Lokalna energetska agencija za Pomurje je kot vodilni partner, poleg partnerjev iz Slovenije in Madžarske, pristopila k projektu Green Line (01.07.2018 - 30.06.2021), katerega poglavitni namen je usmerjen v prenos znanja in izkušenj in s tem vodi k povečanju sposobnosti vključenih organizacij (partnerjev) ter povečanju sposobnosti sodelovanja institucij (partnerji, občine, javne organizacije) na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljive energije z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih.

V projektu je aktivirana ključna tema, kjer primanjkuje usposobljenosti in sodelovanja ter je potrebno okrepiti možnosti, pokazati nove poti in razviti dodatna orodja za učinkovito strateško planiranje v skladu z nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami. Ključni poudarek projekta je implementacija twinning procesa, kar pomeni izvedbo med-partnerskih čezmejnih srečanj, z namenom vzajemnega prenosa znanja in izkušenj organizacij za pripravo strateških dokumentov.

Gre za koncept projekta kjer bomo osebje in sodelavce partnerja usposobili in zaposlene v javnih organizacijah vključili v koncept – »najprej interne kapacitete, nato podpora ostalim«. V projektu bomo zagotovili tudi podporna orodja kot so priprava aplikacije za energetsko knjigovodstvo s potrebnimi prevodi iz slovenščine v madžarščino in izdelavo 3D modela vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu – kot vpogled v potencial geotermalne energije.

Dosedanji rezultati projekta

“Twining” srečanja

Projektni partnerji smo v prvi polovici projekta uspešno izvedli štiri od predvidenih skupaj šestih vsebinsko usmerjenih srečanj osebja partnerjev oz. “twinning” srečanja t.j usposabljanja organizacij za pripravo in izvedbo strateških energetsko-okoljskih načrtov:

V tem procesu vključujemo in usposabljamo tudi občine oz. zaposlene na občinah za konkretno delo na pripravi in implementaciji strateških načrtov v nadaljevanju projekta. V sklopu tega izvajamo tudi oglede dobrih praks na posameznih območjih – oglede že izvedenih projektov in opravljene analitike le teh. To bo v nadaljevanju projekta služilo kot podlaga in izhodišče za pripravo vzorčnih podlag ukrepov za akcijske načrte. Med vključenimi partnerji v projektu, bo po zaključku twining procesa, pripravljen in podpisan protokol sodelovanja, s konkretnimi koraki za dolgoročno sodelovanje v prihodnosti.

Aplikacija za energetsko knjigovodstvo     

Poleg prenosa kapacitet in znanja želimo v projektu zagotoviti tudi podporna orodja kot je priprava aplikacije za energetsko knjigovodstvo s potrebnimi prevodi iz slovenščine v madžarščino. V tem kontekstu smo partnerji v prvi polovici projekta začeli s pregledom in inventarizacijo obstoječih primerov energetskega knjigovodstva na nacionalni in EU ravni ter vzporedno z nacionalnimi in EU zahtevami glede sistema oz. orodja za energetsko knjigovodstvo. Temu je sledila priprava vsebinskih in funkcionalnih zahtev za reprogramiranje obstoječe in delujoče aplikacije ter zbiranje in pregled madžarskih energetskih računov za poskusni vnos podatkov.

3D modela geotermalnih vodonosnikov na čezmejnem območju

V sklopu projekta smo izdelali maketo 3D modela vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu kot pomoč za vpogled vsem zainteresiranim v potencial geotermalne energije na območju Pomurja in Podravja ter Županiji Zala in Vas. Poglavitni namen makete je omogočiti lažje delo na področju načrtovanja ukrepov v smislu prepričevanja odločevalcev, lažje predstavitve in povečati zavedanja o pomenu skupnega čezmejnega sodelovanja s primerom na geotermalni energiji, saj podzemni bazen ne pozna mej države, niti regije, kaj šele občine. S tem namenom smo 3D model vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu – kot vpogled v potencial geotermalne energije, že začeli predstavljati in s tem seznanjati odločevalce (občine, regijski svet, županije) in jim tako prikazati geotermalni potencial:

Prej omenjena podporna orodja predstavljajo razpoložljivost za nadaljnjo uporabo in sicer kot znanje in podlage za delo v prihodnosti, saj bo 3D model geotermalne energije in aplikacija za energetsko knjigovodstvo v nadaljevanju projekta ter tudi po projektu predstavljal odlično podlago za usklajeno medsebojno čezmejno sodelovanje.

Več informacij o samem projektu Green Line lahko najdete na spletni strani http://www.green-capacity.eu/.  

green line logoSi hu interreg

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice