Ste podjetje, ki želi štipendirati dijaka ali študenta, bodočega sodelavca? Ali ste dijak oziroma študent in iščete podjetje, ki bi podprlo vašo poklicno pot?

Namen Regijske sheme kadrovskih štipendij je sofinanciranje štipendij delodajalcem, ki podeljujejo kadrovske štipendije. Štipendije so lahko povezane s katerim koli izobraževalnim programom (razen doktorskega študija) in veljajo za dijake ter študente.

Sofinanciranje znaša najmanj 50 % izplačane štipendije. Če se štipendist izobražuje na izobraževalni smeri, ki je v »Politiki štipendiranja (2020-2024)« opredeljena kot deficitarna, je znesek sofinanciranja kar 70% izplačane štipendije. So pa zneski navzgor omejeni in sicer je 50% sofinanciranje omejeno na 30% minimalne plače, sofinanciranje v znesku 70% pa je omejeno na 40% minimalne plače.

Regionalne razvojne agencije v Sloveniji so leta 2017 začele z izvajanjem Regijskih štipendijskih shem kadrovskih štipendij. Za Pomurje Regijsko štipendijsko shemo, s sklepom Razvojnega sveta regije, in na podlagi javnega pooblastila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodi PORA razvojna agencija Gornja Radgona.

Štipendij 180 dijakom ali študentom za vsaj 30 pomurskih podjetij

Projekt izvajanja Štipendijske sheme traja od šolskega leta 2016/17, vse do konca leta 2022 in v tem obdobju je planirano, da bi v okviru sheme sofinancirali štipendijo 180 dijakom ali študentom za vsaj 30 pomurskih podjetij. Trenutno je odprt razpis za šolsko oz. študijsko leto 2020/21 na katerega se lahko delodajalci prijavijo do konca aprila 2021. Razpis najdejo na spletni strani PORA Gornja Radgona pod zavihkom »Štipendijska shema Pomurja«

Do zdaj je bilo v štipendijsko shemo vključenih 58 štipendistov iz 40 podjetij. 

Pomoč pri pripravi in oddaji prijavne dokumentacije

PORA Gornja Radgona podjetjem pomaga pri izpolnjevanju prijavne dokumentacije in pomaga podjetjem tudi v fazi štipendiranja, ko si pridobijo sofinanciranje s strani države. Sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje je dovolj, saj povpraševanje ne dosega pričakovanega obsega. 

Starejše novice