Študija OZN predvideva, da bi svetovno prebivalstvo lahko doseglo svoj vrh okoli konca tega stoletja, na ravni skoraj 11 milijard.

Vabimo vas, da si v okviru projekta EU VOICES ogledate še zadnji videoblog Uroša Lipuščka, ki razmišlja o pomenu migracij v prihodnje. Svetovno prebivalstvo naj bi se po napovedih OZN-a v naslednjih tridesetih letih povečalo za 2 milijardi ljudi, s trenutnih 7,7 milijard na slabih 10 milijard.

Svetovno prebivalstvo se sicer še naprej povečuje, vendar se stopnje rasti med regijami močno razlikujejo. Nove projekcije prebivalstva kažejo, da bo devet držav predstavljalo več kot polovico predvidene rasti svetovnega prebivalstva do leta 2050.

Svetovna stopnja rodnosti, ki je padla s 3,2 rojstva na žensko v letu 1990 na 2,5 otroka leta 2019, naj bi se leta 2050 še znižala na 2,2 otroka.

Nad  to ravnijo so samo  Afrika, del Oceanije  in latinske Amerike. Na žensko pa je potrebno 2,1 rojstva, da se zagotovi  zamenjava generacij in prepreči dolgoročno upadanje prebivalstva, če ni priseljevanja. 

Število migracij se povečuje

Kot pravi Lipušček je iz omenjene študije razvidno, da se bodo neravnovesja ki jih povzroča  različna stopnja prirastka prebivalstva po svetu, nadaljevala tudi v prihodnjih desetletjih.

Še več grozeče podnebne spremembe, ki bodo prizadele predvsem Afriko, dele južne Amerike, Azije in Oceanije, kjer naj bi zaradi dviganja globine oceanov izginilo več otoških držav, bodo stalni generator množičnih migracij iz juga na sever.  K temu moramo prišteti še politično nestabilnost in vojne

Po podatkih svetovne organizacije  je bilo v letu  2020  281 milijonov migrantov, ki so živeli izven svojih držav. V to število so zajeti tudi  begunci in prisilno preseljeni ljudje,  prvih je bilo po podatkih  Visokega komisariata za begunce leta 2020 26 milijonov, drugih prisilno izgnanih ljudi pa kar 82 milijonov kar kaže na povečano število svetovnih konfliktov. 
 

Migrante danes najdemo v vseh delih sveta. Migracije igrajo vse bolj pomembno vlogo v mednarodnih odnosih. Denar, ki ga  migranti zaslužijo v tujini  pogosto nakazujejo družinam in sorodnikom iz države preselitve.

V številnih razvitih državah posebej v zahodni Evropi, so številni sektorji gospodarstva izjemno odvisni  od migrantov.  Klasični primer tega je Nemčija, kjer bi se  gospodarski stroj brez migrantov ustavil. V komunalnih službah  te države je na primer več kot  90 odstotkov tujih delavcev.

Migracije imajo pozitivni učinek na gospodarstvo

Medtem ko je pozitivni gospodarski učinek migrantov na državo priselitve očiten, pa je, kot izpostavlja Lipušček, učinek migracij na posameznikovo počutje in blagostanje veliko bolj nejasen, saj se migranti, posebej  neizobraženi in nekvalificirani med njimi, počutijo tudi zaradi jezikovnih in kulturnih ovir, osamljeni  in se težko integrirajo v nova okolja.

Takšno stanje lahko vodi  v napetosti z lokalnim prebivalstvom. To potrjuje dejstvo, da se na primer  še tretja generacijami migrantov iz severne Afrike  težko vklopi v življenje, čeprav so bili rojeni v državi priselitve.

Migracije  sprožajo pogosto tudi  odpor domačega prebivalstva, ki se boji za svoja delovna mesta ali pa naraščanja potencialnega  kriminala.  To vodi  tudi v posamične rasistične izpade proti migrantom.

Velika večina držav zato poskuša omejevati število migrantov. Vendar pa na primer  evropske  države zaradi dramatičnega staranja in upadanja rodnosti, brez dotoka migrantov ne bodo mogle zadržati svoje gospodarske ravni in življenjskega standarda.

Zato bodo migracije naša stalnica, kar pomeni, da se bo Evropa do konca tega stoletja v pogledu prebivalstva dramatično spremenila. Kaj pa to pomeni sicer pa ni povsem jasno, zaključuje dr. Lipušček. 

Kaj pa vi menite? Kaj to pomeni, za prebivalce Evrope v prihodnje? Poglejte si videobloge Uroša Lipuščka na spletni strani EU VOICES in pod njimi oddajte svoje mnenje. S komentarjem se lahko potegujete tudi za veliko nagrado: štiridnevni izlet v Strasbourg za dve osebi. 

Vabljeni, da v družbi priznanih strokovnjakov in vplivnežev tudi vi razmišljate o vaši in naši skupni evropski prihodnosti!
 

Starejše novice