Podobnosti v šegah, plesih, pesmih, kmečkih hišah, poljedelstvu, duhovni kulturi, prehrani, dialek

V zadnjih nekaj letih pogosto prihaja do opisa Pomurja, kjer sta združena Prlekija in Prekmurje. Po klasifikaciji statističnih regij Statističnega urada RS v Pomursko regijo spada tudi nekaj občin, ki niso del Prlekije, niti Prekmurja. »V tej formuli tiči velika napaka. Kje je potemtakem teritorij dela občine Radenci, Gorje Radgone in Apač? Tudi ti teritoriji ležijo ob Muri in so torej tudi v Pomurju,saj tudi te občine prištevamo med pomurske občine,« pravi dr. Ivan Rihtarič. Do skovanke Prekmurje in Prlekija, kot nadomestilo za Pomurje je kritična tudi Jelka Pšajd. »Zdi se mi premalo obsegajoča. Kaj pa Apaško polje, ki ni Prlekija, niti Prekmurje, pa vseeno spada v Pomurje ali pa Spodnja Ščavnica, ki tudi ni Prlekija, niti Prekmurje, spada pa v Pomurje?!« V prvem desetletju po drugi svetovni vojni se je za to območje pogoste uporabljajo ime Obmurje. V pogosti uporabi pa sta danes tudi opisni imeni Prekmurje in Prlekija ali Pokrajina ob Muri.

»Po jeziku, šegah in navadah bratje…«

Kot pravi Jelka Pšajd, je bil med najbolj prizadevnimi za povezovanje Slovencev na obeh straneh Mure duhovnik, narodni buditelj in politični publicist Božidar Raič. »Z uvedbo imena Pomurje je že leta 1859 želel odvzeti Muri vlogo mejnika. Med svojimi stiki s stanovskimi kolegi in drugimi izobraženci z levega dela Mure Slovensko krajino je namreč ugotovil, da so ljudje na obeh bregovih Mure, čeprav živeči v različnih državah, po jeziku, šegah, navadah bratje, torej del istega slovenskega naroda,« pravi Pšajdova. Umetnostni zgodovinar Janez Balažic pravi, da se je sodelovanje in izmenjava takšnih in drugačnih duhovno-ustvarjalnih praks zanesljivo gosto prepletala vseskozi. »In se seveda še danes. Le da tega ne želimo ali pa ne zmoremo uvideti,« je kritičen Balažic. »Zavest o enotnem kulturnem prostoru na obeh straneh Mure se je začela oblikovati sredi 19. stoletja, uresničila po priključitvi Prekmurja h Kraljevini SHS, zaživela pa po drugi svetovni vojni, ko so bili zgrajeni glavni infrastrukturni elementi,« razlaga Jelka Pšajd.

Mura ločevala in povezovala

»Prlekija in Prekmurje sta kulturno povezani. Povezave oziroma enakosti in podobnosti se kažejo v različnih šegah, v plesih, v pesmih, v načinu gradnje kmečkih hiš, v poljedelstvu, v duhovni kulturi, v prehranjevanju, v dialektu…,« etnološke podobnosti našteva Jelka Pšajd. Pomembna vlogo pri oblikovanju identitete pokrajine ima prav gotovo reka Mura. »Reka Mura je v zgodovini ločevala pa tudi povezovala ljudi z obeh strani. V Avstro-Ogrski monarhiji je bila reka Mura mejna reka, če odmislimo preskakovanje mejne črte čez Muro na levi in desni breg. Še danes sega občina Tišina na desni breg Mure pri Radencih, saj je še vseh pet Murinih indunacij kot tišinska občina. V gozdovih ob Muri so mejni kamni iz časa cesarice Marije Terezije na desnem in levem bregu,« razlaga dr. Ivan Rihtarič. Ti mejni kamni so bili tudi osnova za poznejšo in današnjo občinsko, politično in katastersko razdelitev. »Reka Mura je vsekakor tudi povezovala ljudi ob njej, preko posestnih,sorodstvenih in verskih vezi,« še pravi dr. Rihtarič.

Raznolikost kot bogastvo

Ob podobnostih je pomemben tudi pogled na raznolikost kot element, ki bogati določeno pokrajino. »Bogastvo v tem, da nas zaznamujejo svojske zgodovinske in bivanjske razlike, raznoterosti, ki se zlivajo v edinstveno regionalno pojavnost. Pomurje je most med številnimi narodi, Madžari, Hrvati, Nemci, Slovenci... Je prostor sobivanja tolikerih duhovnih in verskih praks, da je človeku v resnici hudo, ko vidi s čim se igrajo politiki,« pravi umetnostni zgodovinar Janez Balažic.

S spleta

Komentarji (24)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
sunny yadav (nepreverjen)

Looking the here text twist 2 online free game to all players like here.

Rice Purity Test (nepreverjen)

Thank you for posting such a great article! I found your website perfect essay writing service of needs. It contains wonderful and helpful posts. Keep up the good work. Thank you for this wonderful. Also, check

Click Speed Test (nepreverjen)

CPS represents Clicks Per Second. This is a pointer of how quickly you can click. In Minecraft 1.7 and 1.8, PVP ability could to a great extent be controlled by how quickly you can click. This was particularly obvious on servers, for example, Kohi. This click test started on kohi, and was reproduced here on mcrpg for no particular reason

Click Speed Test (nepreverjen)

CPS represents Clicks Per Second. This is a pointer of how quickly you can click. In Minecraft 1.7 and 1.8, PVP ability could to a great extent be controlled by how quickly you can click. This was particularly obvious on servers, for example, Kohi. This click test started on kohi, and was reproduced here on mcrpg for no particular reason

Zip Code Finder (nepreverjen)

You probably must have heard about the zip codes and their usage. The zip code or Zone Improvement Plan Code plays a vital role in today's modern lifestyle which frequently used in posting and receiving mails.
Nowadays, everyone is aware of the series of digits which is known as Zip codes or postal codes. These strung of digits code carries a lot more significant importance than we already know. You May Visit To Find Your Zip Code.
What is your zip code

debralogan66 (nepreverjen)

The Fresher Blogger is giving 10 Tips for How to Motivate yourself. If follow those tips you will Motivate yourself very easily and then you feel a very happy and enjoyable Life. Take one chance to Motivate yourself.
How To Motivate Yourself

Murphy Ryan (nepreverjen)

Thanks for sharing an informative article with us. Here Fresher Blogger is giving Top 5 Bloggers List and information on how they get success in blogging.
TOP 5 BLOGGERS

Kate Winslet (nepreverjen)

It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content.You may also check my article about SD Card Formatter.SmartMedia cards can easily get corrupted and unusable when connected to a card reading device. Cameras using the SmartMedia cards are required not to remove these cards while the camera is still on and operating. SmartMedia cards can experience data loss if sudden changes are made to the cards without following a proper system procedure.

NAND flash memory (nepreverjen)

Great blog. The post about NAND flash memory have something to learn. Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts.

mazkin7 (nepreverjen)

hiiii... am a gamer one and visit several sites for gaming content out of that i have some great gaming sites for you in any one interested in gaming Click Here

cristal9 (nepreverjen)

Thank you.. for this site! I really love this format of commenting am a gamer one and visit several site about games out of that here is the one of that having good content site Click Here

david6 (nepreverjen)

This is very great information and useful also. It is very useful for newcomers. Keep working on it, thanks for sharing it. I am a gamer and here is something interesting for you. You may
Visit here

Acrook (nepreverjen)

Most of the people all across the world are using either a laptop or mobile phones and it will get dirty and flooded with dust that you may see rarely. Therefore, we have something for you that will help you out to clean the monitor of your laptop in no time. The pure white page is the site that provides you with some full-screen colors, as you can see on this page, to spot the tiny dust particles and dirt that you can’t see with your eyes directly.

Mandal stive (nepreverjen)

This is a very good blog. I appreciate your work. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. I am the gamer and I would like to suggest you something interesting about Minecraft skin

Riza Starck (nepreverjen)

Thanks for sharing an informative article with us. Here information aboud dead pixel, stuck pixel, and dirty screen check this to know more about this

Tgupta (nepreverjen)

Thanks for sharing an informative article with us. Here information aboud dead pixel, [url=https://penzu.com/public/07dd1551]stuck pixel[/url], and dirty screen check this to know more about this

cloe45 (nepreverjen)

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! visit my article Voice Recorder . https://voicerecorder.substack.com/p/how-to-use-voice-recorder

Mandal stive (nepreverjen)

Hi, I am a Gamer one and visit several site about gaming content out of that here is one of the grate site Which is about desmume Emulator, it is gaming emulator for that click on given site
https://desmume.medium.com/is-desmume-a-good-emulator-f4b39f00b5a

nickole (nepreverjen)

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. am the gamer one and visit several site for gaming update out of that here is the 1 site which gives good gaming content Visit here
DeSmuME

bryan6565

This is a helpful site for all, a very informative article present here. I having something about better gaming Experian's called optifine, OptiFine is a Minecraft optimization.

Mandal stive (nepreverjen)

I found so many interesting stuff in your blog. Really its great article. Keep it up. I having a site Which gives us a good gamming content for that visit given site
Desmume Emulator

Shein lios (nepreverjen)

This is very useful info! I have a site for gaming content which gives best contents for gammer. I would suggest you, visit our site. In this site We explain how to download DeSmuME emulator, It is a gaming emulator, for that visit given site
DeSmuME Online

shaned (nepreverjen)

Hii.. thanks for sharing such a great information. It's very useful for me. But, I am a gamer and suggest a site which has good for gaming called
Auto clicker

fusionner pdf (nepreverjen)

Vous avez trouvé votre message intéressant à lire. J’ai hâte de voir votre message bientôt.Bonne chance pour la prochaine mise à jour. Cet article est vraiment très intéressant et efficace.Ici, j’ai un outil gratuit en ligne pour convertir et fusionner pdf
fusionner pdf

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice