Župan občine Moravske Toplice je v oddaji Iz našega studia na TV IDEA, spregovoril o delovanju in najpomembnejših dosežkih preteklega mandata.

Alojzu Glavaču se izteka tretji mandat na čelu občine Moravske Toplice, na bližajočih lokalnih volitvah pa se bo potegoval še za dodaten mandat.

Številne investicije 

Vsako leto občina nameni okrog 30 odstotkov proračuna za investicije v različne sektorje. Ena večjih investicij je bila lanska prenova Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, ki je stala kar 1,3 milijona evrov. 

Glavač omeni še zaključek komasacije v Prosenjakovcih ter začetek komasacije na relaciji Martjanci - Noršinci. Med infrastrukturnimi investicijami omeni prenovo državne ceste v Sebeborcih vključno z javno razsvetljavo, pločniki ter odvodnjavanje meteorne vode.

Zgradili so še nekaj manjših cest v Ivanjševcih in Kančevcih, v Vučji gomili pa so potegnili optični kabel.  

V Moravski Toplicah so preplastili in sanirali Levstikovo, Kratko in Delavsko ulico, trenutno pa še potekajo dela na Ulici na bregu.

V pripravi je še gradnja večnamenske dvorane, v kateri bi potekali koncert, gledališke igre ter športni in drugi dogodki. Glavač vidi tudi priložnost v kongresnem turizmu. Trenutno čakajo na primerne razpise s strani države, da začnejo gradnjo.    

Velik poudarek na okoljevarstvu 

V občini pa podpirajo številne okoljevarstvene projekte, tak projekt je tudi Pot metuljev v Motvarjevcih, kjer predstavljajo trajnostni vidik bivanja in ravnanja v okolju ter primernega kmetovanja.

Ker se ob voda ob potoku razlije, se tam naj ne bi oralo, saj ob prvem nalivu zemljo spere in odnese v vodotok. 

»Na novo odkrivamo tisto, kar so vedeli že naši predniki, dedki, babice,« razloži Glavač. 

Na moravski občini stavijo na trajnostni razvoj in zeleni turizem, zaradi česar so si prislužili zlati znak Slovenia Green Destination.

Druga faza Pomurskega vodovoda 

Glavač nadaljuje, da je pri izgradnji sistema B pomurskega vodovoda prišlo do številnih zamud, letos je komaj bil podpisan sporazum med ministrstvi in dvanajstimi občinami.

Gradnja zdaj pospešeno napreduje, sama investicija v občini Moravske Toplice je ocenjenega na šest milijonov evrov, od tega se bo pet milijonov evrov pokrilo iz evropskih in državnih sredstev.   

Turizem je priložnost, ampak tudi obremenitev 

Moravske Toplice so najbolj znane po svojih termah in turizem prispeva znaten delež v občinski proračun. Množičen turizem pa ima tudi negativne posledice, med drugim obremenitev infrastrukture

V času epidemije sta moravski zdravilišči zaradi omejitev, imeli precej majhno obiskanost, občina pa posledično manj prihodka od turističnih taks. Glavač sicer pozdravlja nekatere vladne ukrepe, predvsem uvedbo turističnih bonov, ki so v Moravske Toplice privabili številne slovenske goste.

Starejše novice