Vabljeni na tematska izobraževanja v sklopu projekta Zeleno Goričko, kjer bo glavna tema ohranjanje kulturne in naravne dediščine Goričkega.

Razvojni zavod občine Puconci vabi na tematska izobraževanja v sklopu projekta Zeleno Goričko. Med 31. majem in 9. junijem bodo v Puconcih številna predavanja na temo ohranjanja kulturne in naravne dediščine Goričkega. 

Goričko ima bogata dediščino 

Goričko se ponaša z izjemno biotsko raznovrstnostjo, naravno in kulturno dediščino, ki je oblikovala razvoj obrti, podjetništva in samih vaških jeder.

Tako lokalno prebivalstvo, kakor tudi turisti pa žal ne prepoznavajo posameznih točk, ne poznajo njihove pomembnosti in jih ne obiščejo v zadostni meri, da bi te točke pridobivale prepoznavnost. Na drugi strani tudi ne skrbimo dovolj za ohranitev te svoje biotske raznovrstnosti, naravne in kulturne dediščine. 

V okviru operacije Zeleno Goričko, lokalni akterji želijo identificirati in predstaviti ta preplet naravne in kulturne dediščine Goričkega ter vpliv te na razvoj vaških jeder in turizma. Skozi interpretacije dediščine, ki v veliki meri temelji na virtualnih doživetjih, se bo ohranjala biotska raznovrstnost ter naravna in kulturna dediščina. 

Partnerji Agencija Idea, TIC Moravske Toplice, RZ Puconci in Društvo Stopaj bodo skozi nastajanje interpretacij in izvedbe izobraževalnih dogodkov vzporedno oblikovali tudi trajnostni turistični produkt, ki bo upošteval varovanje okolja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti območja LAS Goričko.

Skozi projekt bodo nastali trajnostni digitalni in tiskani materiali kot ohranitev naravne in kulturne dediščine, ki pa bodo dolgoročno uporabljeni v novooblikovanem turističnem produktu. V projekt so vključena naslednja naselja: Cankova, Moravske Toplice, Puconci, Šalovci in Krog.

Glavni namen je izpostaviti dediščino, jo ohraniti skozi različne interpretacije, ter ohraniti biotsko raznovrstnost in vplivati na ohranjanje okolja skozi gospodarstvo.

Skozi analizo točk naravne in kulturne dediščine se bo izvedla študija o vplivu dogodkov na okolje ter skozi aktivnosti promocije in ozaveščanja ustvarila iniciativa v smeri preoblikovanja turizma v t. i. »zeleni turizem«. V ta namen bo uporabljena tudi sodobna tehnologija, s katero se bodo ustvarila virtualna doživetja skozi virtualno resničnost.

Skozi operacijo bodo nastale fototeka, premična razstava, tiskana in digitalna publikacija, dokumentarni film, VR film in informacijska tabla.

Operacija bo vzporedno z nastajanjem interpretacij ter z oblikovanjem turističnega produkta ponudila tudi kakovostna tematska izobraževanja, katerih namen je ohranitev okolja in biotske raznovrstnosti ter ozaveščanje o kulturi, razvoju vaških jeder Goričkega.

Sklop dogodkov v Puconcih

Tematska izobraževanja se začenjajo s ciklom predavanj v Puconcih. Med 31. majem in 9. junijem se bo zvrstilo šest predavanj v Spominskem domu Štefana Kuzmiča. 

  • V sredo, 31. maja, bo ob 15. uri otvoritveno predavanje Pomurske turistične zveze z naslovom »Točke naravne in kulturne dediščine območja LAS Goričko kot temelj razvoja podjetništva in turizma«.
  • V torek, 6. junija, ob 15. uri, bo predavanje »Virtualna doživetja kot način zagotavljanja verodostojnosti naravne in kulturne dediščine območja LAS Goričko«, kjer bo Pomurska turistična zveza spregovorila o možnostih vključitve virtualnih doživetij v turistično ponudbo.
  • V sredo, 7. junija, bodo ob 13. uri predstavniki Mozaika, društva za socialno vključenost, spregovorili o socialnem podjetništvu, njegovih zakonitostih in izzivih. Zatem sledi ob 15. uri izobraževalni dogodek na temo »Ekološko kmetovanje in biodinamika«, ki ga organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Murska Sobota.
  • V četrtek, 8. junija, bo ob 15. uri govor o trajnostnem turizmu, njegovih izzivih in prihodnosti.
  • V petek, 9. junija, sledi ob 15. uri predavanje o kulturi in kulturni dediščini Puconcev.  

Vsi dogodki bodo potekali v Spominskem domu Štefana Kuzmiča v Puconcih. 

Vsi dogodki so brezplačni, vabljeni so tako lokalni prebivalci kot tudi predstavniki javnih institucij, turistični delavci in lokalni ponudniki. Prisrčno vabljeni! 

Starejše novice