Olga Karba, županja Občine Ljutomer, in Marko Novak, direktor podjetja Nograd, sta danes, 7. junija, podpisala pogodbo za komunalno ureditev stanovanjske soseske v Stročji vasi.

Občina Ljutomer je oktobra 2020 pristopila k rušenju stare osnovne šole v Stročji vasi. Na območju, kjer je bila stara šola, bo zrasla nova stanovanjska soseska.

Območje obsega približno 1,3 hektarja, na katerih je predvideno 11 novih zemljiških parcel, namenjenih gradnji stanovanjskih hiš in gradnji prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture.

»Investicij imamo kar veliko, ampak vseeno se nam ta zdi res izjemno pomembna, kajti v naši občini smo zelo veseli, ker imajo mladi interes graditi svoje hiše na nepremičninah, ki jih imamo v Ljutomeru.

Po drugi strani je to dejansko težava, ker nam vedno bolj primanjkujejo zemljišča, interes pa je vedno večji,« je pojasnila Karba.

Karba je v nadaljevanju natančneje predstavila dosedanji potek del in izvajalce, tako je pojasnila, da je rušenje stare šole izvedlo Komunalno podjetje Ormož, vrednost del pa je znašala dobrih 91 tisoč evrov.

Izdelovalec Občinskega podrobnega prostorskega načrta je bilo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring iz Murske Sobote. Stroški so znašali slabih 15 tisoč evrov. Podjetje ZEU je izdelalo tudi projektno dokumentacijo v vrednosti 13.725 evrov.

Za izvajalca gradbenih del izbrali podjetje Nograd

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil 21. aprila 2023. Prijavilo se je šest ponudnikov, kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Nograd iz Lendave, v vrednosti 254.786 evrov.

Danes sta izvajalec in občina Ljutomer podpisala še pogodbo, rok končanja del je predvidoma avgust 2023.

V poletnih mesecih je predvidena tudi parcelacija zemljišč, ki jim bo sledila prodaja parcel na tem območju.

V sklopu investicije bodo v območju stanovanjske soseske zgradili novo cesto, fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovodno omrežje, javno razsvetljavo ter koridorje za telekomunikacije.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
lukčev mesec (nepreverjen)

Takih naselij za individualno gradnjo bi moralo biti več.

V vseh občinah.

Ljudje bi si v lastni režiji zidali hiše, kot nekoč naši predniki.

Danes pa je senzacija, če se pojavi 10 ali 20 parcel.

Ajmoooo, župani, kje ste ?!?!?!?!

Starejše novice