Konec julija je na spletnem portalu AJPES bil objavljeno vabilo k nezavezujočemu zbiranju ponudb za odkup premoženja Nafte Petrochem. Gre za industrijski kompleks v Trimlinih, ki obsega obrate za proizvodno formalina, sintetičnih mas, fenolnih smol, spremljajoče objekte in rezervoarje.

Vse nepremičnine in premičnine se prodajajo kot celota. Nepremičnine so obremenjene z zastavno pravico. Izhodiščna cena za prodajo industrijskega objekta ni določena, temveč bo kupec izbran na podlagi ponujene cene. Stečajni dolžnik sicer predmeta dražbe ni dolžan prodati najvišjemu ponudniku, v kolikor ponujen znesek ne bo dovolj visok.

Kompleks v Trimlinih, ki je naprodaj, obsega:

- obrat formalina (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s procesno opremo),
- obrat sintetičnih mas (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje uree, melamina, ostalih surovin in proizvodov ter procesno opremo),
- obrat fenolnih smol (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo fenolformaldehidnih smol vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol ter procesno opremo),
- spremljajoče podporne enote (zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in ostale logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje metanola (M-2) ter oprema).

Rok za oddajo ponudb je dva meseca od objave vabila na spletni strani AJPES, torej do konca septembra. Predmet prodaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Silvom Zorcem, zainteresirani kupci pa bodo o rezultatu dražbe obveščeni v 15 dneh po poteku roka za oddajo nezavezujočih ponudb.

Celotno vabilo s podrobnim seznamom stvari, ki so predmet dražbe, najdete tukaj.

Starejše novice