Občina Ljutomer je objavila javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva za leto 2019.

Namen razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju občine Ljutomer, prav tako pa spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti.

Z razpisom pa želijo poskrbeti tudi za vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem. Višina sredstev znaša 25 tisoč evrov, na razpis pa se lahko prijavite do 18. oktobra 2019.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja vseh  prejetih  popolnih vlog,  višine  zaprošenih  sredstev  s  strani  upravičenca  in višine razpoložljivih sredstev v proračunu občine.

Kakšni so pogoji?

Upravičenci po tem razpisu so nove mikro gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ter samostojni podjetniki, ki so  zavarovani  iz  naslova opravljanja  dejavnosti. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo imeti sedež v občini Ljutomer in opravljati dejavnost na območju občine Ljutomer.

Na  razpisu  lahko  kandidirajo mikrogospodarskedružbe in samostojni podjetniki,  ki  so  bili ustanovljeni  oz.  registrirani  pred  manj  kot  tremi  leti  od  datuma  objave  javnega  razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

-povprečno število delavcev v tekočem poslovnem letu ne presega deset zaposlenih,
-čisti prihodki od prodaje v preteklem koledarskem letu ne presegajo 1.000.000 evrov,
-prosilec je ustanovitelj, soustanovitelj ali lastnikdružbe prvič ali se je prvič registriral kot samostojni podjetnik in je solastnik družbe v deležu vsaj 51 odstotkov ali več.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice