Občina Moravske Toplice je skupaj s predstavniki podpisala sporazum o sodelovanju pri vzpostavitvi Večnamenske dvorane.

V imenu Občine Moravske Toplice je sporazum podpisal Alojz Glavač, župan; v imenu Sava Turizem d.d. po pooblastilu Igor Magdič, izvršni direktor destinacije Terme 3000. Terme Vivat je zastopal predstavnik lastnika Metod Grah ter v imenu OKS – ZŠZ POMURJE, Občinska športna zveza Moravske Toplice, je sporazum podpisal Branko Recek, predsednik.

Občina in deležniki si že dalj časa prizadevajo za izgradnjo večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah za katero obstaja interes koriščenja s strani podpisnic v sklopu rednih programov, ki jih podpisnice izvajajo.

Podpisnice sporazuma imajo na podlagi srednjeročnih razvojnih načrtov interes vzpostavitve Večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah.

Dogovorile so se, da bo občina zagotovila vse potrebno v zvezi s pridobitvijo prostorskih in investicijskih dokumentov za zagotovitev izgradnje Večnamenske dvorane.

Stranke Sporazuma se zavezujejo, bo vsaka na svojem področju kar najbolj prispevala k uresničitvi Sporazuma, to je vzpostavitev Večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah.

Z novo Večnamensko dvorano do razvoja destinacije

Moravske Toplice z razmahom športno-rekreativnega turizma močno pogrešajo osrednjo dvorano, ki bi bila namenjena notranji vadbi športnikov in rekreativcem. Sočasno pa nimajo kapacitet za razvoj kongresnega turizma in osrednjega prostora za kulturne in družabne prireditve.

Večnamenska dvorana bi te potrebe zadovoljila, čeprav bi seveda v glavnini bila namenjena športu. Projekt podpirata obe termalni kopališči oz. največja ponudnika turističnih storitev Terme 3000 in Terme Vivat. Projekt podpira tudi Športna zveza.

Večnamenski objekt se projektira tako, da bo omogočal športno vadbo in organiziranje tekmovanj ter z minimalnimi preureditvami postal prostor za kongrese, kulturne, zabavne, plesne in družabne prireditve.

Posebna pozornost bo namenjena vhodu v objekt z dovolj prostorno halo in gostinskim lokalom, akustični obdelavi prostorov in posebej oblikovanemu odrskemu delu. Uredila se bo tudi okolica dvorane.

Proračunska ocena vrednosti projekta je 8.150.000,00 evrov brez DDV.

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Starejše novice