Foto: Nika Škrilec
V RIS Dvorcu Rakičan je v torek, 16. avgusta 2022, potekala svečana prireditev ob otvoritvi obnovljenega dela fasade vzhodnega in severnega trakta dvorca Rakičan, sofinanciranega v sklopu projekta Začuti UTRIP območja LAS Goričko.

Projekt Začuti UTRIP območja LAS Goričko je bil prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2020 v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V okviru projekta bodo projektni partnerji uredili in obnovili športno-rekreativno infrastrukturo, večnamenske objekte ter skupne površine za preživljanje prostega časa. Namen projekta Začuti UTRIP območja LAS Goričko je ohranjanje kvalitete življenja na podeželju ter izboljšati ozaveščenost ljudi o pomenu varovanja narave in ohranjanja okolja.

Partnerji pri projektu Začuti UTRIP območja LAS Goričko so: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, kot vodilni partner projekta, Občina Cankova, Zavod za upravljanje kulturne dediščine grad (ZUKD Grad), Župnija Kančevci, Kajak kanu klub »Mura« Krog, Prostovoljno gasilsko društvo Mačkovci, Športno društvo Moščanci, Strelsko društvo Slovan in Društvo Gaj – vinogradniško turistično društvo Filovci.

Foto: Nika Škrilec

Vrednost celotnega projekta znaša 359.645,97 evrov, pri čemer je odobrena vrednost sofinanciranja 254.549,12 evrov (85 odstotkov). Projekt je 85-odstotno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije (sklad EKSRP).

Vrednost obnove fasade vzhodnega in severnega trakta gospodarskega dela dvorca Rakičan znaša 90.477,21 evrov, pri čemer je znesek sofinanciranja 63.037,39 evrov (85 odstotkov) s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije (sklad EKSRP).

Lastna sredstva, ki jih je prispevala Mestna občina Murska Sobota kot lastnica objekta, znašajo 27.439,82 evrov. Poleg obnove fasade so se pokazala kot nujna tudi dodatna dela, kot je zamenjava oken, hidroizolacija, odvodnjavanje, kar je vrednost investicije povečalo za cca. 30.000 evrov.

Poleg navedenega so veliko dela opravili tudi zaposleni v RIS Dvorcu Rakičan in če se vse skupaj ovrednoti in sešteje je celotna investicija čez 150.000,00 evrov.

Otvoritve so se udeležili:

  • dr. Aleksander Jevšek, minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
  • dr. Robert Celec, direktor Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan,
  • g. Zoran Hoblaj, podžupan, v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Murska Sobota,
  • ga. Alina Cunk Perklič, sekretarka, odgovorna za pristop LEADER/CLLD Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
  • ga. Slavica Završnik, strokovna sodelavka LEADER pisarne Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vsi prisotni so si skupaj ogledali še kapelico v rakičanskem parku, katere obnova je bila izvedena v okviru operacije Živa dediščina, sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije (sklad EKSRP).

»Operacija Začuti UTRIP območja LAS Goričko je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.«

Starejše novice