Ob zaključku mandata svetnikov MOMS za obdobje 2014-2018 je v studio TV IDEA gostoval Anton Štihec, predsednik Modre liste Antona Štihca. Ta je predstavil poročilo o delu svetniške skupine Modre liste Antona Štihca.

Svetniška skupina Modra lista Antona Štihca ni politična stranka in šteje pet članov od skupno 26 svetnikov. So tretja najštevilčnejša svetniška skupina, ki je župan Jevšek ni vključil v svojo svetniško koalicijo, je pojasnil Štihec. Na 30. rednih in 4. izrednih sejah so obravnavali in sprejemali na desetine pomembnih odločitev. 

»Tisto kar je zelo nenavadno je, da je župan Jevšek sklical kar 21 dopisnih sej, kar pomeni, da o predlogih točk za dopisno sejo sploh nismo imeli možnosti razpravljati, zgolj glasovati. Toliko dopisnih sej ni bilo v 2,5 mandatih prejšnjega župana (od 2004-2014) in 1,5 mandata (1997-2004) pred prejšnjega župana skupaj. Z dopisno sejo se pač izogneš javne predstavitve stališč svetniških skupin in javne razprave,« pravi Štihec.

V Modri listi Antona Štihca so predvsem zagovarjali odločitve, ki bodo pocenile življenje v MOMS. 

 • Proti podražitvi vode
 • Proti podražitvi – odvajanu komunalne in padavinske vode
 • Opozarjanje na visoke cene za odlaganje in obdelavo odpadkov (CEROP)

V svetniški skupini Modra lista Antona Štihca so nasprotovali ali opozarjali tudi na:

 • Ukinitvi spletne aplikacije »pomoč občanu« in uvedbe vratarja-varnostnika,
 • Nasprotovali so solo akciji župana (brez stališča Mestnega sveta), da regijsko javno podjetje CEROP z javnim denarjem odkupi delež Murskega vala (privatno medijsko podjetje),
 • Nismo se strinjali, da se javni denar iz proračuna porablja za brošure, v kateri se investitorjem dejansko ponuja privatno, ne občinsko zemljišče,
 • Nasprotovali smo ustavitvi projekta koriščenja geotermalne energije, ter podelitve koncesije za celotno občinsko daljinsko ogrevanje v Murski Soboti,
 • Nasprotovali smo znižanju višine sredstev za šport,
 • Nasprotovali smo nerazumnemu povišanju sredstev za javne zavode kjer so direktorji tudi svetniki mestnega sveta),
 • Nasprotovali smo najemanju družb (praviloma iz Maribora) za razna svetovanja (brez javnega razpisa),
 • Nasprotovali smo zamenjavi uspešnih direktorjev javnih zavodov in podjetij,
 • Opozarjali smo na sporno poslovanje direktorja RIS-a (dr. Celec (SMC)), ki kot direktor javnega zavoda posluje s privatnim zavodom ROKA (izdaja spletni medij Pomurec.com), kjer je sam med ustanovitelji,
 • Opozarjali smo na sporno odločitev župana, da brez javnega razpisa dovoli črpanje proda (in odtujitev plodne zemlje) na občinskih stavbnih zemljiščih ob gramoznici na Bakovski cesti (v sklopu projekta EXPANO) gradbeni družbi, ki po podatkih Ministrstva za infrastrukturo nima dovoljenja za črpanje proda na teh občinskih zemljiščih,
 • Na nesprejemljivo ravnanje županove koalicije, da v Nadzorni odbor občine ne dovoli imenovati predstavnika Modre liste Antona Štihca (nadzorni odbor skrbi za zakonitost delovanja - vsa 4 leta je bil tako v okrnjeni sestavi),
 • Na zapostavljanje nekaterih krajevnih skupnosti in nespoštovanja že sprejetih odločitev.

Pri veliki večini predlogov ali vloženih amandmajev, kjer so njihovo svetniško skupino podprli tudi nekateri drug svetniki - večkrat jih je bilo podpisanih skoraj polovica vseh, so bili preglasovani. "Le redkokdaj smo bili tudi uslišani. Navedimo zgolj eno – kot primer":

 • Županovo koalicijo smo uspeli prepričati s predlogom, da se del dobička v JP Komunala,  v višini 50.000 €, ne pusti nerazporejen ampak, da se nameni za gradnjo otroških igrišč po krajevnih skupnostih in mestnih četrteh. 

Vse smiselne in dodelane predloge župana in drugih svetniških skupin ali posameznih svetnikov so podpirali in tudi glasovali zanje. Tudi proračunom niso apriori nasprotovali.

»Vedno pa smo nasprotovali poslovanju po domače ali v korist le posameznikov »povezanih« v županovo svetniško koalicijo«.

Enako tudi predlogom, ki niso bili poceni, ne dvigujejo kvalitete življenja v naši občini, torej nimajo direktnega pozitivnega vpliva za občanke in občani. 

"Ocenjujemo, da smo korektno zastopali Vaše interese, četudi nas je županova koalicija svetnikov (SD, SMC, DeSUS, romski svetnik, TRS) žal prevečkrat preglasovala," je pogovor zaključil Štihec.

Več podrobnosti pa v videoposnetku.

Starejše novice