Nafta Lendava, prihodnost Lendave, politika manjšin - kaj so povedali kandidati?

Vsem 17 kandidatom za poslance iz volilnega okraja Lendava smo poslali najbolj ključna vprašanja o tem delu Pomurja. Kako država skrbi za Nafto Lendava, je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju, katere investicije potrebuje Lendava? Kandidati so se morali opredeliti tudi do Zakona o Pomurju, ustanavljanjem pokrajin in odnosom države do severovzhodne pokrajine.

Kandidati so bili pri odgovarjanju omejeni glede na število znakov, leporečja, ki je značilno za poslance, se tako niso mogli poslužiti.

Roman Ferenčak, Pozitivna Slovenija

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Po diplomi iz agronomije in hortikulture sem znanja pridobival na Nizozemskem, leta 2003 pa sem v Dobrovniku ustanovil uspešno podjetje Ocean Orchids - NAJ podjetniška ideja leta (Finance).V zadnjih 2 letih sem član dveh nadzornih svetov energetskih družb. Kandidiram, ker je Slovenija zabredla tako zelo, da je že pri temeljih treba spremeniti stvari na bolje!

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
- zagon gospodarstva
- odpravo finančnega krča
- sektorsko politiko na področju kmetijstva in razvoj te panoge z iskanjem produktov višje dodane vrednosti
- uskladitev delovanja energetske politike in pravilen pristop k podorčju obnovljivih virov energije

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
- projekt uskladitve delovanja ministrtstev in vseh direktoratov in agencij, da se sprosti “upravni krč”
- razvoj kmetijstva-hortikulture, ki temelji tudi na geotermiji
- posodobitev železniške povezave in izgradnja tira do Lendave ter dalnovodna povezava med madžarsko in vozliščem v Kidričevem

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Namera dobra, izvedba slabša od pričakovane.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Tako veliki in pomembni projekti se morajo začeti “od spodaj navzgor”. Po dogovorih in usklajevanjih pa je treba preiti v fazo izvedbe. V tej fazi pa ni več dogovarjanja, usklajevanja, podtikanja, ampak zgolj izvedba. Na žalost na tem projketu ni bilo tako, smatram, da je bil to žal politični projekt. In zato vse prej, kot pa strokovno voden in zaključen.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
S pokrajinami dobimo samo še neko “vmesno” birokracijo, ki bo negativno vplivala na komunikacijo. Bolje je po moji oceni glede na geografske značilnosti in naravne danosti organizirati občine v skupne uprave in na ta način potem po sistemu “od spodaj na vzgor” dobimo interesno zduženo upravno strukturo.

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Gospodarstvo! Lendava je ogromno naredila tudi na področju kulture in po moji oceni preveč na trgovinski dejavnosti. Sedaj so na vrsti realna-proizvodna delovna mesta in dodana vrednost na zaposlenega.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Ne bi delal primerjav, bo pa madžarska vlada morala narediti več za Porabske Slovence - a to je stvar zunanje politike. Spoštujem delo madžarske manjšine, katerih konkurenčna prednost je premalo izkoriščena. Recimo, v podjetju Ocean Orchids imamo 1/3 zaposlenih, ki komunicirajo v Madžarščini, kar izjemno olajšuje poslovne stike čez mejo.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Mislim, da je bilo pozornosti vlade dovolj, ampak na nas tukaj pa je, da iz »pozornosti« nekaj naredimo. Poleg tega moram izpostaviti predsednika države, g. Danila Turk, ki je območje UE Lendava v zadnjih letih obiskal velikokrat. Seveda predsednik razume situacijo in nas podpira, ampak samo na nas je, kako politično podporo izkoristimo v pozitivni smeri.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Zadnji dve leti ja, pred tem ne.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. NE
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev.DA
3. Podpiram legalizacijo marihuane.DA
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri.NE
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. ne podpiram pokrajin
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo. ne podpiram pokrajin
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. NE
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.NE
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva.NE

Nataša Tomšič, SMS+ZE

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Sem Nataša Tomšić, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, zaposlena na OŠ Odranci. Alarmantno stanje, v katerem se nahaja Slovenija, me je spodbudilo, da kandidiram. Prepričana sem, da bom s svojim znanjem, entuziazmom, zavzetostjo, doslednostjo, vztrajnostjo in posluhom do sočloveka pripomogla k napredku države in vseh nas.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
V prvi vrsti se bom zavzemala za razvoj Pomurja, za brezplačeno šolanje in vrtce za vse otroke, za kakovostne zdravstvene storitve za vsakogar, ne glede na starost, za transparantno in javno kadrovanje, z enakimi možnostmi za vse in za to, da mora plača v javnem sektorju in drugod odražati kakovost in prizadevnost posameznika.

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
- Razvoj kmetijske dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, tudi eko-kmetovanje, nadaljni razvoj Pomurskega tehnološkega parka in oblikovanje področno usmerjenih satelitov v Lendavi, Ljutomeru in G. Radgoni, širokopasovni internet in železnica.

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Zakon o Pomurju je bil dobronameren, vendar ni dosegel pričakovanih učinkov.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Skupni pomurski projekti se lahko izvajajo na ravni pokrajine – funkcionalna regija.

6. Ustanavljanje pokrajin je smiselno, če se del nalog iz državnega nivoja in del nalog iz občinskega nivoja prenese na pokrajine. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
Ustanavljanje pokrajin je smiselno, če se del nalog iz državnega nivoja in del nalog iz občinskega nivoja prenese na pokrajine, vendar brez dodatnega zaposlovanja.

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Nekoliko bo potrebno razviti raven turistične infrastrukture - mrežo malih ponudnikov ter skupno promocijo Lendave v okviru destinacije Pomurje oz. Slovenija, spodbuditi bi morali tudi podjetništvo in pridobiti nove gospodarske investicije in seveda športni turizem.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Nikakor ne bi kratila pravic madžarske manjšine v Sloveniji. Slovenci v Porabju pa so v nezavidljivem položaju in potrebujejo tako institucionalno kot finančno pomoč, za katero se bom zavzemala. R Slovenija bi v bilateralnih odnosih z Madžarsko morala zahtevati, da se status slovenske manjšine v Porabju uredi kot to velja za madžarsko manjšino pri nas.

9.Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Lendava ni na nobenem obrobju več, saj se je infrastrukturno zelo okrepila. Je pa res, da vlada ne namenja dovolj pozornosti temu delu države.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Ne. Podjetje iz leta v leto zmanjšuje število zaposlenih, v razvoj ne vlaga, lokalnemu okolju ne namenja posebne pozornosti in se ne vede družbeno odgovorno. Nenazadnje pa še prodaja najbolj uspešni družbi iz skupine, kar je največji non-sens, ki ga v gospodarstvu lahko kdo naredi.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. DA
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev.DA
3. Podpiram legalizacijo marihuane.DA
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri.DA
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. NE
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo. NE
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. NE
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.NE
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva. NE

Igor Magdič, Lista Gregorja Viranta

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Sem direktor družbe Terme Lendava d.o.o. Z ženo in 12 letnim sinom živim v Lendavi. Na DLGV kandidiram, ker si Pomurje zasluži bistveno večjo pozornost in podjetniki bistveno več priložnosti. V naši stranki pričakujejo, da kandidati razmišljamo z lastno glavo, sami bogatimo program stranke in se zavzemamo za regijo, iz katere prihajamo.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Aktivno želim pomagati pri reševanju države iz krize, dati gospodarstvu predvsem v pokrajini ob Muri mesto, ki si ga zasluži in mladim enake pogoje za izobraževanje, zaposlovanje in dostop do informacij kot jih imajo drugje po Sloveniji. Razvoj zelenega turizma in kmetijstva so osnova, da postanemo biser med tovrstnimi pokrajinami v Evropi.

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
Možnosti za izobraževanje in uporabo modernih medijev za vsakega Pomurca in s tem možnosti za zaposlovanje mladih na delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo. Zdrava pitna voda v vsako gospodinjstvo. Razvoj turizma v sožitju z naravo in kmetijstvom.

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Ideja je dobra, bila pa je slabo vodena. Denar se je porabil za projekte, ki ne pomenijo dviga konkurenčnosti podjetij ali regije, ampak za projekete, ki so jih vodila bodisi prijateljska podjetja ali pa je šlo za podjetja, ki bodo ostala v Pomurju le toliko časa, kot je nujno potrebno glede na zahteve razpisa.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Pomurci imamo dovolj znanja in sposobnosti, da tovrstne projekte vodimo sami. Projekt mora voditi strokovna projektna skupina, ki bo znala predstavnike občin povezati v skupni cilj.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
Da, vendar brez povečanja javne porabe. S tem se del državnih pristojnosti prenese na regijo. Del obdavčitve dohodka pravnih oseb naj ostane v regiji, ki lahko fleksibilno odloča tudi o nekaterih drugih dajatvah.

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Predvsem ustvarjanje novih delovnih mest. To lahko naredimo z olajšanjem pogojev za ustanavljanje manjših podjetij, razvoj turizma in ekološkega kmetovanja. Mladim si zaslužijo perspektivo, možnosti izobraževanja, širokopasovne internetne povezave, delo v perspektivnih gospodarskih panogah, tudi v turizmu.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Madžarska manjšina pri nas ima pravice, ki bi jih morali imeti tudi naši rojaki v zamejstvu. Tako, da izenačitev pogojev nikakor ne sme iti v smeri zmanjševanja pogojev za madžarsko manjšino v Sloveniji, ampak le v smeri izboljšanja pogojev za slovensko manjšino izven meja RS. To pa bo ena od naših prednostnih nalog, če bomo tvorili bodočo vlado.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Predvsem so za Lendavo premalo naredili poslanci, ki smo jih tukaj izvolili. Ker nas obiskujejo le pred volitvami ne vedo vedno dihamo, katere težave omejujejo naš razvoj in kaj si o svoji prihodnosti mislijo mladi. Sem predsednik kluba managerjev in podjetnikov Lendava in nikoli me ni poklical nihče in povprašal kako gospodarstveniki razmišljamo.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Ne. Država v veliki večini podjetij ni dober lastnik, zato se zavzemamo za to, da se iz lastništva umakne in lastništvo prepusti tistim, ki bodo podjetja razvijali in ustvarjali nova delovna mesta. Nafta Lendava je za našo regijo izrednega pomena. Najti je treba lastnika, ki jib o povrnil nekdanji ugled, ljudem pa omogočil trajno in varno zaposlitev.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. DA
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev.DA
3. Podpiram legalizacijo marihuane.NE
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri.DA
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. DA
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo.NE
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. NE
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.DA
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva.NE

Jožef Horvat, Nova Slovenija

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Sem univ. dipl. fizik s 24 leti delovnih izkušenj v gospodarstvu, sedaj podjetnik. Ponosen sem na svojo družino. V mandatu 2004-2008 sem bil poslanec NSi. Kar mi je uspelo, ni nastalo samo po sebi; AC, nova delovna mesta, Dolinska kanalizacija ... Z perspektive Ljubljane je Pomurje še vedno daleč. Zato kandidiram! Želim pomagati ljudem, ki jih imam rad.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Prva prioriteta: Nadaljeval bom tam, kjer sem leta 2008 končal, leta 2004 pa volivcem obljubil: ''V Pomurje bomo pripeljali AC, po njej dobre programe, ki bodo omogočili dobra delovna mesta.'' Z zakonodajo moramo dvigniti konkurenčnost, vzpodbujati gospodarski razvoj, ki bo ustvaril delovna mesta za mlade šolane Pomurce, da ne bodo odhajali v tujino.

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
Za razvojni preboj Pomurja na gospodarskem področju je nujno:
1. sprememba zakonodaje, ki ovira gospodarski razcvet,
2. ustvariti konkurenčno poslovno okolje, ki bo interesantno za
domače in tuje investitorje,
3. dokončno ustaviti 'beg možganov' saj ima življenje na podeželju
bistveno višjo kvaliteto kot v mestu.

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Žal do sedaj ni prinesel napovedanih učinkov. Nekaj podjetij je dobilo denar in ga kvalitetno investiralo. Upam vsaj, da se bodo uresničili projekti, financirani kot ''Razvojni centri slovenskega gospodarstva'', za katere je bilo namenjenih 30 mio evrov. Sram me je zaradi kriminalističnih preiskav, ki so nam Pomurcem dale zelo slabo etiketo.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Bilo bi gotovo bolj učinkovito, če bi že imeli pokrajine in bi bila pokrajina partner z MOP oz. z državo. Za uspešno izvajanje pomurskih projektov mora biti najprej jasno določen vodja projekta. Pričakoval pa sem, da bodo pomurski poslanci odigrali pomembnejšo vlogo spodbujevalca pri tem projektu.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
Seveda. RS je preveč unitarna država. Nujno potrebujemo drugi nivo lokalne samouprave – pokrajine (od 6 do 8) z natančno določenimi pristojnostmi in financami. NSi je vedno podpirala načelo subsidiarnosti. Nisem pa za združevanje občin, saj so si jih ljudje na referendumu sami izbrali. Živimo vendarle v demokratični družbi!

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Z novo cestno infrastrukturo je Lendava dobila novo podobo. To pa ni dovolj. Dokončno moramo zaključiti agonijo skupine Nafta. Lendavi moramo vrniti delovna mesta v industriji. Zaradi njene geografske lege in naravnih danosti bi morali vzpodbujati hitrejši razcvet turizma in vinarstva.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji privilegirana v primerjavi z maloštevilno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Madžarska manjšina v RS ni privilegirana, odnos RS do nje je lahko šolski primer dobre manjšinske politike v EU. V NSi se zavzemamo za pravice delov slovenskega narodovega telesa, ki živi izven meja. Slovenska zunanja politika in prizadevanja pri institucijah EU so pravi instrumenti za izboljšanje dramatičnega stanja slovenske manjšine na Madžarskem.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Prejšnja vlada je imela dobro prakso z obiski regij. Prvi obisk je bil marca 2005 prav v Lendavi. Pametna vlada se mora zavedati, da je država toliko močna, koliko je močna na svojih mejah. Ni dovolj, da vlada pripravi npr. razvojni zakon in s tem regijo 'odkljuka', potrebno je več. Je pa res, da se Pomurja ne da povsem 'šofirati' iz Ljubljane.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Glede na trenutno situacijo, ki jo spremljam po poročanju medijev, ne. Čeprav nimam nobenih informacij, kako učinkovito je bila porabljena 10 milijonska dokapitalizacija. Prejšnja vlada je pripravila projekt za iskanje strateškega partnerja. Država se mora iz skupine Nafta čim prej umakniti, vendar ne za vsako ceno.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. NE
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev.NE
3. Podpiram legalizacijo marihuane.NE
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri.NE
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. DA
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo.NE
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. NE
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. NE
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.DA
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva.NE

Mihael Dominko, LDS

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Sem univ. dipl. inž. stroj., rojen 16.02.1954 v Lendavi. 34 let sem delal v gospodarstvu, v Nafti Lendava na najodgovornejših delovnih mesti. Za kandidaturo sem se odločil, ker sem prepričan, da bi s svojim znanjem, izkušnjami in idejami pripomogel k pozitivnim spremembam pri razvoju gospodarstva, energetike, kakor tudi ostalih področij.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Zavzemati se, za mene ni bil nikoli pravi izraz, ker ni zadosten in ne obvezuje. Konkretno bom v okviru svojih pristojnosti dosegel na vseh področjih to, da se bo Pomurje po razvoju in standardu približalo centru Slovenije.

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
Izgradnja:
- najmanj petih ekološko sprejemljivih gospodarskih objektov
- vsaj ene proizvodne verige za proizvodnjo zdrave hrane domačega izvora na bazi domačih surovin, kar pomeni ponovna oživitev živinoreje, s tem tudi razvoj turizma
-železniške povezave Lendave s Slovenijo, v prihodnosti tudi z Madžarsko, izgradnja pomurskega vodovoda, lokalne infrastrukture.

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Glede na efekte, (nova delovna mesta), ki naj bi jih zakon prinesel, zelo slabo.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Rešitev je ustanovitev konzorcija iz strokovnjakov, ki se mu naložijo konkretne naloge in roki za projekt. Formira se tudi nadzorni organ občin, ki nadzoruje delo konzorcija. Ta bi imel nalogo izpeljavo vseh faz projekta, tudi finančna sredstva države za določen projekt bi se nakazovala direktno na konzorcij, mimo občin.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
Decentralzacija države, s točno definiranimi obveznostmi in pristojnosti pokrajin, je z ustanavljanjem pokrajin smiselna.

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Velike možnosti so na področju energetike - nujna je strategija razvoja za kratkoročno in dolgoročno obdobje s konkretnimi rešitvami za razvoj panoge. Pomembno je obuditi tudi kmetijstvo, predvsem vinogradništvo, ki umira. Razvoj turizma ima glede na obe prejšnji točki velike možnosti. Za razvoj gospodarstva je nujna železniška povezava Lendave s Slovenijo.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Na vprašanje ni možno konkretno odgovoriti, saj je reševanje slovenske manjšine na Madžarskem v pristojnosti Madžarske. Res pa je položaj madžarske manjšine v Sloveniji bistveno boljši kot položaj slovenske na Madžarskem. Slovenija vložiti več napora, da se stanje naše manjšine na Madžarskem izboljša in da se upoštevajo meddržavni dogovori.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Gotovo je Lendava tudi na političnem obrobju, ki je za center pomembno samo v času volitev, v primeru prihajajočih volitev, pa niti sedaj ne. Primer so novoustanovljene stranke, ki kotirajo visoko in jim je za periferijo že v času volilne kampanije malo mar. Slovenska vlada namenja premalo pozornosti skrajnemu SV države, saj razvoja ne podpira.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Nikakor; država ne podpira Nafte Lendava. Ni podprla nekaj pomembnih projektov, niti ni podprla prejšnjega vodstva, ki je po 30 letih razvojnega mrtvila izvedlo 3 donosne investicije. Ustavljeno je bilo nekaj projektov, ki so bili pripeljani že do faze gradbenega dovoljenja. Država namesto, da bi v pomagala, se Nafte želi znebiti s prodajo za vsako ceno.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. DA
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
3. Podpiram legalizacijo marihuane. NE
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri.DA
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. DA/NE
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo.NE
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. DA
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.NE
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva.NE

Rozina Prša, SD

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Rojena sem 23.11.1957 v Brezovici, doma v Veliki Polani. Po končani OŠ sem se zaposlila v Planiki in ob delu končala strojepisni tečaj. V nadaljnjih letih sem ob delu končala poklicno šolo za prodajalce in srednjo tehnično šolo ekonomski tehnik. Kandidiram, ker želim opozoriti na nujni dvig kvalitete življenja in bivanja v urbanih naseljih Dolinskega .

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Zavzemala sem bom za večji regionalni razvoj, večji poudarek varovanju okolja, boljšo oskrbo pitne vode, večjo blaginjo vseh prebivalcev Pomurja, posebej socialno najšibkejših, večjo skrb do naše mladine, njihovo zaposlovanje in reševanje stanovanjskih problemov. Zavzemala se bom za enakomerno gospodarsko razvitost celotne Slovenije in zmanjševanje nezaposlenosti.

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
- Razvoj mehkega turizma
- Samooskrba prebivalcev z lastno kvalitetno pridelano hrano, večji delež ekološkega kmetovanja,
- Zagotovitev čiste pitne vode, obvezno čiščenje izcednih voda in sanacija zemlje (kemizacija tal).

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Zakon o Pomurju je bila nujna in dobra zasnova za razvoj pokrajine , vendar izvedba ni prinesla želenih učinkov. Kljub težavam bo potrebno nadaljevati s prizadevanji v Državnem zboru in novi vladi.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projektu
Menim, da večji del krivde za zastoj pade na neučinkovito politiko resornega ministrstva, delno pa tudi na nekatere župane, ki so držali “ figo“ v žepu in razmišljali o lokalnih vodovodih, namesto skupnem projektu pomurskega vodovoda. Vodovod je regijska nuja in ga rabimo takoj, do leta 2014, tj. še v tem mandatu.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
Po moji oceni je smiselna in se bom, če bom izvoljena, zanjo tudi zavzemala. Pomurje mora ostati pokrajina.

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Področje turizma (Terme Lendava, ponudba vina, domače hrane)
Nadaljevati razvoj kemične (Petrol, Nafta..) in farmacevtske industrije (Novartis)
Ekološka pridelavo hrane, razvoj sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva brez kemije
Primere dobrih praks sožitja madžarske narodnosti in večinskega naroda prenesti v EU prostor in unovčiti.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Madžarska manjšina ni privilegirana, zavzema se za to, da nobena manjšina ne bi bila prikrajšana, čeprav je evidentno, da je slovenska manjšina na Madžarskem v veliko slabšem položaju in bi bilo treba njihov položaj korenito izboljšati. Vsakoletne obljube ob srečanjih predsednikov obeh držav in vlad so premalo obvezujoče.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Ker sem domačinka vem, da bi bilo potrebno dati temu delu Slovenije večjo pozornost. Imamo številne neizkoriščene potenciale, veliko dobrih strokovnjakov, le prisluhniti jim moramo in implementirati njihove ideje. V svojem programu se zavzemam za mlade, izobražene, ki bi ostali doma in svoje znanje vložili v razvoj Pomurja.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Do sedaj je zelo učinkovito upravljala z Nafto, vendar se v zadnjem času pozna kriza tudi tu, čeprav upam, da se bodo v prihodnosti stvari reševale v obojestransko korist.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. DA
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev.DA
3. Podpiram legalizacijo marihuane.NE
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri.NE
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. DA
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo. NE
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. DA
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.DA
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva.
DA, delne.

Radovan Žerjav, SLS

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Kot predsednik SLS gradim stranko, ki temelji na krščanskih vrednotah, ki je in bo primerljiva vsem dobro znanim Evropskim ljudskim strankam. Takšno stranko gradim zato, ker Slovenija takšno stranko preprosto potrebuje. SLS je že dokazala, da je konstruktivna stranka in pripravljena na sodelovanje in to bo dokazovala tudi v prihodnje.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Zavzemal se bom za gospodarsko rast Slovenije, za pravno državo v katero bodo prebivalci in prebivalke Slovenije verjeli, za povečanje samooskrbe z lastno hrano in za učinkovit javni sektor.

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
Zagotovo povečanje gospodarske rasti, nadaljevanje z razvojem turizma in nadgradnja kmetijske pridelave hrane za celotno Slovenijo. Ob tem so ključni infrastrukturni projekti: vodooskrba z zdravo pitno vodo, visokovodni nasipi ob reki Muri in železniška povezava Beltinci – Lendava z navezavo na Madžarsko.

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Pri razpravi o tem zakonu v Državnem zboru RS sem opozarjal na probleme, ki so se med izvajanjem zakona izkazali kot pomembni. Menim, da Zakon o Pomurju ne daje tistega kar smo vsi pričakovali.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Za neučinkovitost pri realizaciji pomurskega vodovoda je nekaj krivde tudi na nas Pomurcih. Tako velikega projekta brez pooblastil in odgovornosti inženiring firme preprosto ni moč speljati.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
Decentralizacija države je nujna in je potrebna takoj. V tem trenutku projekta pokrajin ni smiselno nadaljevati. Decentralizacijo bomo izvedli na način, da bomo mnoge pristojnosti in sredstva potrebna za to, iz državne prenesli na lokalno raven.

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
V prvi vrsti gospodarstvo, treba je privabiti nove tudi tuje investitorje in seveda še bolj napolniti gospodarsko – poslovno cono v Lendavi.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
V tem primeru zagovarjam reciprociteto in pričakujem od prijateljske sosede Madžarske, da zagotovi enake pogoje za razvoj slovenske manjšine v Porabju, kot to počne Slovenija za Madžarsko manjšino v Sloveniji.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Ali bo Lendava na političnem obrobju bodo odločali volivci. Menim pa, da mora območje, ne samo Lendave ampak Prekmurja, ohraniti ministrski položaj v vladi.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Upravljanje s podjetjem Nafta Lendava je predvsem odvisno od sposobnosti in iznajdljivosti vsakokratnih obstoječih uprav tega podjetja.

