Občina Križevci je pred nekaj dnevi zaključila s projektom Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci, za katerega je bilo s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo odobreno sofinanciranje v skupni višini do 773.117,09 evrov.

Ločitev meteorne kanalizacije od odpadnih vod in zaščito talne vode, 95 gospodinjstvom v obeh naseljih je sedaj omogočena priključitev na skupno čistilno napravo. Občina z izgradnjo kanalizacijskega sistema uresničuje razvojno vizijo na področju okoljevarstva, z izgradnjo kanalizacije se namreč zmanjšuje obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami in fekalnimi odpadki, je povedal župan križevske občine Branko Belec.

Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85 odstotkov celotnih upravičenih stroškov operacije. Po podpisu pogodbe z ministrstvom je občina izvedla javno naročilo. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana gospodarska družba SGP Pomgrad d.d., s katero je bila podpisana pogodba v vrednosti 1.126.784,09 EUR. Nadzor nad operacijo je vršil GRADAL, Bojan Sekereš s.p. za pogodbeno vrednost 14.884,00 evrov. Operacija se je kronološko vršila v letih 2013 in 2014, čemur sledi tudi dinamika izplačil, v letu 2013 se je investicija izvajala v Iljaševcih, letos pa v Vučji vasi.

S projektom je prišlo do izgradnje fekalne kanalizacije v naseljih Vučja vas in Iljaševci, ki spadata v aglomeracijo, v skupni dolžini 5106 m, v kar so všteti gravitacijski in tlačni vodi, prav tako pa se je v obeh naseljih, v Iljaševcih in v Vučji vasi izgradilo po eno prečrpališče. Osnovni cilj investicije je bil izgraditi fekalno kanalizacijo v obeh naseljih, z izgradnjo sekundarnih vodov za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter priključitev na primarni vod z izpustom na skupno čistilno napravo.

Občina je vzporedno izvedla tudi javno naročilo za sanacijo javnih poti v obeh vaseh. Tako sta obe vasi – Ijaševci in Vučja vas dobili podobo lepih in urejenih vasi ter nove možnosti za ohranitev, varovanje in zaščito pitne vode.

J.Ž.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
dolnja lendava (nepreverjen)

zaključek projekta ja pravočasen za reklamo ka do lejko merno srali pod nadzorom !

Starejše novice