Premična pošta 9208 Fokovci bo od 13. marca 2023 poslovala kot pismonoška pošta.

Pošta Slovenije bo premično pošto v Fokovcih preoblikovala v pismonoško pošto, ki posluje drugače kot premična pošta, ki ima točno določen in objavljen čas ter kraj vsakodnevnega postanka pismonoše; pri pismonoški pošti pa prebivalci vnaprej naročijo obisk pismonoše na domu in kar doma opravijo različne storitve.
 
S to spremembo bo vsem prebivalcem na tem območju  tudi v prihodnje zagotovljeno izvajanje univerzalnih poštnih storitev in nekaterih drugih storitev. 

  • Pri pismonoški pošti lahko prebivalci ob obisku pismonoše na domu oddajo pošiljke, plačajo UPN-obrazce (položnice), vplačajo poštne nakaznice, dvignejo denar z osebnih računov pri Novi KBM, kupijo znamke, kuverte, dopisnice, kar je še posebej primerno za starejše in manj mobilne prebivalce. 
  • Naslovniki bodo lahko naročili brezplačno ponovno (drugo) dostavo pošiljke na dom v roku, določenem za prevzem, če med prvim obiskom pismonoše niso bili dosegljivi. Lahko pa bodo pošiljko prevzeli na pošti 9226 Moravske Toplice, h kateri bo organizacijsko spadala pismonoška pošta 9208 Fokovci. Pri pismonoški pošti ima pismonoša namreč s seboj samo pošiljke, ki so tistega dne prispele za dostavo, ne pa tudi vseh ostalih, ki jih naslovniki lahko prevzamejo na pošti Moravske Toplice. 

Zaradi uvedbe pismonoške pošte prebivalcem ni treba spreminjati osebnih dokumentov, saj je pismonoška pošta obdržala poštno številko 9208 in naziv pošte (Fokovci). 

Pismonoška pošta bo poslovala od ponedeljka do petka. Pred preoblikovanjem bodo vsi uporabniki na območju premične pošte Fokovci prejeli v hišne predalčnike obvestilo z opisom  načina poslovanja pismonoške pošte in kontaktnimi podatki pošte.

www.posta.si

Naročnik sporočila: Pošta Slovenije d.o.o.

Starejše novice