Računsko sodišče Republike Slovenije je podalo revizijsko poročilo o učinkovitosti poslovanja Mestne občine Murska Sobota, javnega podjetja Komunala Murska Sobota in Vodovoda Murska Sobota v obdobju od leta 2012 do leta 2014. Poročilo je pokazalo številne nepravilnosti, vendar so te kot piše v porevizijskem poročilu že odpravili.

Kot piše v poročilu, soboška občina v tem obdobju ni uskladila občinskega odloka o gospodarskih javnih službah s spremembami predpisov.

»Z izvajalci gospodarskih javnih služb ni sklenila pogodb o financiranju izvajanja javnih pooblastil, Komunali Murska Sobota je zaračunala prenizko najemnino za infrastrukturo za gospodarsko javno službo odvajanje odpadne vode, Vodovodu Murska Sobota pa je zaračunala najemnino za infrastrukturo, ki ni v njeni lasti,« piše v poročilu.

Poslovanje prikazala v neskladju

Javno podjetje Komunala ni v celoti oblikovalo cen v skladu s predpisi. V ceno je namreč vključila stroške, ki jih ni mogoče povezati z opravljanjem storitev, pri oblikovanju cene pa ni upoštevala izvajanja posebnih storitev.

V tem obdobju je podjetje poslovala z izgubo. Prihodke in odhodke pa je prikazalo v neskladju s Slovenskimi računovodskimi standard (SRS)i in s tem napačno prikazalo poslovni izid.

»Med odhodki gospodarske javne službe odvajanje odpadne vode je izkazala nekatere stroške, ki niso povezani z opravljanjem in s tem neupravičeno še povečala negativen poslovni izid.«

Nepravilno obračunavanje pri praznjenju greznic

Podjetje pa je tudi nepravilno obračunavalo praznjenje prevzema vsebine iz obstoječih greznic.

»Komunala Murska Sobota pri nadzoru nad koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ni bila učinkovita. Čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Murska Sobota je namreč na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe izvajal koncesionar, Komunala Murska Sobota pa je izvajala nadzor nad koncesijo ter zaračunavala storitve čiščenja odpadne vode končnim uporabnikom in plačevala storitveno pristojbino koncesionarju,« piše v poročilu.

Vodovod nepravilno določilo omrežnine

Podjetje Vodovod ni pravilno določilo omrežnine za posamezno velikost vodomera.

»Nekatere stroške je v ceno storitev oskrbe s pitno vodo vključilo dvakrat, pri oblikovanju cene ni upoštevalo izvajanja posebnih storitev in v ceno ni vključilo vseh stroškov, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe,« piše.

Neupravičeno prikazalo poslovni izid

Tudi podjetje Vodovod je poslovalo z izgubo, prihodke in dohodke pa prikazalo v neskladju s standardi.

»Med odhodki je izkazalo nekatere stroške, ki niso povezani z opravljanjem gospodarske javne službe, stroškov vodnih povračil za leto 2013 pa ni izkazalo med stroški gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in s tem v letu 2013 neupravičeno prikazalo pozitiven poslovni izid,« prikazuje poročilo.

Neupravičeni stroški

Soboška občina je pokrila izgubo Komunale za leto 2012 za odvajanje odpadne vode in čiščenje odpadne vode ter delno krila izgubo za čiščenje odpadne vode za leti 2013 in 2014, čeprav je ta med odhodke teh vključila tudi stroške, ki jih ni mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.

Prav tako je Mestna občina Murska Sobota pokrila izgubo Vodovoda Murska Sobota oskrba s pitno vodo za leto 2012 v celotnem znesku, čeprav je Vodovod Murska Sobota med odhodke vključil tudi neupravičene stroške.

Sodišče zahteva poročilo

Sodišče je občini tudi očitalo, da ni potrjevala poslovnih načrtov obeh podjetij, ki bi bili podlaga za presojo upravičenih stroškov, ni izvajala nadzora nad ustreznostjo cene storitev, ni redno spremljala in preverjala ceno storitev. A so odgovorni te nepravilnosti že odpravili.

S spleta

Komentarji (17)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
novinarblefer (nepreverjen)

Če be se samanthe novinarke dobro poglednole bi gor prišle, ka je g. Vesel z računskoga sodišča že dal POREVIZIJSKO poročilo. Torej občina je kobajagi napovedala odpravo nepravilnosti. (Naivneži leko čakajo niže položnice hehe...)

