Tako imenovana problemska območja z nadpovprečno visoko brezposelnostjo v državi bodo deležna spodbude za zagon podjetij, Slovenski podjetniški sklad je namreč zanje objavil javni razpis za sofinanciranje. 

Ob Pokolpju, Mariboru z okolico, Hrastniku, Radečami in Trbovljem se med težavna območja prišteva tudi pomurska regija, torej se lahko tukajšnja podjetja potegujejo za nepovratna sredstva.

Z razpisom bodo do leta 2019 razdelili predvidoma tri milijone evrov, namenjenih zagonu podjetij ter pripravam in preboju njihovih izdelkov na trg, da bi izboljšali poslovanje ter konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih.

Do 40 tisočakov subvencije

K prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge, zavodi ter mikro, mala in srednja podjetja s sedežem v katerem od omenjenih območij. Vendar pa v poštev pridejo le podjetja, registrirana med 24. avgustom minulega leta in 20. oktobrom letos.

Nepovratna sredstva (subvencije) omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Upravičenci bodo morali obdržati obstoječi sedež in projekt izvajati še vsaj do izteka leta 2022. Za to bodo prejeli med 20- in 40 tisoč evrov, pri čemer sta predvideni dve izplačili, prvo leta 2018 v višini do največ 16.000 evrov in drugo leta 2019 do največ 24.000 evrov.

"Podjetje mora predložiti predstavitveni načrt ali poslovni načrt, ki zajema predstavitev podjetja ter prihodnje poslovanje. Podjetje mora v predstavitvenem ali v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje do leta 2022 ter poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2018 in naprej," je zapisano v razpisu Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019.

Pretehtali bodo tudi inovativnost in trajni učinek

Oddane vloge bo pregledala posebna komisija in jih ovrednotila, med drugim na podlagi inovativnosti, referenc in zaposlenosti lastnikov, povečanja števila zaposlenih, strategije trženja ter trajnega učinka storitve ali izdelka.

Pomoč znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov, ki bodo v podjetju nastali med 1. januarjem letos in 30. septembrom 2019 in med katere se prištevajo:

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
  • stroški investicij v neopredmetena sredstva
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi z vlagateljem dela na prijavljeni operaciji
  • posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji

Časa za prijavo je sicer še do sedmega novembra, več informacij pa najdete tukaj.
 

S spleta

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Vrbinc229 (nepreverjen)

Ponudba varna

Zahteva za pomoc pri ponovnem zagonu svojih dejavnosti?
ali za izvedbo projekta?
ali kupiti stanovanje?
Ampak žal, banka zahteva pogoje, ki ste
ne more izpolniti. Zaradi naše partnerstva z
bancne institucije, ki so mednarodno priznane in
dobro se zaveda prihodnosti zadovoljstva strank
financiramo vsakogar, ki je sposoben izpolniti svoje zaveze.
Ce potrebujete denar iz drugih razlogov, ce ste
se obrnite na nas za vec informacij:
E-pošta: reseaufinance510@gmail.com

Starejše novice