Svetniki na 2. redni seji mestnega sveta potrdili delovna telesa mestnega sveta in nadzorni odbor občine.

Svetniki soboške občine so se danes sestali na 2. redni seji mestnega sveta, na kateri so med drugim zaradi nezdružljivosti županske in svetniške funkcije namesto Aleksandra Jevška potrdili mandat članu mestnega sveta Nikolaju Hochstetterju.

Večino časa so svetniki na današnji seji namenili kadrovskim zadevam. Tako so imenovali nove člane odborov, nadzornega sveta, izdajateljskega odobora Soboških novin. 

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
Predsednik: Boštjan Berlak – SMC

Člani: 
Matjaž Durič
Robert Žižek
Darijan Seginj
Renata Pinter Vertot 
Drago Rajbar
Karel Šoš 

Odbor za družbene dejavnosti:
Predsednik: Zoran Kos – LMŠ

Člani: 
Danijela Mörec
Angela Novak
Bernardka Ružič
Biserka Smolek
Nada Kuhar
Geza Kišfali

Odbor za proračun in finance:
Predsednik: Anton Slavic – NSP

Člani:
Jožef Recek
Karel Gjergek
Dušan Bencik
Bojan Petrijan
Marjan Žekš
Jure Lang

Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo:
Predsednik: Matjaž Durič – SD

Člani: 
Nikolaj Hochstetter
Nives Cajnko
Franc Zagorc
Josip Fabijanič
Dezider Šooš
Miran Forjanič

Odbor za informiranje, promocijo mestne občine in mednarodno sodelovanje:
Predsednik: Slavica Meglič – Desus

Člani:
Brigita Perhavec
Vlasta Veren
Ana Zelko
Bojanka Veren
Marjan Gujt
Jožek Špilak

Komisija za statutarna in pravna vprašanja:
Predsednik: Zoran Hoblaj – SD

Člani:
Igor Vitez
Alenka Glavač Geršanov
Drago Vigali
Jože Šadl
Romeo Varga
Matej Grah

Komisija za nagrade in priznanja:
Predsednik: Danijela Mörec - SD

Člani:
Goran Miloševič
Aleš Kornik
Staša Horvat
Erika Hertl
Zoran Kos
Miran Forjanič

Komisija za romska vprašanja:
Predsednik: Darko Rudaš – predstavnik romske skupnosti

Člani: 
Jožefa Sapač
Nikolaj Hochstetter
Bernardka Ružič
Drago Vigali
Cvetka Vereš
Marjan Horvat

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota:

Člani:
Mitja Slavinec
Darja Senčur Peček 
Melita Domjan
Franc Kramar 
Robert Grah

Bojan Petrijan je ob predlogu članov za nadzorni odbor izrazil skrb, da ne bo dobrega nadzora in župana spomnil na njegov nagovor na konstitutivni seji, kjer je povedal, da si želi močno in aktivno opozicijo. Petrijan je še dodal, da bo morala moč nadzora birti podeljena opoziciji, saj bi potem bila vzpostavljena prava mera nadzora.  

Soboške novine – izdajateljski odbor:

Predsednik: Romeo Varga

Člani: 
Aleksander Jevšek 
Robert Žižek
Nives Cajnko 
Andrej Mešič 
Slavica Meglič 
Vlasta Veren
 

Kar nekaj prahu pri kadrovskih zadevah je dvignila točka, pri kateri so imenovali nadomestne člane v organih javnih zavodov za tiste člane mestnega sveta, ki jim je prenehal mandat v mestnem svetu. 

Marjan Gujt iz vrst SMC je dejal, da je ta sklep iz trte izvit in da v vsem času obstoja občine se ni to nikoli delalo na tak način, da bi se odpuščalo svetnikie, ki jim je potekel mandat. Pravi, da je do tega prišlo zato, ker je ena stranka dobila absolutno oblast in se lotila menjave bivših svetnikov.  »Morali bi se malo potrpeti, ne pa tega narediti takoj kot rdeč cunami,« je bil jasen Gujt.
Gujt nadaljuje, da ni smiselno menjavati članov, ki imajo mogoče še pol leta ali pa leto mandata, saj v tem času tudi novi člani ne bodo mogli kaj dosti narediti. 

Župan Jevšek je pojasnil, da je ta določba zapisana v poslovniku z določenim namenom »in če je zapisana v poslovniku, smo dolžni poslovnik spoštovati.«
Jevšek je še dejal, da če se svetniki s to določbo ne strinjajo lahko to vnesejo v poslovnik, kot so tudi to točko, ki tako določa, »saj poslovnik sprejema mestni svet.«
 

Vsi predlogi so bili sicer s strani svetnikov potrjeni.

Povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Svetniki so sicer odločali o predlogu sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju soboške občine. Občinska uprava je predlagala dve odstotno povišanje glede na letošnje leto, in to upravičila z letno stopnjo rasti cen v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Predlagano povišanje vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bo v proračun za leto 2019 pomenilo približno štirideset tisoč evrov povišanja prihodkov iz naslova NUSZ kot v letu 2018.

Bojan Petrijan iz vrst SDS je povedal, da je po njihovih primerjavah, ki so jih naredili soboška občina ena najdražjih, nekoliko več je le v puconski občini. Po njihovih izračunih iz tega naslov v proračun steče nekaj več kot dva milijona evra, zato so glasovali proti.

Občinska uprava je pojasnila, da so tudi oni naredili primerjavo, in sicer med podobno velikimi občinami in po njihovih primerajavah je soboška očina na sredini in ne izstopa po obdavčitvi občanov na tem področju.

Svetniki so z osemnajstimi glasovi za in tremi proti sprejeli sklep.

Svetniki so z vsemi glasovi za prav tako sprejeli sklep o začasnem financiranju mestne občine v obdobju januar – marec. 
 

S spleta

Komentarji (0)

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.

Starejše novice