Zaposleni se že dlje časa srečujejo z različnimi ukrepi, ki so jih bili delodajalci primorani uvesti z namenom preprečevanja širjenja covid-19.

Nekateri zaposleni so bili soočeni tudi z raznovrstnimi organizacijskimi spremembami. Takšne negotove razmere lahko vplivajo na pojav depresivnosti, anksioznosti in stresa, hkrati pa tudi na slabšo samopodobo zaposlenih.

Pomembna zdrava samopodoba

Predvsem vodstvo podjetja in vodje so tisti, ki lahko z ustrezno in stalno komunikacijo pri zaposlenih krepijo občutek varnosti kar lahko omili ali celo prepreči pojav zgoraj navedenih težav. Prav tako imajo vodje pomembno vlogo pri vzpostavljanju zdrave samopodobe zaposlenih.   

Zdrava samopodoba je tista, ki vsebuje realno oceno lastnih prednosti in slabosti ter pravo mero kritičnosti do le-teh. Pomembno je, da posameznik ni preveč kritičen do svojih slabosti ali premalo kritičen do svojih prednosti. Težavnost delovnih nalog ter način povratne informacije o delu močno vpliva na to, kako uspešnega in cenjenega se bo zaposleni počutil na svojem delovnem mestu. 

Občutek lastne vrednosti in občutek, da je zaposleni na delovnem mestu cenjen pomembno vpliva na zmanjšanje občutkov depresivnosti in anksioznosti. 
Izpostavljenost izrednim, nepoznanim razmeram ni nujno povezana z zgolj negativnimi občutki. Občutek ogroženosti nas lahko spodbudi k temu, da na življenje pogledamo iz drugega zornega kota, da smo bolj hvaležni za to, kar se nam je včasih zdelo samoumevno, da najdemo nov smisel v življenju in podobno. 

V projekt je vključenih sedem pilotskih podjetij

Vsekakor so trenutne razmere velika preizkušnja tako za delodajalce in zaposlene, kar ugotavljajo tudi izvajalci projekta "Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!".

V projekt je vključenih sedem pilotskih podjetij. Nekateri vodje iz sodelujočih podjetij so se še pred epidemijo covid-19 udeležili sklopa usposabljanj za prepoznavanje, obvladovanje in preprečevanje težav zaposlenih v duševnem zdravju, kjer so pridobili praktična znanja, ki jih lahko s pridom uporabijo pri vodenju zaposlenih tudi v izrednih razmerah. Zaposlenim pa je po drugi strani ves čas na voljo stalna brezplačna psihološka pomoč za lažje spopadanje s stiskami, ki jih doživljajo pri delu ali v zasebnem življenju.  

Za več aktualnih vsebin s področja duševnega zdravja obiščite projektno spletno stran www.naprej.eu

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice