Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p. (ZRIRAP), je pred dnevi na območju stare vrtnarije oziroma Eko vrta v Beltincih otvoril Zeleno oazo Beltinec in predstavil obnovljeno stavbo stare vrtnarije.

Otvoritev in novinarska konferenca sta se izvajali v okviru operacije »ZOB – Zelena oaza Beltinec«, sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Partnerji v projektu »ZOB – Zelena oaza Beltinec« so poleg ZRIRAP so.p., ki je vodilni partner, še Občina Beltinci in Eko podeželje z.o.o.

Sabina Šajher iz ZRIRAP so.p., Beltinci, je pojasnila, zakaj je pomembno, da se je prav v ta prostor vdahnilo novo življenje.

»Ta zgradba je izreden del kulturne dediščine Beltinec, saj je nekoč bila del beltinske grofije, ki so že takrat na tem mestu gojili vse od zelenjave pa do eksotičnih rastlin.«

Prostor je resnično zaživel z Zeleno oazo Beltinec in prinesel nove priložnosti predvsem za okoliške prebivalce:

»Največji poudarek dajemo socialnemu in trajnostnemu kmetijstvu. Tukaj je bilo v šestih letih zaposlenih oziroma preko različnih programov vključenih že več kot 30 oseb, ki so drugače težje zaposljive. Vrt ima dva cilja, da deluje kot učni in demonstracijski vrt ter da prideluje zdravo hrano za okoliške prebivalce, brez kilometra transportnih poti.«

Roman Činč, podžupan Občine Beltinci je povedal, zakaj je občina investirala v obnovo stare vrtnarije in podpira projekt Zelena oaza Beltinec:

»Na tem območju že čutimo posledice intenzivnega kmetijstva, nujno moramo začeti razmišljati drugače in posegati po bolj trajnostnih praksah. Tukaj je bil nekoč eden boljših parkov v Sloveniji. Občina razpolaga z več zemljišči, kjer bi se lahko razširile tovrstne iniciative v javno dobro prebivalstva.«

Silvo Pozderec (EKO podeželje z.o.o.) je podrobno predstavil aktivnosti projekta Zelena oaza Beltinec, ki so se izvedle. Ob sanaciji stare vrtnarije v Beltincih so potekala številna predavanja / delavnice:

»Vodilna tema izobraževanj je bila ekološko kmetijstvo in socialno podjetništvo. Z izobraževalnimi aktivnostmi smo želeli s projektom prispevati k boljšemu poznavanju klimatskih, družbenih in okoljskih specifik pokrajine ter njihovega pomena pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v lokalni in globalni perspektivi in s tem, poleg splošnega dviga ozaveščenosti prebivalcev, prispevati tudi k izboljšanju znanj znotraj kmetijskega in podjetniškega sektorja. Z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti smo prispevali k informiranju o pomenu povezovanja ponudnikov ter k samemu povezovanju ponudnikov in (potencialnih) porabnikov lokalne in ekološko pridelane hrane po celotnem območju LAS Pri dobrih ljudeh.«

S spleta

Komentarji (1)

MODRIJA NE OAZA (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Gre za čisto modrijo, oziroma bi se po domače temu reklo "kruj brez motike" gre za zlorabo in trošenje evropskega denarja. Če bi v Bruslju vedeli kako se zlorablja ta denar bi že nekdo odgovarjal. Sredi Beltinec leta 2020 se igrati vrtičkarje, od katerih nobene koristi, saj identične vrtove z isto zasaditvijo imamo več ali manj vsi na svojem vrtu. Človek bi še razumel, če bi tu predstavljali neke novitete nove vsebine ampak nič od tega. Kaj bo kdo hodil gledat posajen paradižnik, papriko itd če ima to vse boljše doma na svojem vrtu. O socialnem podjetništvu in zaposlitvi v 6 letih 30 težje zaposljivih pa samo toliko: delo v kmetijstvu v tem primeru na vrtu je garaško in ni res, da bi to delo lahko opravljali težje zaposljivi, invalidi skratka vsi, kdo tako misli se norčuje iz kmečkega dela.

Starejše novice