Prah okrog Pomurskih lekarn se kar ne poleže, najprej ga je dvignila zahteva soboške občine po delitvi dobička med občine ustanoviteljice, zdaj še imenovanje novega direktorja.

Spomnimo, da se je pred dobrim mesecem dni sestal svet javnega zavoda Pomurskih lekarn, ki je med drugim glasoval tudi o novem direktorju. Ivanu Zajcu, dosedanjemu direktorju je namreč pretekel mandat, je pa Zajc bil tudi edini, ki je poslal prijavo na razpis za direktorja Pomurskih lekarn. 

Zajc brez podpore mestnega sveta

Na takratni seji sveta zavoda je za Zajca glasovalo 19 članov, proti je bil le en, in sicer predstavnik soboške občine, direktor občinske uprave Srečko Đurov.

Da bi lahko Zajc na direktorskem stolčku preživel še en mandat pa je potreboval tudi podporo mestnega sveta, ki je pa na petkovem nadaljevanju 21. redne seje mestnega sveta ni dobil.

Na tajnem glasovanju jih je od triindvajsetih svetnikov deset glasovalo, da Zajc ostane še en mandat na čelu Pomurskih lekarn, dvanajst pa proti, Anton Štihec, svetnik Modre liste Antona Štihca se je glasovanju odpovedal.

Kaj pa zdaj?

Več o tem, kdo bo na čelu Pomurskih lekarn, naj bi bilo znano že danes, saj se bodo člani sveta zavoda ponovno sestali. Glede na to, da Zajc kot kandidat za direktorja ni dobil podpore mestnega sveta, bodo člani sveta zavoda glasovali o vršilcu dolžnosti direktorja za obdobje enega leta, za katerega pa ni potrebna potrditev mestnega sveta. V tem času pa bodo ponovili javni razpis.

Za vršilca dolžnosti potrditev mestnega sveta ni potrebna

Več naših sogovornikov se pri imenovanju vršilca dolžnosti sklicuje na zakon o lekarniški dejavnosti, ki pravi: 

34. člen

(postopek imenovanja direktorja in strokovnega vodje)

(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega razpisa za dobo petih let.

(2) Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi na spletni strani javnega zavoda in v sredstvih javnega obveščanja ter vsebuje:

– pogoje za imenovanje,

– čas mandata,

– rok za prijavo kandidatov, ki ne sme biti krajši od osmih dni od objave javnega razpisa,

– rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri, ki ne sme biti daljši od 60 dni od objave javnega razpisa, in

– druge podatke.

(3) Svet zavoda izvede postopek javnega razpisa in opravi izbirni postopek.

(4) Svet zavoda v roku, določenem v javnem razpisu, obvesti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga pouči, da lahko zahteva sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za delovne spore.

(5) Če se na javni razpis ni prijavil nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, se javni razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar najdlje za eno leto, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Za vršilca dolžnosti direktorja veljajo pogoji, ki se zahtevajo za direktorja.

(6) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda. Glede postopka imenovanja in razrešitve se smiselno uporabljajo določbe tega in 35. člena tega zakona.

Torej, če bodo člani sveta zavoda Ivana Zajca predlagali za vršilca dolžnosti, bo na direktorskem stolčku ostal še vsaj eno leto, a ga mora podpreti večina članov sveta zavoda. 

Občine so si razdelile 1,8 milijona evrov

Spomnimo še, da je zadnji Zajcev mandat zaznamovala predvsem zahteva soboške občine po delitvi dobička Pomurskih lekarn med občine ustanoviteljice. Spor zaradi delitve dobička se je vlekel dobro leto, nazadnje so člani sveta zavoda sklenili, da si bodo 1,8 milijona evrov glede na število prebivalcev razdelile občine ustanoviteljice in tudi tiste, ki so iz njih nastale, 200 tisoč evrov pa občine, ki so same prispevale za prostore lekarn.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice