TIC Moravske Toplice
Prihodek od turistične takse je nižji od tistega leta 2019, so pa na obisk Moravskih Toplic v letu 2020 pozitivno vplivali turistični boni.

V drugi polovici leta je bilo izjemno gostovanje domačih gostov, tako v termah kot pri manjših zasebnih ponudnikih. Je pa bilo občutiti zelo velika nihanja skozi leto. 

Odpoved številnih prireditev

V začetku leta 2020 so v občini Moravske Toplice načrtovali številne prireditve, občinske in takšne, pri katerih občina sodeluje kot partner. Večina teh ni bila izvedena ali pa so jih izvedli na drugačen način, tudi virtualni.

Zaposlenim na občini so omogočili delo od doma, tako, da so projekti tekli tekoče. Seje organov so izvajali v gasilskem domu Moravske Toplice in športni dvorani v Martjancih, tudi zadnjo sejo občine so izvedli virtualno.

Investicije v 2020

V letu 2020 so dokončali uredili cesto Bukovnica-Bukovniško jezero, gre za investicijo v višini 370.000 evrov in dokončali investicije na osnovni šoli v Fokovcih, v višini nekaj manj kot 300.000 evrov. V posamenzih naseljih so izvajali cestne investicije, kot so preplastitve v Moravskih Toplicah v Kratki ulici, Dolgi ulici, Levstikovi ulici in drugih. Delali so na gradnji javne razsvetljave v različnih krajih občine.

Ostalo so bile investicije programske narave, sprejemanje prostorskih aktov, spremembe prostorskih aktov, projektna dokumentacija in drugo. Upali so tudi na začetek gradnje pomurskega vodovoda - kraka B, vendar se je ta prestavil v naslednje leto.

Načrtovanje investicij za 2021

Največji projekt, ki se ga bodo lotili je zagotovo druga faza pomurskega vodovoda, kjer bodo zdradili za okrog 5milijonov vrednosti omrežij in priključkov. Večja naložba bo tudi komasacijo zemljišč v katastrskem območju Noršinci-Martijanci, načrtovana vrednost te je okrog 800.000 evrov. V načrtu je še sanacija OŠ Prosenjakovci, kjer so letos računali na razpis ministrstva, ki ga zaradi koronakrize ni bilo, tako da je prenova načrtovana  za prihodnje leto. Potekajo pa tudi priprave na druge projekte, ki so tudi čezmejni in večji; gradnja soboške obvoznice in gradnja suhega zadrževalnika. Gre za objekt, ki bi naj poplavno varoval veliko območje mestne občine Murska Sobota, torej cel vzhodni del od BTC-ja in pa severne obrtne industrijske cone in tudi velik del občine Moravske Toplice. Umeščanje vzhodne obvoznice, ki poteka blizu meje z občino ob naselju Martjanci je povezano s poplavno varnostjo. Kdaj se bo začelo graditi ni mogoče napovedati, je pa v vseh aktih, tako Mestne občine Murska Sobota kot občine Moravske Toplice ta gradnja predvidena kot sočasna.  
 

Pomoč občanom v času epidemije

V občini Moravske Toplice so aktivirali štab civilne zaščite, tako da so vsem pomoči potrebnim zagotovili pomoč. Poskrbeli so za dostavo hrane ali zdravniko pomoč, tudi drugo pomoč. Za najmlajše so organizirali posebni oddelek v vrcu Moravske Toplice za tiste brez varstva. Je pa prav vrtec ob koncu leta izvedel akcijo, kjer so 1100 starostnikom napisali posebne božično-novoletne voščilnice in se spodaj podpisali. 

Župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač

Novoletni prazniki želim, da bi bili veseli, za vse. Prehod v novo leto pa v krogu najbližjih in, da bi bilo leto 2021 lepše, bolj zdravo in srečnejše.  
 

Starejše novice