Pestre aktivnosti povezale lokalne skupnosti in deležnike čezmejnega Biosfernega območja Mura-Drava Donava.

Na letni konferenci programa UNESCO Človek in Biosfera so pred nekaj meseci razglasili Biosferno območje Mura, s čimer se porečje pridružuje 685 svetovnim za naravo pomembnim območjem. 

V Veliki Polani pa te dni, od  8. do 11. novembra, poteka dogodek, na katerem želijo predstaviti dobre prakse sodelovanja in spodbuditi povezovanje med lokalnimi skupnostmi nastajajočega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava. To bo sicer predstavljalo prvo petdržavno biosferno območje na svetu.

Krepijo vezi in sodelovanje

Na dogodek so povabili partnerje iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Srbije, ki so s seboj pripeljali tudi lokalne ponudnike z njihovo edinstveno ponudbo območja. 

Predstavili so jim razvojne priložnosti biosfernega območja Mura, skupaj so obiskali novonastalo rečno šolo River’s cool pri Copekovem mlinu, že včeraj pa je potekal tudi Kick off dogodek za vse zainteresirane za razvoj kolesarskega turizma v nastajajočem biosfernem območju. 

Danes se med drugim obeta še tržnica priložnosti in bogat kulturni program.
 

Za trajnostni turizem

Kot je povedal župan Damijan Jaklin, so aktivnosti del projekta Coop MDD, v okviru katerega sodeluje tudi občina Velika Polana.

»Gre za projekt, v katerem Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska in Srbija pripravljamo podlage tako za kasnejšo razglasitev petdeželnega biosfernega območja kot tudi že pripravljamo bodoči nabor projektnih predlogov posameznih držav, na področju turizma, vodarstva, trajnostnega razvoja in kmetijstva. Dogodka se udeležujejo predstavniki tako partnerja kot tudi občin in drugih institucij, ki delujejo na tem petdržavnem območju.«

V sklopu projekta je tako zrasla tudi iniciativa za vzpostavitev produkta kolesarske poti Mura-Drava-Donava, pri čemer občina Velika Polana deluje kot koordinator teh aktivnosti za Pomurje. 

»Sovpada pa to tudi z izgradnjo dejanske murske kolesarske poti na obeh bregovih reke Mure, kjer sodelujemo vse obmurske občine. V okviru tega mednarodnega projekta se bo celotna trasa, tam kjer manjka, tudi označila, vzpostavilo se bo kar nekaj postajališč in drugih servisnih storitev za kolesarje. Kar pa je najpomembnejše: nastal bo dejanski turistični produkt, ki se ga bo lahko bookiralo – v narekovajih kupilo – za celotno področje s kompletno logistiko in vsem, kar spada k celovitemu turističnemu produktu.«

Turizem je namreč po mnenju Jaklina kot dejavnost v biosfernem območju zelo pomemben, predvsem osnovan na način, da naravnega okolja ne uničuje. Obenem pa si želijo, da bi se prihodki iz turizma vračali v lokalna okolja, ravno za aktivnosti, ki bi omogočile trajnostno uporabo naravne in kulturne dediščine v namene turizma.

Starejše novice