Te nepravilnosti je g.Vesel pogledno in je Jevške, Đoreve pa Cigani tak napisal na konci:

SKLEP O KRŠITVI OBVEZNOSTI DOBREGA POSLOVANJA

Mestna občina Murska Sobota je v odzivnem poročilu izkazala delno zadovoljiva popravljalna ukrepa za odpravo nesmotrnosti, opisana v točkah 2.1.3 in 2.1.4.
Komunala, javno podjetje, d. o. o. je v odzivnem poročilu izkazala delno zadovoljiv popravljalni ukrep za odpravo nesmotrnosti, opisan v točki 2.2.7.

S tem sta v skladu z določbami petega odstavka 29. člena Zakona o računskem sodišču
28in 1. točko prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije 29 kršila obveznost dobrega poslovanja.

Tomaž Vesel, generalni državni revizor

Več eti:
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/F6EF84E898D78D96C1257E73002E3C78

in eti:
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/EBF72D1A2B85B36BC12580FE004D0154

Mirika (nepreverjen)

A je od leta 2014 bolje?

delavec= suženj (nepreverjen)

P***a njim m****a samo grabijo in pijšejo velike položnice in ka mislijo ,da bo to šlo v nedogled ?Kje je denar ,ki je bil dani Muri 05 ?Kaj še pa vse odstalo .Plačujemo deževnoco kot da smo mi krivi da dežuje ?To vse je delo povezanij marš to vse zamenjati od župana do vsega

delavec= suženj (nepreverjen)

P***a njim m****a samo grabijo in pijšejo velike položnice in ka mislijo ,da bo to šlo v nedogled ?Kje je denar ,ki je bil dani Muri 05 ?Kaj še pa vse odstalo .Plačujemo deževnoco kot da smo mi krivi da dežuje ?To vse je delo povezanij marš to vse zamenjati od župana do vsega

Mirika (nepreverjen)

delavec=suženj; to poročilo je za obdobje prejšnjega župana!

afta he (nepreverjen)

Kakšna ažurnost. Za pet let nazaj. Od 2012-2014. Zdaj smo leta 2017. A računovodstvo ne pozna standardov. Imate privat računovodstvo ali samo šalabajzerje, ki jim je nekdo naročil, da pač morajo tako knjižiti.Navadno je tako, da tisti ki dela v računovodstvu pozna predpise in po njih dela. A občinsko podjetje pa ni sposobno zagotoviti takega kadra.

Teta Meta (nepreverjen)

Kakšne nepravilnosti so šele v Občini Puconci. Tam pa je prava štala. Imajo takšne zneske
, da še sami ne vejo, kako so prišli do njih. Ampak oni nimajo časa, da bi si prebrali revizijskjo in porevizijsko poročilo računskega sodišča.

(nepreverjen)

Kdaj bo prišel dež z januarske položnice?

delavec= suženj (nepreverjen)

Mirika ....... Od bilo gdaj je vem da še za tistega župana ampak položnice so vsako krat večje in bilo kateri župan je bil .

Gost (nepreverjen)

No zdaj mi je bole jasno, zakaj sta prejšnji župan in občinska uprava bila bitko z vodstvom JP Komunala (Šiftar and company), ki je neustrezno zaračunavala storitve, ki bi jih naj plačevali občani in občina. Zato pa tudi verjetno na občini niso potrjevali poslovnih načrtov JP Komunale, ker Komunala ni hotela iz njih zbrisat neupravičene stroške. Pa zadeve so iz leta 2012 - so nej te svetniki zavrnili predlog JP Komunale glede njihove želje ka proračun pokrije preveliko izgubo. Cene za komunalne storitve so se začele dvigovati s prihodom novega župana in novega direktorja na Komunalo. Spomnim se tudi, da so nekateri opozarjali, da so povišanja previsoka, kar se je izkazalo kot točno. Na sejah mestnega sveta smo slišali da je JP Komunala in Vodovod izkazala dobiček naslednje leto. Dobiček pa so porabili za nakup električnega avta, obnovo poslovnih prostorov, nove avtomobile.... Molzejo nas preko neupravičenih podražitev. Zanimivo bi si bilo pogledati kakšne cene za deževnico imajo v drugih občinah. Mislim, da ima soboška občina ceno za deževnico, ki je med najvišjimi v državi (po zaslugi Jevška in njegove koalicije v občinskem svetu).

