Slovenska jezera niso obremenjena s pesticidi.

Rezultati državnega monitoringa kažejo, da v Bohinjskem in Blejskem jezeru pesticidi niso prisotni, kaj šele, da bi jezeri bili obremenjeni s pesticidi. Pesticidi se pojavljajo v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije.

Glede na nacionalno zakonodajo dobrega stanja ne dosegata Ledavsko in Gajševsko jezero, ostalih devet jezer oziroma zadrževalnikov pa je v dobrem stanju.

Najslabši rezultati v jezerih

Evropska okoljska agencija (EEA) je pred kratkim objavila kazalec o vsebnosti pesticidov v vodah, iz katerega bi lahko sklepali, da so v Sloveniji najslabši rezultati v jezerih. Agencija sicer že sama v svojem poročilu ugotavlja, da analize niso na mestu zaradi razlik pri številu pregledanih vod in različnega posredovanja podatkov.

Države imajo zelo različne monitoringe, kar vpliva na napačne zaključke v indikatorju. V Sloveniji na primer pesticide redno spremljajo le na tistih jezerih in zadrževalnikih, v katerih jih tudi pričakujejo. Poleg tega so analize pogosto izvedene le v času rastne sezone, ko je pojavljanje pesticidov največje in ne tekom celotnega koledarskega leta, ki povprečno vsebnost znižuje. Naša soseda Avstrija pesticidov v jezerih niti ni poročala, ker jih v jezerih ne analizirajo.

Slovenija v sistem EOINET (European Environment Information and Observation Network) vnaša podatke za 11 jezer in zadrževalnikov od tega dve naravni jezeri (Blejsko in Bohinjsko jezero), eno umetno jezero (Velenjsko jezero) in osem zadrževalnikov.

 • Blejsko jezero
 • Bohinjsko jezero
 • Velenjsko jezero
 • zadrževalnik Šmartinsko jezero
 • zadrževalnik Slivniško jezero
 • zadrževalnik Perniško jezero
 • zadrževalnik Gajševsko jezero
 • zadrževalnik Ledavsko jezero
 • zadrževalnik Klivnik
 • zadrževalnik Mola
 • zadrževalnik Vogršček.

Obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so evropski okoljski agenciji predlagali, da izračun za slovenska jezera popravijo in da pri izračunu upoštevajo tudi tista jezera, kjer pesticidov ne analizirajo redno, saj analiza pritiskov obremenitve ne pokaže. V tem primeru bi od 11 poročanih jezer in zadrževalnikov bila zaznana preseganja na štirih zadrževalnikih, kar bi pomenilo 36 odstotkov preseganj. Nobene od njihovih pripomb pred objavo kazalca agencija ni upoštevala.

Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije.

Ocene tretjega Načrta upravljanja voda kaže, da sta zaradi pesticidov v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero, kjer so presežene vsebnosti pesticida metolaklora.

Obe naravni jezeri, Blejsko in Bohinjsko, s pesticidi nista obremenjeni, v nobenem vzorcu pesticidi niso bili prisotni. V nekaterih zadrževalnikih severovzhodne Slovenije se pesticidi pojavljajo, vendar koncentracije ne presegajo mejne vrednosti za dobro stanje.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Gezanezeza (nepreverjen)

Vse te vlke kmete kaznovat ker pobijajo cel ekosistem v pomurju!

Starejše novice