*Fotografija je simbolična
Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod z oznako R15/1 Pince–Lendava.

Trasa plinovoda, v dolžini približno 9,5 kilometra, poteka od mejne merilno-regulacijske postaje (MMR) Pince do MRP Lendava. Poteka vzporedno z načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo, razen na krajših odsekih pri MMRP Pince in MRP Lendava, kjer poteka kot nov koridor v prostoru.

Prenosni plinovod predstavlja navezavo prenosnega plinovoda Kidričevo–Lendava na madžarski plinovodni sistem, so zapisali v vladi. 

Uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.

Brez okoljevarstvenih zadržkov

Za ta državni prostorski načrt sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe načrtov na varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

Osnovni cilj je zagotovitev povezave slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema. Projekt je tudi na seznamu pomembnih naložb v prilogi k interventnemu zakonu za zagon gospodarstva po epidemiji. 

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Fjdixgfysstjs (nepreverjen)

Niso pomembni ljudje, narava, zivali, eko-sistem...
Pomembno je vse uničit kaj se še da in ne odgovarjat za posledice katere bojo prihajale... Fraking so prepovedali po cejlon sveti, edino v Zloveniji je to dovoljeno.. Kje ste zaj pravniki, znanstveniki, ekologi? Saj to ne more bit res da bojo vse te institucije samo opazovale in nič odreagirale, kako ubijajo celo prekmursko regijo tuji smrdljivci!

Starejše novice