Parkirna hiša v središču mesta? Ne, zrasel naj bi nov poslovno-stanovanjski objekt.

Vozniki in bližnji stanovalci so decembra lani presenečeno ugotovili, da je bilo z betonskimi ovirami ograjeno zemljišče med blokoma na Vrtni in Slomškovi ulici, ki so ga številni uporabljali kot parkirišče. Lastnik zemljišča, podjetje Imo-Real, je takrat sporočil, da so zaporo izvedli z namenom urejanja območja, in jasno je postalo, da se Murski Soboti obetajo novosti. Kmalu zatem so začele krožiti govorice, da naj bi v prihodnosti tam zrasel nov večnamenski objekt, vendar konkretni načrti za njegove vsebine še niso bili znani. Zdaj, približno pol leta pozneje, je ugibanj konec. 

Mestna občina Murska Sobota je namreč objavila dokumente za javno razgrnitev lokacijske preveritve v zvezi z gradnjo objekta na Kocljevi ulici. Kot je razvidno iz objave na občinski spletni strani, bo Kocljeva ulica predvidoma dobila nov poslovno-stanovanjski objekt.

Namesto parkirne hiše predvsem poslovni in stanovanjski prostori

Še pred dobrimi desetimi leti so načrti za zazidavo omenjenega območja pravzaprav bili nekoliko drugačni. Na izrecno pobudo, takrat smiselno in utemeljeno investicijsko namero, ki bi reševala tudi problem parkiranja v mestu, so pri spremembi zazidalnega načrta v letu 2005 na tej lokaciji vrisali garažno poslovni objekt (Poslovna parkirna hiša Kocljeva). 

Leta 2011 je občina z družbo Sobota-Center d.o.o., ki je bila v delni lasti občine in zasebnega podjetja, nameravala pristopiti k njeni izgradnji, vendar pa je Mestni svet odločitev zavrnil kot nerentabilno in vprašljivo z okoljskega in bivanjskega vidika, med drugim zaradi onesnaževanja zraka z izpušnimi plini in prahom zaradi gostega prometa. Parcela je tako ostala nepozidana vse do danes.

»Izgradnja garažne hiše s poslovnimi prostori, npr. takšne s 172 parkirnimi mesti, kot je bila zasnovana v idejni zasnovi, Poslovno parkirna hiša Kocljeva, Studio Kalamar d.o.o. leta 2010 za družbo Sobota-Center d.o.o. (60 % lastniški delež Mestna občina Murska Sobota, 40 % lastniški delež Imo-Real d.o.o.) in katere gradnjo oziroma zadolžitev družbe leta 2011 ni podprl Mestni svet Mestne občine Murska Sobota, bi brez potrebe generirala dodatni promet na Kocljevi ulici. Večja gostota prometa na ulici bi doprinesla k večjim emisijam izpušnih plinov in posledično večjemu onesnaženju zraka in to na ulici s 64 stanovanji, če ne štejemo tistih v nadaljevanju ulice proti severu, kjer je v stavbi Kocljeva ulica 2 še dodatnih 22 stanovanj,« je zapisano v elaboratu lokacijske preveritve.

Občinska urbanistka ob tem ugotavlja, da se je Kocljeva ulica v zadnjih letih oblikovala kot nova točka za druženje in zbiranje ljudi, saj v okolici med drugim poteka prireditev Soboško poletje, pustne povorke. Povečanje prometa tako naj ne bi bilo dobrodošlo niti z družbenega vidika, obenem pa bi z izgradnjo garažne hiše na omenjeni lokaciji izgubili velik prostorski potencial v samem središču mesta.

Pristojni so tako glede na prometni, okoljski, družbeni in prostorski vidik sklenili, da je s strani investitorja, podjetja Imo-Real utemeljena gradnja poslovno-stanovanjskega objekta z garažnimi prostori namesto garažne hiše s poslovnimi prostori. 

Tovrstna pozidava bi bila skladna s Trajnostno urbano strategijo soboške občine, prispevala pa bi tudi k reševanju problemov privlačnosti mestnega jedra, degradiranih in praznih območij v mestnem središču, kakovosti zraka ter krepitvi gospodarskih in zaposlitvenih možnosti, še ocenjuje urbanistka.

Vendarle na voljo tudi dodatna parkirna mesta

Na osnovi predstavljenih načrtov gre torej pričakovati, da bodo pritličje in zgornja štiri nadstropja nove zgradbe na Kocljevi ulici zasedli poslovni in stanovanjski prostori, medtem ko bomo preko uvozno-izvozne klančine dostopali do podzemnih garaž s parkirnimi mesti. 

Vendar pa kletna etaža ne bo namenjena izključno parkiranju, saj bodo prostor tam našle še shrambe stanovalcev ter pomožni prostori poslovnega dela objekta. Prav tako se bodo v nivoju pritličja nahajala še parkirišča z nadstrešnico, ki bo nudila zaščito pred vse pogostejšimi nevihtami s točo ali sodro. 

Razprava čaka še mestne svetnike

Javna razgrnitev sicer traja 15 dni, še vse do prihajajočega četrtka, 4. julija. V tem času soboška občina prejema pisne pripombe, ki jih bo preučila, nakar bo njena stališča ob obravnavi Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve obravnaval še Mestni svet. 

Komentarji (4)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
don corle (nepreverjen)

super, gas

čarni vrag (nepreverjen)

Eno figo me briga ka bodo zidali, zavolo mene lejko tudi občinski kupleraj.

GiGi666 (nepreverjen)

Tou že obstaja!!!!!!

In reply to by čarni vrag (nepreverjen)

gospod Ford (nepreverjen)

Fajn ka neka čednoga tan grata.

Starejše novice