Gost (nepreverjen)

Dež s streh letos prvič odteka v kanalizacijo. Do letos to ni bil problem, malo nas treba še pocuzati ker smo ovce. S svoje strehe bom odstranil žlebove, s katerih je voda odtekala v kanalizacijo, jih prodal in naj voda kaplja oz. teče s streha kamor hoče, bo že nekam odtekla.

smernica (nepreverjen)

V neskladju Slovenskimi računskimi standardi. Pravilno zapisano bi bilo: V neskladju s slovenskimi računskimi standardi. Slovenskimi se nikakor ne piše z veliko začetnico. Sicer pa škoda o tem. Res pa je, da poslovanje podjetja Komunala že leta nazaj ni bilo transparentno, da so zaračunavali predrage storitve, na kar so opozarjali občani sami. Vendar odziva ni bilo ,s prejšnjim županom v red so se imeli za močne in delali, ka so hoteli. Enkrat temu mora biti konec in morajo se dati prave karte na mizo. Kam je odtekal denar se pa ve, med drugim tudi športnikom in še komu.

splm (nepreverjen)

Zadnji gost, mogo bi napisati, ka je celotni članek napisan katastrofalno,niti čitati se ne da, še manj, ka bi lahko razumeli, ka sploh hoče povedati. Če ste nepismeni se res ne bavite s ten poslon in pustite delati profesionalnim novinarjem, če jih dobite.

zoro05

Kdo je napisal zakon o plačilu deževnice - MO M. Sobota ali jim je za ta zaslužek spisala zakon država?
Če vam država predpiše, da lahko to in vto kasirate, a vsi vi ne bi?
Torej krive občine ali tisti, ki so sprejeli neumen zakon?

Gost (nepreverjen)

Prosim za pameten odgovor.Stanujem tik ob Ledavi in sprašujem ali lahko deževnico legalno speljem v Ledavo.

Gost (nepreverjen)

@smernica, očitno ne poznaš bitk starega župana s komunalo in njenim direktorjem, ki pa ga je ščitila večina v mestnem svetu (LDS+SD+romski svetnik) in ki so mu za udobno službo namestili nadzornike iz svojih strank LSD+SD, ki so z njim pihali v isti rog. Po volitvah pa so mu isti svetniki za predvolilno podporo šenkali mesto svetovalca, da je ubožček v dveh letih bolniške in nedela na komunali lahko doktoriral. Cene Komunale so se dvignile z novim županom, na kar je stari župan javno opozarjal - posnetek intervjuja je dosegljiv na https://www.youtube.com/watch?v=5FtCCGFcQDs - za tiste, ki hitro pozabljajo kako so že v prejšnjem mandatu "povezani" branili "povezane". No, zdaj so pa itak na oblasti in jim nihče nič ne more, ovce pa plačujemo višje položnice. Kar smo si izvolili, to zdaj imamo. Povezani povezujejo povezane mi pa to plačujemo.

Stari župan je nezadovoljne občane celo povabil na sejo mestnega sveta, kjer pa jih je povezana večina gladko preglasovala - glej http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/vroca-seja-mestnega-sveta/

Mnenje računskega sodišča je najlepši dokaz kam je pripeljalo, ko so "naši" v prejšnji sestavi mestnega sveta -> (LDS+SD+SDS) nadzirali "naše" (LDS+SD+SDS), glasovalni stroj v mestnem svetu (LDS+SD+SDS) pa jim je držal štango. Važno je bilo, da si naš in da si bil proti takratnemu županu, ki jih je edini bremzal. Nekateri se še dobro spomnimo sej mestnega sveta iz tistega časa.

Nadzorniki po zakonu odgovarjajo z lastnim premoženjem, zakaj takratne nadzornike Komunale in direktorja, ki je pravno odgovorna oseba, še nihče ni ovadil za nepravilnosti?

aladaraladar (nepreverjen)

Skopajte ven te cevi pa si jih v rit vteknite,
narod si pa naj svoje studence napravi;
pa ne nucamo nikši A, B, C krakov, pa debeli A, B, C direktorov, pa A, B, Ctehnični direktorov, .....

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice