Za pomurskim gospodarstvom je še eno uspešno leto, v katerem so podjetja in podjetniki povečali tako obseg kot uspešnost poslovanja.

Na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil za poslovno leto 2019 je Ajpes pripravil pregled poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Pomurski regiji, ki ga nadgrajuje komentar Pomurske gospodarske zbornice

V nadaljevanju povzemamo kazalnike poslovanja, ki so ga pripravili v izpostavi AJPES-a Murska Sobota.
 

Dobiček družb na ravni rekordnega 2018

V pomurski regiji je v letu 2019 poslovalo 1.849 gospodarskih družb, te so povečale obseg premoženja za 6 odstotkov in izkazale 99 milijonov evrov neto čistega dobička, ki je ostal na ravni iz rekordnega leta 2018. Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega (36.700 evrov) so pomurske družbe med statističnimi regijami kljub dobri rasti na predzadnjem mestu, prav tako po bruto plači na zaposlenega (1.532 evrov).

Neuspešno je poslovno leto zaključilo 489 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 10.991 tisoč evrov in se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za kar polovico. Družbe z izgubo so zaposlovale le 1.134 delavcev, kar predstavlja 6,7 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih družbah. 

Poslovni rezultat je še vedno odvisen od velikih družb, ki so ustvarile 37,9 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje, zaposlovale 21,8 odstotkov vseh zaposlenih v regiji ter ustvarile 1/3 celotnega neto čistega dobička. Največji delež zaposlenih (31 odstotka) pa so imele srednje velike družbe, z največjim deležem sredstev (30,1 odstotka) pa so razpolagale velike družbe. Najvišji neto čisti dobiček je bil dosežen v Mestni občini Murska Sobota v višini 28,5 milijona evrov.

Neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu 2019 znašala 36.700 evrov (republiško povprečje je 46.752 evrov). Delavcem v gospodarskih družbah so bile izplačane povprečne bruto plače v višini 1.532 evrov (v republiki 1.714 evrov). V regiji izplačane plače presegajo slovensko povprečje le v panogi gradbeništvo za 139 evrov. V Pomurju je v letu 2019 poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov poslovalo še 30 zadrug s 110 zaposlenimi, ki so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 240 tisoč evrov. 

Kaj pa samostojni podjetniki?

Kot kažejo podatki AJPES-a, so v Pomurju v letu 2019 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 18,8 milijona evrov. Največ neto podjetnikovega dohodka in čistega prihodka so ugotovili podjetniki s področja gradbeništva, predelovalne dejavnosti in trgovine, najvišji neto podjetnikov dohodek pa je bil dosežen v Mestni občini Murska Sobota, 4,5 milijona evrov.

Število zaposlenih pri podjetnikih se je povečalo. V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 1.133 evrov bruto plače, kar je za 399 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah. 
 

Komentarji (4)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Karl Marx (nepreverjen)

Hahaha,sobotainfo lekar ščej po vsej sili lidij navdušiti za knjigovodstvo pa že šejst mejsecov objavla bilance nekšnih faking podjetij. Sam9 jebiga, tou ne zanima nikoga na svejti. Ka nas faking briga kak so poslovala pomurska podjetja, če pa so plaće nej nika gor šle. Tou, če de si direktor ali lastnik forme küjpo nouvi čun, ali nouvo Teslo, nas ne briga pou posto.

stric feri (nepreverjen)

Spet neke številke, ki pa nič kaj veliko ne povedo. Bežen pogled sicer pove, da je Pomurje v vseh pogledih na repu v Sloveniji.

Če podjetje posluje z dobičkom ali ne še ne pomeni povsem nič, če ne poznamo drugih številk iz Bilance stanja ter IPI v celoti. Ter vsaj malo izračunanih kazalcev in razlag.

Že davno so tudi mimo časi, ko je industrija bila paradni konj in se je veliko stavilo na kmetijstvo. To je zgodovina. V Pomurju pa še vedno stavijo na to in se s tem bahajo.

Danes se največ denarja obrne v storitvenih dejavnostih. Kmetijstvo, ki se ga pa še posebej poveličuje pa je itak stvar preteklosti.

Po podatkih SURS je v celotnem BDP predstavljalo kmetijstvo leta 1991 - 5,7 % ; 2017 - 2,1 % ; Industrija in gradbeništvo leta 1991 - 44 % ; 2017 - 33,1 % ; Storitve leta 1991 - 50,3 % ; 2017 - 64,8 % .

To so dejstva in v Pomurju se še vedno hvalimo s kmetijstvom, gradbeništvom in industrijo. Žalost !!!!!

gost3 (nepreverjen)

se pa resan hepan dejavnosti so med sjof prepletene v nulo in kmetijstvo gradbeništvo in industrija so točka 0 v marsikatero dejavnost. Kmetijstvo nede nikdar preteklost to si zapomni.

In reply to by stric feri (nepreverjen)

Kulko309 (nepreverjen)

Ljudi so pač zaostali in še vedno poveličujejo kmetijstvo.
Poglejte primer Estonije - ko so začeli veliko delati na digitalizaciji oz. raznih tehnoloških podjetjih, startupih. Njihovo gospodarstvo je strmno raslo in dandanes imajo najnižjo brezposelnost med mladimi v EVROPI in tudi na splošno je brezposelnost zelo nizka.

In reply to by stric feri (nepreverjen)

Starejše novice