Mestna občina Murska Sobota je vključena v projekt GO IN NATURE.

Cilj projekta je vzpostaviti čezmejno mrežo ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju.

V okviru projekta je soboška občina s pomočjo evropskih sredstev iz programa Interreg uredila vstopno točko ob gramoznici v Krogu, učilnico na prostem, interpretacijsko doživljajsko točko ob Muri pri brodu ter poti do in ob Muri.

S tem je omogočila naravi prijazno doživljanje sveta ob Muri za obiskovalce.

Pri delu projekta soboške občine je celotna ideja zasnovana tako, da se ozavešča o pomenu narave ter tudi o pomembnosti le-te. Zato je v Krogu projekt zasnovan tako, da se uredi vstopna točka, kjer avtomobili oziroma avtobusi parkirajo in da se v varovano območje, območje Nature 2000 vstopa peš ali s kolesom. Zato je bilo urejeno parkirišče pri igrišču.

Vzporedno s projektom so potekali tudi projekti v izvedbi javnih zavodov v občini. Tako je bila ob parkirišču vzpostavljena postaja Soboškega biciklina, ob Muri – pri brodu pa kolesarsko postajališče.  

Soboška občina vodilni partner

Sredstva za projekt GO IN NATURE so bila pridobljena na osnovi prijave projekta, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014 – 2020.

Soboška občina kot vodilni partner je projekt prijavila skupaj s partnerji Zveza tabornikov Pomurja ter madžarskimi partnerji: Lokalna samouprava Cseszutreg, Neprofitna javnokoristna d.o.o. Holnapocska in Zalaerdo d.d..

Projekt je bil odobren leta 2017 in traja tri leta. Vrednost projekta pa je skoraj miljon evrov.

Soboška občina je ob prijavi na projekt odobrila odobrena sredstva za izvedbo projekta v vrednosti 398,501,00, od česar se 85 odstotkov sofinancira, kar znaža 338.725,85, 15 odstotkov pa mora partner zagotoviti sam. Ob izvedbi projekta so zaradi obsežnosti in dviga kavalitete izvedbe projekta na občini dodali še dodatna lastna sredsta, tako da zdaj ocenjujejo celotno izvedbo projekta na vrednost 450.282,24 evra.

V sklopu projekta so bili v soboški občini izvedeni številni projekti:

  • nov most na poti do broda v Krogu (izvedba leta 2017, vednost okrog 65.000 evra brez projektov in nadzora
  • izdelana celotna idejna zasnova ureditve celotnega območja ob reki Muri na območju MOMS
  • izdelani dokumenti za izvedbo konkretnega dela investicij
  • ureditve Učilnice na prostem ter otroškega igrišča ob brodu 
  • ureditev gramoziranega parkirišča ob igrišču izven naselja Krog, izvedeno konec leta 2017, vrednost 10.827,34 evra 
  • ureditev kolesarsko pohodniške poti ob reki Muri v dolžini 850 m2, izvedeno konec leta 2018, vrednost del 20.283,87 evra
  • izvedba gradbenih del po gradbeni pogodbi v skupni vrednosti 229.556,44 evra, to je vsa vrednost del ureditve učilnice na prostem ter tudi otroškega igrišča
  • postavitev interaktivnih in informativnih tabel.  

V učilnici na prostem, interpretacijski doživljajski točki ter na poti do in ob Muri bodo obiskovalci lahko doživljali naravno okolje na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju.

Programi bodo namenjeni mladim, družinam, pa tudi otrokom iz vrcev, osnovnošolski in srednješoslki mladini, torej za izobraževalne namene. Nenazadnje je ta projekt pomemebne tudi za izvajanje programov, ki jih ima Center obšolskih dejavnosti v Murski Soboti, ki deluje v prostorih Dijaškega doma.

Pri tem je pomembno tudi, da je leta 2018 Unesco prepoznal izjemno naravno bogastvo reke Mure in njenega poplavnega sveta v prepletu s kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicionalno navezanostjo lokalnega prebivalstva na reko, kot primerno območje za model trajnostnega razvoja. Od takrat je Mura s svojim porečjem vpisana v biosferno območje in je prvo biosferno območje na svetu, ki zajema pet držav.

Preberite še

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice