LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, v okviru izvajanja podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ob finančni pomoči sklada EKSRP, izvaja operacijo sodelovanja Prekmurski turistični vrtiljak. Območje obeh lokalno akcijskih skupin ima bogato turistično ponudbo, ki pa med seboj ni povezana, zato je namen te operacije, da se vzpostavi nova mreža ponudnikov oziroma da se posodobi in privabi nove ponudnike. 
Rezultati operacije:

  • s pomočjo uvodnih delavnic je bila narejena analiza obstoječega stanja na področju turizma in turističnih ponudnikov,̶  izdelani bodo kriteriji za posamezne segmente turistične ponudbe (kmečki turizmi, prenočišča, vinogradništva, vinotoči), posledično bodo izdelane tudi oznake za posamezni segment turizma, ki bodo dodeljene sodelujočim ponudnikom,
  • vzpostavljena bo mreža turističnih ponudnikov,
     
  • izvedene bodo delavnice in izobraževanja, ki bodo temeljila na bogatitvi obstoječe turistične ponudbe,
  • izdelana bo geomatična mobilna aplikacija, v katero bodo vključeni sodelujoči ponudniki.
  • Aktualna aktivnost, ki se bo izvajala v naslednjih tednih, je izvedba izobraževanj za potencialne ponudnike (turistična društva, vinogradnike, kmečke turizme, prenočišča ipd.) in za ostalo zainteresirano javnost.

Razpored delavnic je naslednji:

1. MARKETING IN PROMOCIJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV NA OBMOČJU LAS GORIČKO 2020 IN LAS Pri dobrih ljudeh 2020

2. ARHITEKTURNO ETNOLOŠKE DELAVNICE ZA OBSTOJEČE IN POTENCIALNE PONUDNIKE NASTANITVENIH KAPACITET IN KULINARIČNE PONUDBE NA OBMOČJU LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh
 

3. Izvedba delavnic z brezposelnimi, mladimi, Romi in Madžari, ženskami in osebami s posebnimi potrebami o možnostih njihovega prispevka k obogatitvi turistične ponudbe in lokalnih produktov na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020

4. TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE Z NAMENOM OBOGATITVE TURISTIČNE PONUDBE na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Lepo vabljeni, da se udeležite delavnic, kjer boste lahko delili svoje znanje in izkušnje, obenem pa bomo skupaj poskušali postavili temelje za nadaljnji razvoj turistične ponudbe na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020. 

Za več informacij pokličite (02) 538 16 64 (LAS Goričko 2020), (02) 538 16 63 (LAS Pri dobrih ljudeh 2020) ali pišite na [email protected]

LAS logoPRP leader EU SLO

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice