Študentskim družinam letos po 400 evrov pomoči.

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje denarno pomoč, namenjeno študentskim družinam, s katerim želijo reševati trenutne socialne stiske študentskih družin, pomagati študentskim družinam, ki so v težji socialni situaciji oziroma so izpostavljeni finančnim ali podobnim stiskam; prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja. 

Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani, ter uresničevati socialno politiko ŠOU v Ljubljani.

Na razpisu so zagotovljena sredstva v višini 4.000 evrov, pridobljena iz naslova ŠOU v Ljubljani. Posamezni študentski družini se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v višini 400 evrov.

Vloge sprejemajo do 13. septembra

Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:

  • najmanj en starš ima status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju.

Na razpis se ne moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka.

Ne glede na prvi odstavek, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njeno obliko, višino oziroma na razpis, na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena.

Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oziroma na razpis, na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Vloge lahko družine oddajo najpozneje do vključno petka, 13. septembra 2019.

Podrobnejša navodila za prijavo, obrazce za oddajo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na spletni strani Fundacije Študentski tolar.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice