Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota (SPTŠ) je šola z več kot 120-letno tradicijo in obenem tudi največja pomurska srednja šola sploh.

Trenutno izobražujejo več kot 800 dijakov v petih različnih vzgojno-izobraževalnih programih, in sicer v elektrotehniki, računalništvu, strojništvu, oblikovanju in lesarstvu za več kot deset različnih, večinoma deficitarnih poklicev.

Ker je SPTŠ, kot že ime pove, tehnična oziroma strokovna šola, je pouk – za razliko od pouka v osnovnih šolaj in tudi gimnazijah, razdeljen na splošno teoretični in strokovno teoretični ter praktični pouk.

Praktični pouk načeloma poteka v šolskih delavnicah, t. i. pud ali praktično usposabljanje pri delodajalcih, ki poteka v različnih podjetjih izven šole.  

In prav zaradi strokovnih predmetov, tako teoretičnih kot praktičnih, vsi dijaki po zaključenem izobraževanju pridobijo določeni poklic. 

V okviru SPTŠ deluje MIC Pomurje, tj. medpodjetniški izobraževalni center, ki med drugim dijakom omogoča stalno in neposredno izmenjavo znanja in izkušenj z gospodarstvom. 

Šola je obnovljena tako zunaj kot znotraj, urejena in čista, za varnost dijakov pa med drugim skrbi tudi videonadzor z več kot 70 kamerami in varnostnik. Na SPTŠ so vse učilnice klimatizirane, tudi učilnice praktičnega pouka.

Šola ima veliko specializiranih strokovnih učilnic in je tehnično zelo dobro opremljena, tudi v primerjavi s širšim slovenskim in evropskim prostorom, o čemer se bodo učenci pomurskih osnovnih šol lahko tudi sami prepričali na informativnih dnevih. 

Dijaki SPTŠ dosegajo odlične uvrstitve na slovenskih in mednarodnih tekmovanjih ter se vsako leto uvrščajo v sam državni vrh na različnih področjih. 

Lani so bili dijaki SPTŠ najboljši v Sloveniji med vsemi šolami, ki izvajajo nemško jezikovno diplomo, t. i. DSD I., v letošnjem šolskem letu pa so postali edina šola v državi in ena redkih izven Nemčije, ki izvaja DSD I pro strokovno usmerjeno diplomo.  

Na šoli vseskozi dosegajo odlične rezultate tako na poklicni maturi kot tudi maturi s petim predmetom, obenem pa so že nekaj let zapored najuspešnejša pomurska srednja šola po številu zlatih maturantov.

Tako so imeli v lanskem šolskem letu dvanajst zlatih maturantov, predlansko pa celo trinajst, s čimer so prekašali večino slovenskih srednjih šol. 

Tudi zato je SPTŠ prava izbira za nadaljevanje šolanja, saj zagotavlja vsem svojim dijakom vrhunske možnosti za pridobitev znanj za takojšnjo zaposlitev ali za nadaljnje izobraževanje v različnih študijskih programih.

V vseh srednješolskih programih, kjer izvajajo poklicno izobraževanje, pa omogočajo dijakom po uspešno končanem triletnem izobraževanju vpis v poklicno tehnično izobraževanje (PTI ali t. i. 3 + 2 program), ki traja dve leti. Dijaki na koncu šolanja opravljajo poklicno maturo in si ob osnovnem poklicu pridobijo še naziv tehnik.

Prednost PTI programov je, da si dijak po koncu izobraževanja pridobi dva poklica (npr. avtoserviser in strojni tehnik). 
Obenem pa so skorajda vsi poklici, za katere izobražujemo na SPTŠ  t. i. deficitarni poklici, torej poklici, ki jih na trgu delovne sile primanjkuje in so zato takoj zaposljivi bodisi doma bodisi v tujini.  

Z izobraževanjem na SPTŠ bodoči dijaki lahko pomembno prispevajo k boljši zaposljivosti, saj se pri njih izobražuje za največ deficitarnih poklicev v regiji. Po končanem izobraževanju se dijaki tako lahko odločijo za zaposlitev ali nadaljujejo izobraževanje na različnih višjih oziroma visokih strokovnih šolah ali univerzah. 

Kot nadgradnja srednješolskih programov na SPTŠ delujeta tudi dve dislocirani višji šoli, kjer si lahko pridobite naziv inženir Informatike ali inženir strojništva. 

Odločitev o nadaljnjem šolanju je vedno težka, vredna tehtnega premisleka in odvisna predvsem od osnovnošolcev samih in njihovih staršev.

Na SPTŠ želijo vsem učencem devetega razreda čim boljši učni uspeh ob zaključku izobraževanja in izbiro takšne srednje šole, ki jo bodo radi obiskovali ter s tem posledično izbiro poklica, ki ga bodo v življenju z veseljem in s ponosom opravljali.

Zato vabljeni, da se udeležite informativnih dni na SPTŠ, ki bosta v petek, 15.02., ob 9. in 15. uri ter v soboto, 16.02., ob 9. uri. 

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice