Vir: Računsko sodišče
Vire pitne vode predstavljajo predvsem podzemna vodna telesa. Vodno telo v Murski kotlini ocenjeno kot slabo.

Vire pitne vode v Sloveniji predstavljajo predvsem podzemna vodna telesa, v Sloveniji jih je 21, ki jih napajajo različna površinska vodna telesa. Za dolgoročno ohranjanje virov pitne vode so zaradi medsebojne povezanosti pomembna vsa, tako podzemna kot tudi površinska vodna telesa.

Stanje ocenjeno kot slabo

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo v letih 2016 in 2017 pri dolgoročnem ohranjanju virov pitne vode delno učinkovito, je ugotovilo računsko sodišče. Kot so zapisali, so v reviziji sicer upoštevali, da je ukrepanje na področju ohranjanja virov pitne vode odvisno tudi od drugih akterjev. Od ministrstva revizorji zahtevajo odzivno poročilo.

Za tri od 21 podzemnih vodnih teles, in sicer v Savinjski kotlini, Dravski kotlini in Murski kotlini, ter za večino površinskih vodnih teles je bilo stanje voda, ki se ga ocenjuje vsakih šest let, ocenjeno kot slabo, pri čemer je računsko sodišče izpostavilo pomanjkljiv monitoring globljih vodonosnikov podzemnih voda.

Vir: Računsko sodišče

V 20. letih je izmerjena vsebnost nitratov v omenjenih treh kotlinah narasla do 84 odstotkov dovoljene, so med drugim izpostavili v računskem sodišču. Poudarili so, da z monitoringom ni mogoče zajeti vseh snovi, ki lahko obremenjujejo vode zaradi človekove dejavnosti.

Človek glavni vzrok ogroženosti kakovosti vode

Ministrstvo za okolje in prostor je identificiralo glavne vzroke, zaradi katerih bi bila lahko v prihodnosti ogrožena količinsko stanje ali kakovost voda. Po navedbah računskega sodišča so na ministrstvu ugotovili pomemben vpliv človekove dejavnosti na vse podzemne in skoraj vse površinske vode, količine onesnaževal, ki obremenjujejo vode, pa ostajajo podobne preteklim obdobjem.

Računsko sodišče je preverilo podatke o izvajanju več skupin ukrepov, ki so namenjeni zmanjšanju obremenjevanja voda, in sicer na področju določanja vodovarstvenih območij, zmanjševanja nitratov iz kmetijskih virov, čiščenja komunalnih odpadnih voda, zmanjševanja hidromorfoloških obremenitev voda in izvajanja inšpekcijskega nadzora nad obremenjevanjem voda.

Vir: Računsko sodišče

Ministrstvo je po ugotovitvah računskega sodišča le delno spremljalo in poročalo o izvajanju ukrepov, saj je prejelo le del poročil ministrstev in organov, ki so odgovorni za izvajanje. Glede na dostopne podatke je računsko sodišče ocenilo, da izvajanje ukrepov ni zadostno, zato obstaja velika verjetnost, da do konca šestletnega načrtovalskega obdobja na področju upravljanja z vodami ne bodo izvedeni, kot je predvideno.

Cilj, da bo stanje voda v Sloveniji dobro do leta 2021, po predvidevanjih računskega sodišča ne bo dosežen, kljub temu da so ukrepi določeni, a je poročanje o njihovem izvajanju le delno. Dostopni podatki sicer kažejo, da je izvajanje ukrepov slabše od načrtovanega.

Računsko sodišče se je po izvedeni reviziji odločilo še za izvedbo nove revizije o uspešnosti zmanjševanja nitratov iz kmetijskih vodnih virov v vodi na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na ministrstvu za okolje in prostor.

FOTO: Računsko sodišče

S spleta

Komentarji (6)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Sobočan123 (nepreverjen)

Nič novega. To, da je naša podtalnica zastrupljena z raznimi škropivi in gnojili vemo že leta in leta pa še vedno naši kmetje, velika kmetijska gospodarstva pretiravajo s pesticidi, herbicidi in fungicidi. Ne zavedajo se pa, da traja lahko tudi sto let preden se vsa ta kemija absorbira pod nivo podtalnice. V Nemčiji je bilo ugotovljeno, da se edina zemlja, ki ni zastrupljena nahaja tam, kjer je stal zid med vzhodno in zahodno Nemčijo oz. po domače tam, kjer ni nobenega človekovega vpliva.

Sobočan123 (nepreverjen)

Sicer je pa ta atrazin marginalna stvar. Nihče pa ne govori o tem kako visoka je vsebnost Urana v podtalnici v Sloveniji oz. Evropi. Problem so fosfatna gnojila, ki se jih koplje v rudniku v Maroku in ta gnojila vsebujejo Uran.

In reply to by Sobočan123 (nepreverjen)

BOLŠEVIK (nepreverjen)

Včeraj slišim po TV kako odlično vodo pijemo Slovenci, tu pa pišete, da slabo, pa potem kdo zdaj laže in zavaja ? Ali pa po takem Prekmurje ne štejejo k Sloveniji - butalska država.

miicika (nepreverjen)

nikoli ne boste vedeli kakšna je voda. analiza je pod ključem. STROGO ZAUPNO¨¨¨¨

Sobočan345 (nepreverjen)

Čestitke, glavno da se je napravo pomurski vodovod v katerem je najbolj onesnažena voda v sloveniji.

Putin (nepreverjen)

Voda de vedno bole unicena tudi od velkih kmetov katerim se gre samo za profit plus toga jih se drzava subvencionira, zato pitan drzavo od kod jemljete da davate kmetom te subvencije???
Dajte te subvencije tistim kmetom kateri kmetujejo ekolosko in ne tistim kateri ubijajo zemljo, vodo, čebele itd.

Starejše novice