Iz spodnjega dela potoka Črnec se vije smrad, ki izvira iz čistilne naprave Trnje. Občina Velika Polana je naročila analizo pitne vode, ki je pokazala močno preseganje nekaterih vrednosti. Zdaj opozarjajo na nevarnost onesnaženja za vodno zajetje.

Komunalna čistilna naprava Trnje je že dalj časa zaradi dotrajanosti čistilne naprave in previsokih vsebnosti amonijev spojin s svojim iztokom več let onesnaževala potok Črnec. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje je ugotovil, da občina že od leta 2016 naprej čezmerno obremenjuje okolje, zato je pozval k čim prejšnji rekonstrukciji. 

Z obnovo čistilne naprave povzročili onesnaženje

Občina je z obnovo začela, a je pri izvajanju gradbenih del prišlo v prvi polovici julija do obsežnega izpiranja komunalnega blata, s čimer se je onesnažil potok Črnec.  

»Nastalo prehodno situacijo obžalujemo in zagotavljamo, da smo sprejeli vse možne ukrepe, ki bodo prispevali k izboljšanju situacije,« pravi županja občine Črenšovci Vera Markoja. 

Občani Velike Polane so že 10. julija zaznali močan smrad in kaj hitro ugotovili da ta izvira iz potoka. 

»Takoj smo opravili ogled stanja in dejansko je bilo tako kot so ljudje povedali in o tem smo obvestili pristojne institucije,« nam je povedala Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica.

Občina Velika Polana ukrepa

Vir pitne vode ne sme biti ogrožen, še manj onesnažen, zato je občina Velika Polana takoj ukrepala in naročila analizo vode iz potoka Črnec. Analiza je pokazala, da vrednosti fosforja in dušika močno presegajo mejno vrednost in se gibajo v rdečih številkah.

Občina z ukrepi za omilitev neprijetnih vonjav in vpliva odpadne vode na vodotok

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, kjer so nam sporočili, da je ob pregledu lokacij čistilne naprave bilo ugotovljeno, da je občina Črenšovci odstranila blato iz čistilne naprave in izvedla ukrepe za zadrževanje komunalne odpadne vode v kanalizacijskem sistemu ter da:

»Vsak dan tudi izčrpa še 100 kubičnih metrov tekočega blata skupaj s komunalno odpadno vodo iz naknadnega usedalnika in jo odvaža na drugo čistilno napravo.  

Občina Črenšovci k odpadni vodi, ki še izteka iz čistilne naprave, dodaja še svežo vodo iz vodovoda po gasilski cevi iz hidranta s ciljem omilitve neprijetnih vonjav in samega vpliva odpadne vode na vodotok,« so nam sporočili iz ministrstva za okolje in prostor.

Situacija z onesnaženjem nespremenjena že tri tedne

S tem, da se na dan odpelje nekaj blata in da se ob izpustu preostanka blata v potok temu le dodaja čista voda, problem ni rešen. Pravzaprav se od 10. julija situacija ni prav nič spremenila na bolje. 

»Opazovanja izvajamo vsak dan, vsako jutro napišemo zapisnik, napravimo fotografije in seveda tudi izvedemo vsa opažanja, tako da se stanje dejansko od 10. julija do danes ni bistveno spremenilo,« nam še pove inšpektorica.

»Slovenija postaja blatni dol«

Res, da situacija ni enaka tisti, ki se je prejšnji mesec namerno zgodila v Hočah, a vsaj letos se problemu z blatom ne moremo izogniti. 

»Slovenija postaja blatni dol. Če v prenesenem smislu govorimo seveda o problemih z blatom iz čistilnih naprav,« pove Franc Cipot, direktor podjetja CEROP.

V Pomurju obstaja rešitev in sicer stroj, ki že od leta 2014 blato, skupaj s pepelom predeluje v kompozit. A tudi tukaj se je tokrat zataknilo. Pepela namreč od dobavitelja ne morejo dobiti. 

 »Ni ustreznega pepela, zato kot vidite da naprava stoji, in to samo pomeni, da je še en problem več v Sloveniji, ker iščemo novega dobavitelja oziroma pričakujemo da bo sedanji dobavitelj pepela čim prej pognal linijo da bomo lahko nadljevali z delom,« še doda Cipot.

Franc Cipot, direktor podjetja CEROP.

S spleta

Komentarji (1)

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.
Vipko
buldog

Ljudje mislijo, da besedna zveza "čistilna naprava" res predstavlja to, kar naj bi bila, da bi iz nje pritekla kristalno čista voda, hahahaha. Zakaj torej iz čistilnih naprav ne zajemamo vodo za vodovode?... Če imate doma greznico je to tudi čistilna naprava.... in če si na Goričkem skopate greznično jamo je boljše, kakor da imate doma "kanalizacijo". Produciramo hektolitre in tone odpadkov.... Ali resno kdo misli, da lahko na ta način obvarujemo našo Zemljo? Ona nam odgovarja.

Starejše novice