Odgovorite z DA/NE

1. Pomurje ima preveč občin. ni odgovora
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. ni odgovora
3. Podpiram legalizacijo marihuane. ni odgovora
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri. ni odgovora
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. ni odgovora
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo. ni odgovora
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. ni odgovora
8. Verska vzgoja spada v šole. ni odgovora
9. Splav je pravica. ni odgovora
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče. ni odgovora
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva. ni odgovora

Sandra Habjanič, Trajnostni razvoj Slovenije

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Iskrena, poštena, pogumna in drugačna se trudim biti vsak dan boljša in vsak dan koristnejša: sebi, družini, prijateljem in znancem, če bi volivci želeli in hoteli, pa še širši skupnosti. Kandidiram na pobudo ljudi, ki jih cenim in spoštujem in ki menijo, da je v politiki čas za moralno čiste, z znanjem podkovane in sposobne ljudi.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Za to, da bodo politiko končno krojili ljudje – zato, da ne bo več politika krojila ljudi. Za zdravo, suvereno in zadovoljno življenje vseh se borim že sedaj in ne glede na to, kaj sem ali kaj še bom, saj sem že vse življenje “poslanka” resnice, znanja in moralnih vrednot.

3.Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
Najpomembnejši “projekt” je v osveščanju ljudi o enkratni legi in bogastvu regije, o nujnosti (samo)spoštovanja nas samih in vsega, kar nas obdaja. Šele iz tega nato posledično klijejo volja, upanje in moč (za življenje, delo, rast, in razvoj) ki jih v naši regiji tako močno primanjkuje in ki so predpogoj za kakršnokoli spremembno na bolje.

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Ocenjujem ga pozitivno a ne do te mere, da bi ga označila kot odličnega

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Glavno besedo bi morala imeti stroka in ne polItika. V Pomurju se še vedno vse preveč prakticira “pa dajmo po domače”, kjer (če karikiram) vsi vse vedo in kjer vodovodar popravlja elektroinštalacije, politik pa vodovod.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
DA

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Ekologija, zdravstvo (v prvi vrsti preventivni vidik!) in turizem.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Manjšine so prednost in ne ovira. Problemov ne vidim v manjšini, temveč v večini. Že pred 20-imi leti sem se kot Slovenka, živeča na dvojezičnem področju, na mednarodni konferenci v Strassbourgu borila za manjšine in na primeru domačega, lendavskega okolja, ki me je ravno zaradi življenja z Madžari obogatilo in oplemenitilo za vse življenje, pokazala vzorec odličnega sožitja dveh narodnosti. (krajšano)

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Lendava ni na obrobju temveč v centru! Vsaj zame, ki kotiram v prostoru med Ljubljano, Zagrebom, Budimpešto in Dunajem. Obrobja ni, saj je vendar zemlja okrogla... Mislim, da namenja slovenska vlada Lendavi več pozornosti, kot pa npr. Muski Soboti; zahvala za to gre predvsem naši madžarski manjšini, ki je Sobota nima. (krajšano)

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Nafta Lendava je kompleksno podjetje, ki ga država ne more kar tako izpustiti iz rok. Ob dogovorjenih in znanih prioritetah slovenskega trajnostnega razvoja je podjetje potrebno prilagoditi okoljskim pričakovanjem EU in mu zagotoviti državno podporno okolje.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. DA
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
3. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri. NE
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. DA
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo. NE
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. DA
8. Verska vzgoja spada v šole. DA
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče. NE
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva. DA

József Györkös, Zares

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Sem redni profesor na Univerzi v Mariboru, FERI. Za sabo imam dva mandata državnega sekretarja. Leta 2001, v času vlade dr. Drnovška sem bil državni sekretar za področje informacijskih tehnologij, od leta 2008 državni sekretar za visoko šolstvo, znanost, tehnologijo. Odločitev za kandidaturo je bila glede na aktivno delo v politiki zame naravna.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Zavzemal se bom za ustavitev povečevanja neenakosti v družbi, investicijski zagon za gospodarstvo in nova delovna mesta, pri čemer si največ obetam od tako imenovanih zelenih delovnih mest, ki so povezana z uporabo naravnih virov in s samooskrbo. Prav pri tem ima Pomurje izrazite naravne danosti.

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
Bistvo inovativnih projektov, ki prinašajo najvišjo dodano vrednost je v tem, da jih ne more predpisati noben parlament ali vlada. Slednja pa morata ustvariti ustrezno okolje. Pomurje mora nadgrajevati tudi svojo industrijsko in kmetijsko politiko, vendar na trajnosten način tako glede okolja, kakor tudi glede demografskih izzivov.

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Zakon je nastal z jasnim namenom pomagati Pomurju v najbolj zagatnem obdobju, vendar se je preko parlamentarne procedure precej spremenil. Upam, da bodo preostalih sredstev v večji meri deležni tudi prejemniki s področja lendavskega volilnega okraja. Težav, ki so tudi medijsko izpostavljene, ne morem komentirati, ker podrobnosti ne poznam.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Rešitev je v premišljeni regionalizaciji. Takrat bo izvedba tovrstnih skupnih projektov mnogo enostavnejša in administrativno manj zahtevna. V okviru regije bodo danes preštevilne občine lažje opredelile svoje skupne interese, zato se pri Zares – socialno liberalni stranki zavzemamo za premišljeno regionalizacijo z ne več kot osmimi regijami.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
Da, v smislu odgovora na prejšnje vprašanje. Istočasno bomo morali premisliti pomen občin in njihovo število zmanjšati, saj so premnoge na robu operativne sposobnosti. Pretehtati moramo stroškovno učinkovitost v primerjavi z učinki, ki jih pričakujemo.
7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Potrebno je odgovoriti na vprašanje, kako z demografskega in razvojnega vidika poskrbeti za uporabo te infrastrukture. Geografski položaj, dobro izobraženi ljudje in tudi avtocesta dajejo Lendavi odlične možnosti, ki bodo s prihodom informacijske avtoceste še bolj zaživele, zadrževale mlade v Lendavi in spodbudile njihovo vrnitev.

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Položaj narodnih skupnosti ni vprašanje privilegiranosti ene napram drugi. Dejstvo je, da je Republika Slovenija dobro poskrbela za madžarsko narodno skupnost, česar pa ne moremo trditi za Republiko Madžarsko v odnosu do Slovencev v Porabju. Visoka politika bo imela tudi v bodoče več kot dovolj dela na tem področju.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Ne drži. Tudi zaradi kvalitet, ki jih prinaša kulturno raznoliko okolje, je bila Lendava vedno deležna politične pozornosti. Posamezni gospodarstveniki znajo biti aktivni in opozoriti nase. Vsekakor pa bi bilo zelo dobro, če bi Lendava imela svojo poslanko ali poslanca.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
O vprašanju mora presojati lastnik. Odgovornosti nadzornega sveta in uprave opredeljuje zakon. Dejstvo je, da je ohranitev Nafte Lendava kot čvrstega gospodarskega subjekta pomembna v ekonomskem in simbolnem smislu.

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. DA
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
3. Podpiram legalizacijo marihuane. neopredeljen
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri. neopredeljen
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. NE
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo. NE
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. DA
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.NE
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva. DA

Daniel Henghelman, Zeleni Slovenije

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.
Rojen sem 28.12.1967 v Ptuju, po poklicu strojni tehnik in komercialist, zaposlen pri samostojnem podjetniku. V svojem prostem času se ukvarjam predvsem z planinstvom, in sicer sem varuh gorske narave, gorski stražar, planinski vodnik in markacist, ter kot tak sodelujem pri vzgoji in izobraževanju starejšega kadra in mladine.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?
Vsekakor je potrebno povečati gospodarski razvoj privatnega sektorja ( obrtništva ) in podjetništva z novimi delovnimi mesti in tehnološko prestruktorirati gospodarstvo. Slovenija mora svoje naravne vire ohraniti v svoji lasti ( voda, gozdovi, posestva, zemljišča,…

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Pomurja?
Posodobiti kmetijstvo, več vlagati v turizem in turističe destinacije, urediti in dokončati ter izboljšati infrastrukturo ter promet in zveze

4. Kako ocenjujete izvajanje Zakona o Pomurju?
Menim, da je zakon o Pomurju dobro sestavljen vendar kot je pri nas navada se nakateri členi zakona bolj ali manj upoštevajo in kršijo. To pa preveč krat meče slabo luč na doslednje izvajalce, ki zakone in njihove podzakonske akte upoštevajo.

5. Sodelovanje pomurskih občin se je na projektu pomurskega vodovoda izkazalo za zelo neučinkovito. Na kakšen način naj se izvajajo takšni skupni pomurski projekti?
Za skupne projekte kateri se mislijo izvajati in da so uspešni je aktivno sodelovanje vseh sodelujočih in zainteresiranih v določenem projektu. V primeru , da ima eden od nosilcev projekta preveč priviligiran položaj , je tak projekt slej kot prej “ obsojen na propad “.

6. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?
V Sloveniji imamo ponekod preveč občin. Decentralizacija pokrajin je smiselna, saj kot je v vašem primeru, bi veliko bolj uspešno delovala posebej Pomurska regija in posebej Prlekija, kajti interesi na tem območju so včasih zelo različni in kot regija bi bili bolj uspešni za specifični razvoj in projekte, kateri se razlikujejo glede na naravo dela.

7. Lendava je v zadnjem desetletju doživela infrastrukturni razcvet. Katera pa so tista področja na lendavskem območju, ki jih je treba še razviti?
Vsekakor so še odprte možnost na področju kmetijstva in pridelave hrane in pridobivanja energije na ekološko primeren način ( sončna energija, manjše elektrarne, energija na veter )

8. Ali menite, da je madžarska manjšina v Sloveniji priviligirana v primerjavi z maloštevilčno slovensko manjšino v Porabju in kateri bodo vaši ukrepi na tem področju?
Kot mi je znano ima madžarska manjšina pri nas več pravic kot slovenska na Madžarskem kar se tiče na državni ravni. Na vso srečo pa so odnosi med živečo manjšino dobri predvsem na lokalni ravni.

9. Menite, da je Lendava ob geografskem tudi na političnem obrobju, ali pa slovenska vlada namenja dovolj pozornosti skrajnemu SV države?
Mnogo premalo oziroma skoraj nič, kar se na žalost ne nanaša le na Pomursko regijo ampak tudi na Podravsko oziroma vse kar je » vzhodno » od Ljubljanske regije.

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
NE

Odgovorite z DA/NE
1. Pomurje ima preveč občin. NE
2. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev.NE
3. Podpiram legalizacijo marihuane.DA
4. Podpiram izgradnjo hidroelektrarn na Muri.NE
5. Središče pokrajine mora biti v Murski Soboti. DA
6. Prekmurje in Prlekija bi morala biti ločena in ne združena v Pomursko regijo.DA
7. Sedanja vlada je za Pomurje naredila več kot pretekle vlade. NE
8. Verska vzgoja spada v šole. NE
9. Splav je pravica. DA
10. Pomurje potrebuje Univerzitetno središče.DA
11. Zakon o Pomurju je regiji prinesel učinkovite ukrepe za oživitev gospodarstva.NE

S spleta

Komentarji (34)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
marjetica

Radovan! Kako ni odgovora? Z DA ali NE pa ja ni težko odgovoriti.
Mene zanima kaj si misli glede splava, marihuane, verouka v šolah in seveda ostalih vprašanjih.
Ni mi pa čisto nič všeč, da se pajdaši z Novakovo.

Collymore

Roman Ferenčak spet na prvem mestu med kandidati regije. Očitna je močna privrženost novinarke kandidatu samemu, in gospodu Jankoviću. Vsaj v nekaterih intervjujih se lahko opredelite nevtralno, ter tako vsaj poskušate dokazati, da niste močni podporniki levo stranske politike. Zakaj naprimer nikoli ni na prvem mestu prvak SLS-a, ki je doslej za prekmursko regijo naredil bistveno več kot gospod Ferenčak? Zakaj ni gospoda Horvata, ki nam je omogočil, da se sedaj v "najlepše mesto", kot ga imenuje Jankovič, vaš ljubljenec, pripeljemo mnogo hitreje in lažje kot nekaj let nazaj? (AC) To in še mnogo drugih vprašanj mi roji po glavi, ko vidim da novinarka odkrito podpira "pozitivno Slovenijo"!

Roman Fernčak:
"V zadnjih 2 letih sem član dveh nadzornih svetov energetskih družb. Kandidiram, ker je Slovenija zabredla tako zelo, da je že pri temeljih treba spremeniti stvari na bolje!"

10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Zadnji dve leti ja, pred tem ne.

Gospod Ferenčak, zakaj samo zadnji dve leti? Zato ker ste vi v nadzornem svetu? Zato ker ste, kot je bilo v medijih že večkrat prikazano, bili predstavljeni kot neprimerna oseba za vodenje teh družb? Zakaj ste bili predstavlejni samo vi? Govori se, da naj bi Nafta v take težave zabredla prav zaradi smešnega nadzorneg sveta. Mi lahko poveste kaj več o tem?

Ali mi bo mogoče to razložila kar "vaša" novinarka?

Spelah

Kandidati so enaka vprašanja vprašanja na maile dobili istočasno, objavljeni pa so po vrsti glede na hitrost odgovora - fotografijo smo dodali pri tistih, ki so nam jih po prošnji tudi poslali. Naj dodam, da smo edini medij, ki je dal enake možnosti predstavitve vsem 17 strankam v petih volilnih okrajih.

Spelah

Kandidati so enaka vprašanja na maile dobili istočasno, objavljeni pa so po vrsti glede na hitrost odgovora - fotografijo smo dodali pri tistih, ki so nam jih po prošnji tudi poslali. Naj dodam, da smo edini medij, ki je dal enake možnosti predstavitve vsem 17 strankam v petih volilnih okrajih.

Spelah

Kandidati so enaka vprašanja na maile dobili istočasno, objavljeni pa so po vrsti glede na hitrost odgovora - fotografijo smo dodali pri tistih, ki so nam jih po prošnji tudi poslali. Naj dodam, da smo edini medij, ki je dal enake možnosti predstavitve vsem 17 strankam v petih volilnih okrajih.

only12345

dobro napisal :)

only12345

hm.. in na podlage čega "ocenjuješ" ka ste EDINI ? ka ste tou napravili... stranke so se van pritožile? ali kak ? :)

fičo

@Collymore
Bog ti pomagaj! Amen.

Collymore

Fičo, a še maš kaj plakatof Romana Ferenčaka?

Milan9000

Glede na to da so volitve sem prepričan v to da bi se v tem "velikem" Prekmurju našel nekdo ki bi imel kaj pripomniti k zaporedju kandidatov, pa tudi če bi jih izbral čvapčič ali pleskavica ali dödol ali kdo koli drugi.

MAKIfan

"10. Ali država učinkovito upravlja s podjetjem Nafta Lendava?
Zadnji dve leti ja, pred tem ne."

To je primeren/normalen odgovor predsednika nadzornoga svejta Nafte???

boker

Collymore, povej kaj je naredil Žerjav za Prekmurje, razen napihnjenega in populističnega besedinčenja iz dneva v dan! Avtocesta je bila že dolga leta nacionalni interes in bi se realizirala prej ali slej. Sicer pa je splošno znano, da za prekmurce nikoli nihče ne bo zadosti dober, še posebej ne človek, ki je iz domače grude.

Pa še to, g. Ferenčak je edini, ki je iz ideje postavil in realiziral podjetje in mislim, da si zasluži spoštovanje in mesto v parlamentu.
Bravo!

ena_

G. Ferenčak je prehajal iz stranke v stranko, vse samo zaradi lastnega interesa, na žalost. Tako je in bo tudi sedaj, na žalost!
Pa čisto malo za hec, da se ne bomo "poklali": G. Žerjav je vsaj dober retorik, kar za g. Ferenčaka bolj težko potrdim;(

boker

ena_ ... te pa kar prijetno poslušanje še na mnoga leta, drugi bodo raje zadeve realizirali in manj govorili!

ena_

:)

stojan

Zakaj imajo v trgovinah samo kitajski česen? Zakaj je španska solata cenejša od slovenske? Zato ker je "konkurenčnejša" od naše!! Menda je ključ do rešitve naših težav v konkurenčnosti!!O tem namreč nakladajo čisto vse stranke in njihovi slabovidni sledilci. Konkurenčnost ni zgolj kvaliteta temveč tudi znižanje stroškov materiala in delovne sile. In kako bodo slovenski proizvajalci cenejši od kitajskega česna in španske solate? Špansko solato namreč negujejo afriški emigranti brez statusa, na Kitajskem pa zaslužijo nekaj evrov na mesec. In tako dalje, in tako dalje,..! In kaj bodo delali SLovenci? Pazite se tistih, ki blebetajo o kokurenčnosti kar tako v en dan! Hkrati pa še pričakujejo, da jim država( državljani!) subvencionira podjetje. Halooo?

Stojan

Collymore

Boker, ti si Roman?

boker

Nej, jes san Bojan!

Collymore

No, za mene si Roman. Ker ga tako zelo podpiraš. :) Pa nam povej koliko denarja je dobilo tvoje podjetje, Ocean Orchids od države?
Zakaj ga je dobilo toliko, če pa podjetje ni v lasti države? Zakaj država ni tega denarja raje dala Muri, ko ga je ta krvavo potrebovala? S tem denarjem bi rešili veliko več delovnih mest, kot pa jih je na razpolago v tvojem podjetju Ocean Orchids.

No Bojan, oziroma Roman, pa odgovori na ta vprašanja.

boker

Collymore, tvoje domneve in sklepanja so čisto mimo! Glej, napisal sem ti ka sem Bojan, naj ti še napišem svoj priimek in naslov ter telefonsko, pa me lahko pokličeš!

Če pa podpiram nekoga, ki je z nekaj več kot 30 let starosti, naredil nekaj, za kar lahko daš samo kapo dol. Ne vem ka bi naj bilo tu napačnega in česa bi se naj sramoval! Zakaj ga pa naj ne bi podpiral!

No Collymore, koga pa podpiraš ti, kdo je vreden tvojega dragocenega glasu?

Collymore

Sicer pa Boker, če resnično primerjam tebe in Romana, sta si res podobna. Noben ni nikoli naredil nič pametnega. Samo besedičenje. Ker te dobro poznam, to lahko napišem.
ZMOČ, ETNO... polno denarja porabljenega, tudi iz občinskega proračuna, narejenega pa bore malo. Je tako? Si ti ta Bojan, a ne?

Collymore

No, pardon, Roman je nekaj res naredil. Ocean Orchids. S tem se strinjam. Pa tudi lepo vsoto denarja je pokasiral s tem da je v nadzornih svetovih nekaterih podjetij. Zakaj je v slednjih? Ker skače iz stranke v stranko.

To pa ni lepo, a ne da ni Bojan? :)

Milan9000

Zmeraj me zdobe ta beseda Mura!
Mura bi morala iti v stečaj že pred 20 leti ali celo prej ko bi mrali zaznati znake da tone. Eni pa bi jo še zmeraj radi šivali v Sloveniji ko pa kitajčki šivajo za prgiščo riža.
Denar vložen v Muro je vržen skozi okno ... in to z lopato!

Milan9000

Zmeraj me zbode ta beseda Mura!
Mura bi morala iti v stečaj že pred 20 leti ali celo prej ko so zaznati znake da tone in da se šivilska industrija seli iz Evrope. Eni pa bi še zmeraj radi šivali v Sloveniji ko pa kitajčki šivajo za prgiščo riža.
Denar vložen v Muro je vržen skgozi okno ... in to z lopato!

Collymore

5000 delavcev na zavodu več, in z socialno podporo te pa ne zbode?

Milan9000

Ne me ne zbode ker če nisi konkurenčen potem boljše da greš. Živimo v letu 2011 in tako je življenje in tak je sistem. Bolj se mu bomo upirali bolj bomo trepeni. Svet je globaliziran in Slovenija je kot veš majhna.
Potem po tvoje je bolje zapreti meje pa se samouskrbovati? Hmmmm od kot nam pa npr. cepivo za ptičjo gripo, ki ga proizvajajo v Švici ... hmmmm. Malo razmišljajte folk! eh

zmagovalec

ja,milan900000-te pa praviš zakoj ne delajo...........

Vipko
čevapčič na ražnje

.. če bi izbiral čevapčič, gre na prvo mesto Katarina Kresal, potem tanja Šimonka .. :))

.. obe gospodični sta ženski, ki bi v veliki meri lahko dohajale čevapčičeve materialne potrebe, v to verjam .. ;)

.. mhm, nekaj zelo resnega bom napisal, piše J.F: stranka NSi se mi je s svojo pripadnostjo krščanski veri, ignoriranju znanstvenim faktom in sami Cerkvi zamarila. To, akr Ljudmila zganja okrog družinskega zakona, je posmeh iz znanosti. Vratuša, pomurski akademik, je enkrat lepo povedal, da bi rad videl, da o pomembnih odločitvah odloča stroka in ne politika, amen.

divjejabolko

A to so vsi kandidati? Več jih ni? Huh, ni neke izbire ...

boker

Collymore, ti si pa res en špasen falot. Sicer ne vem točno za koga pišeš, ampak ti zgleda pašejo zadeve kritiziranja za skritim imenom.
No, nisi povedal, kateri prekmurski kandidat je tvoj favorit, da nas bo popeljal iz sivega vsakdana. Predpostavljam, da si ga ne upaš izpostaviti!!!

ena_

Milan9000 Citiram: Denar vložen v Muro je vržen skgozi okno ... in to z lopato!
V Nafto so ga pa vrgli-tudi direkt skozi okno. Pa ne vidim nobenih rezultatov!

metaa

"divjejabolko" se strinjam s tabo glede lendave

No jaz mislim da še je najboljsi Žerjav,ga vsaj predvajajo na tv.pa tu pa tam tudi kaj koristnega pove za našo pokrajno.od drugih še tega nebo.

finally

Uuuuuu Collymore,tebe je pa tau soočenje redno iztirilo:) Kak vijdin je g.Ferenčak reden trn v peti tvojemi izvoljenci.

Milan9000

Bi povedal to, da je večina bivših Murinih zaposlenih našla drugo zaposlitev in mogoče celo tako bljše živi kot prej. Prav tako so jim ponudili nekatera druga delovna mesta, katera pa niso sprejeli. Tako gledano danes nemoreš živeti. Prekmurci smo zaostali ... poglejmo si v ogledalo. Bodimo realni ... stopimo iz vrste in pokažimo da znamo ... ker znamo, ampak ne upamo!

Čvapčič na Katarini: Tudi jaz rad gledam ženske v vladi...ampak le konstruktivne (kombinacija konstruktivne in seksi ženske je ubitačna!)(težko jih je v realnem življenju brzdati ampak jo še vse eno sksi :P)

Nafta je prav tako izgubila boj z konkurenco iz tujine. Moramo se sprijazniti z dejtvom da je veliko veliko veliko mandatov poprej premalo vlagala v razvoj svojih dejvanoti in da bi bila zdaj toliko bolj konkurenčna kot podobna podjetja v Evropi/svetu. Ni pa še toliko izgubljeno kot večina od vas misli. Realno sliko bo pokazala prihodost.

Jaz razumem vse zaposlene in tudi gospodarstvo ampak v krizi smo! Kdo koli zmaga na volitvah v nedeljo bo tepen ker je nastopil vlado v tako kritičnem stanju da enostavno nebo moral narediti iz dreka zlata. Žal tudi če bi vsi mi to radi.

Sem pa prepričan v to da pustimo da nas prepričajo nekateri drugi, ki te priložnosti še niso imeli in da pustimo da tudi oni poskusijo svojo "srečo" kot so ostali (nebom navajal kdo).

Lastno osebno in subjektivno mnenje: Ko sem res po dolgem, zelo dolgem razmisleku tehtal o kandidatih sem ugotovil da imam dovolj politike ki se je zdanje čase ukvarjala sama z sabo. Mislim da je čas za dejanja!

Dajte iti na volitve kogar koli boste volili! Jaz bom šel ... pa če drugo ne samo zato da bom lahko naslenja 4 leta jamral.

Uživajte ker je že čas!

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice