Vrtec Lavra je sodoben vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre na velikem in urejenem otroškem igrišču s številnimi igrali.

Gre za katoliški vrtec s koncesijo, ki deluje na dveh lokacijah, dobrih devetindvajset let v Mestni občini Murska Sobota ter enajst let v občini Tišina

Strokovni sodelavci Vrtca Lavra si vseskozi prizadevajo skupaj z otroki ustvarjati  družinsko ozračje, kjer lahko spoznavajo in okušajo temeljne vrednote življenja. Otroci preko igre, plesa, petja, sprehodov, izletov in drugih obogatitvenih dejavnosti celostno rastejo. 

Pri načinu vzgoje se v Vrtcu Lavra poslužujejo znanj in predvsem zgleda velikega vzgojitelja Janeza Boska, ki je poudarjal, da skupaj z otroki ustvarjamo družinsko ozračje. Temeljne vrednote v Vrtcu Lavra so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da vsak začuti, da je dragocen in edinstven.

Vpis 2021

Vpis otrok za šolsko leto 2021/22 je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila 2021 v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca ali v obeh enotah vrtca.  

Več informacij na dobite na telefonu: 02 530 04 01 ali 031 646 100 in na spletni strani.

Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in po predhodnem dogovoru možnost ogleda vrtca med 15.2.2021 in 20.3.2021.

Življenje v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih od 1. do 6 leta, ki otrokom omogočajo, da živijo tako starejši kot mlajši oz. z bratci in sestricami v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj. 

Dejavnosti v Vrtcu Lavra potekajo po programu kurikuluma za vrtce. Bogatijo pa program še z dejavnostmi kot so ples, glasba, šport, dejavnosti za bodoče šolarje, bralna značka, vključevanje v razne projekte, izkustveno učenje nemškega in angleškega jezika, prireditvami ob raznih priložnostih, dramskimi predstavami vzgojiteljic in še mnogo več. Seveda bodo v tem šolskem letu vse dejavnosti prilagodili trenutni situaciji in se držali ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid 19.

Otroci v vrtcu obiskujejo tudi glasbene urice, kjer krepijo svoje glasbene sposobnosti in talente, sodelujejo v športnem programu »Mali sonček«, zelo radi pa se igrajo na velikem in lepo urejenem igrišču ob vrtcu.

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice