*Fotografija je simbolična
S postopnih rahljanjem ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19 se moramo ponovno privaditi na drugačno obliko bivanja in delovanja.

Daljša odsotnost od dela je lahko izziv za zaposlenega, saj se lahko pojavijo težave s prilagoditvijo na preoblikovane procese dela, nova pravila za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter ponovno vzpostavitvijo vsakdanjika. Zato je za uspešen povratek zaposlenega na delovno mesto pomemben primeren postopek ponovnega vključevanja v delovnega okolje. Tako je lahko tudi stres zaposlenih ob ponovnem prilagajanju na spremembe občutno manjši. 

Duševne stiske v povezavi s COVID-19 ter vrnitvijo na delovno mesto 

Zaposleni ob daljši odsotnosti izgubijo stik s sodelavci, kar lahko privede do socialne izolacije, lahko pa se povezuje tudi z depresivnostjo, pasivnostjo in slabšim splošnim počutjem. Prav tako pa se s podaljševanjem odsotnosti povečuje tudi strah zaposlenega pred vrnitvijo na delo. Tovrstni občutki so lahko skupaj s strahom pred stigmatizacijo še pogostejši, če je bila oseba bolniško odsotna zaradi COVID-19. 

Brezplačna strokovna podpora v duševni stiski je že od začetka leta 2018, v projektu »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, na voljo več kot 11.000 zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom iz sedmih sodelujočih podjetij. 

Nudenje psihološke podpore je potekalo tudi v krizni časih COVID-19 v obliki telefonskih in elektronskih svetovanj. Prav tako pa so osebna svetovanja nadomestila svetovanje preko video klicev. Tovrstna podpora zaposlenim se povezuje s številnimi pozitivnimi pojavi v delovnih organizacijah, kot je povečanje delovne zavzetosti in pripadnosti zaposlenih ter zmanjšanju stroškov absentizma, prezentizma in fluktuacije.

Svetovanja v okviru projekta NAPREJ so kot odgovor na krizne razmere v povezavi s COVID-19 sedaj na voljo vsem zaposlenim

Telefonsko na 080 12 13 ali elektronsko na [email protected].
(Brezplačno, anonimno, 24 ur na dan, strokovno)
Več na: https://www.naprej.eu/svetovanje/
 

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice