Lekarna Črenšovci deluje vse od meseca maja leta 1997, Pričetki izvajanja lekarniške dejavnosti pa segajo že v leto 1980.

Pomurske lekarne, ki kot javni zavod v Pomurju skrbijo za preskrbo prebivalcev z zdravili, medicinskimi pripomočki ter ostalim blagom za pomoč pri zdravljenju, so v petek, 20. septembra 2019 odprle prenovljeno lekarno v Črenšovcih. Vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 180.000 evrov brez vključenega davka na dodano vrednost in je v celoti financirana s strani Javnega zavoda Pomurske lekarne z neporabljenih amortizacijskih sredstev ter presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki so ga ustvarili iz tržne dejavnosti. Lekarna Črenšovci deluje vse od meseca maja leta 1997, sam začetek delovanja lekarne pa sega že v leto 1980.

Pomurske lekarne, s svojimi petnajstimi enotami, poleg dvanajstih privatnih koncesijskih lekarn skrbijo za zdravje okrog 130.000 Pomurcev. "S stalnimi vlaganji v opremo in investicijsko vzdrževanje sledimo dolgoročnim organizacijskim usmeritvam zavoda in izboljšujemo ter zagotavljamo dobre delovne pogoje zaposlenim, uporabnikom pa prijazne poslovne prostore in kvalitetno ter nemoteno oskrbo z zdravili za prebivalce iz Pomurja", poudarja direktor Zavoda Pomurske lekarne Ivan Zajc.

Javni zavod Pomurske lekarne uspešno posluje tako na strokovnem kot tudi na ekonomskem področju. V prvem polletju letošnjega leta so ustvarili 148.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki in tako ostajajo eden trdnejših in uspešnejših zdravstvenih zavodov v Pomurju. Prepričani so, da bodo še naprej zagotavljali uspešno rast in razvoj zavoda in opravljali dobro ter varno preskrbo z zdravili po enotnih reguliranih cenah na območju celotnega Pomurja. Prenovljene lekarne so slavnostno otvorili županja Vera Markoja, v.d. direktorja Pomurskih lekarn Ivan Zajc in vodja enote lekarne v Črenšovcih Katja Kovač.

Dogajanje na zadnji seji

Svet zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota je na svoji seji v sredo, 11. septembra 2019 potrdil polletno poročilo o poslovanju zavoda. Svet prav tako ugotavlja, da sedanja regijska organiziranost javne lekarniške dejavnosti v Pomurju zagotavlja optimalno oskrbo prebivalstva z zdravili in da sledi ustanovitvenemu namenu javnega zavoda, zato Svet zavoda nasprotuje razbijanju enovite organiziranosti javnega zavoda Pomurske lekarne.  Svet zavoda se je seznanil z načrti vodstva Pomurskih lekarn za odkup dveh poslovnih prostorov od Galexa, v katerih že danes delujeta njihovi poslovalnici v Lendavi in Gornji Radgoni.

Galex, ki ima po besedah v.d. direktorja Zajca za prostore že tudi drugega interesenta, prodaja obe poslovalnici v paketu za 279 tisoč evrov, čeprav je bila ocenjena vrednost prostorov 190 tisoč evrov. Ker je cena višja od ocenjene, je Zajc želel, da o nakupu razpravlja tudi svet zavoda, ta pa je predlog potrdil. "Vsakršna nova lekarna ali preselitev na kraj, kjer bi lahko plačevali višjo najemnino, je za nas neugodna, zato menim, da bi bilo to dobro kupiti," je povedal Zajc, ki dodaja, da se bodo skušali pred nakupom še pogoditi za nižjo ceno in tudi v bodoče z investicijami po najboljših močeh skrbeti za najvišji nivo oskrbe z zdravili po enotnih cenah za vse prebivalce Pomurja.

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice