Po 47 letih članstva je Združeno kraljestvo v začetku lanskega leta zapustilo Evropsko unijo.

To do zdaj za ljudi na obeh straneh Rokavskega preliva ni pomenilo bistvenih sprememb, saj je do konca leta veljalo t. i. prehodno obdobje. 

 Z izstopom Združeno kraljestvo tretja država

S prvim dnem novega leta je začel veljati sporazum, podpisan 30. decembra, ki govori o sodelovanju med Združenim kraljestvom in EU ter prinaša številne spremembe na področju delovanja podjetij, pravil za letalski promet, potovanj v države EU, bivanja in dela v državah EU. Nekatere spremembe pa ob izstopu Združenega kraljestva iz EU začenjajo veljati tudi za slovenske državljane.

Spremembe za študente

Velike spremembe bodo po novem čutili slovenski študentje, ki v Združenem kraljestvu študirajo ali se na študij šele odpravljajo. 

  • Državljani Republike Slovenije, ki že nekaj časa študirajo v Združenem kraljestvu bodo lahko obdržali vse pravice, ki jih sedaj imajo kot državljani EU, če pravočasno zaprosijo za status v okviru Sheme za pridobitev statusa za državljane EU. Tako bodo pridobili bodisi 'pridobljeni status' bodisi 'status v pridobivanju' (študent pridobljen status pridobi, če je začel živeti v ZK pred 31.decembrom 2020 ali je v ZK živel neprekinjeno obdobje 5 let. Če v času vložitve vloge študent nima 5-letnega neprekinjenega prebivanja, bo običajno pridobil-a status v pridobivanju). Ko študent dopolni 5 let neprekinjenega prebivanja, lahko vloži vlogo za spremembo navedenega statusa v urejeni status. Oba statusa bosta slovenskim študentom v ZK omogočala pravice,  ki so jih kot EU državljani imeli do sedaj, torej nižjo šolnino (tako imenovani home fee), poenostavljen vizumski režim in zdravstveno zavarovanje. Z drugimi besedami, slovenski študenti bodo izenačeni z drugimi rezidenti ZK.
  • Za tiste študente, ki so se v letošnjem letu vpisali na študijske programe v ZK (tako imenovana 'vmesna generacija') velja, da lahko do konca študija obdržijo pravico do nižje šolnine  kot EU državljani, če se fizično nahajajo v ZK in lahko pridobijo status v pridobivanju.
  • Za študente, ki se na študij v ZK vpisujejo po 1. januarju 2021 pa velja zadnji sklop sprememb oz. pravil, ki vsebuje opredelitve glede plačila šolnin, na novo določene postopke glede pridobitve prvega dovoljenja za prebivanje v ZK, postopke glede pridobitve dovoljenja za prebivanje za otroke, ki se bodo šolali v ZK (child student visas) in nekatere druge kategorije, iz česar izhaja, da bodo slovenski študentje, ki se na študij v Združeno kraljestvo odpravljajo v študijskem letu 2021/2022, morali zprositi za študentski vizum, plačevati pa bodo morali tudi tudi višje šolnine.
  • Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU je tudi konec študentskih izmenjav v okviru evropskega projekta Erasmus+, saj Velika Britanija odslej ne bo več sodelovala v tem evropskem projektu. 

Združeno kraljestvo sklenilo največji trgovinski sporazum

Dogovor na 1250 straneh obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. 

»Želimo odprto in ambiciozno trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, ki pa mora biti pošteno in svobodno. Temeljiti mora na enakih konkurenčnih pogojih. Najraje govorim o pošteni konkurenci, pravilih poštene konkurence in visokih merilih na področju socialnih standardov, okolja in podnebja,« je konec decembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, kjer so poslanci razpravljali o odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, dejal glavni pogajalec Unije za brexit Michael Barier. 

Združeno Kraljestvo je s tem sklenilo največji trgovinski sporazum ter znova prevzelo nadzor nad svojo zakonodajo. 

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
. (nepreverjen)

Honde se več tudi nedo prodajale v efropi?

Starejše novice