V minulem letu so inšpektorji Uprave RS za varno hrano obiskali več sto javnih ustanov, tudi pomurskih. Večjih nepravilnosti niso odkrili.

Danes po slovenskih šolah in vrtcih poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru katerega želijo pristojna ministrstva in ustanove spodbujati k uporabi domačih izdelkov in pridelkov v šolah ter vrtcih. A namesto, da bi se šolske kuhinje morale osredotočati na izbor in uporabo domačih in lokalno pridelanih izdelkov, se morajo ukvarjati predvsem s papirologijo, označbami na gajbicah ter vodenju tabel s temperaturami. 

Inšpektorji Uprave RS za varno hrano so v letu 2014 obiskali 726 kuhinj v vrtcih, šolah ter ostalih javnih ustanovah v Sloveniji, med drugim tudi 42 pomurskih. Ob tem so ugotovili, da v pregledanih pomurskih javnih ustanovah ne prihaja do pomanjkljivosti oziroma so le-te bolj birokratske narave, z izjemo vrtca Črenšovci, kjer so inšpektorji izrekli tudi denarno globo. 

Težava v nejasni in nedorečeni zakonodaji

Z Osnovne šole Grad so sporočili, da je inšpekcija v lanskem nadzoru ugotovila neskladje dokumentov, ki opisujejo postopke na načelih HACCP, neustrezno vodenje dokumentacije o izpolnjevanju zahtev ter neskladje internih aktov in zakonodaje na področju izvajanja, vzdrževanja ter monitoringa v postopkih toplotne obdelave in vzdrževanja jedi.

Kot so pojasnili, gre predvsem za nepravilnosti s področja papirologije, vse nepravilnosti pa so tudi v danem roku tudi odpravili.

Niso sproti beležili temperature

Nepravilnosti pretežno papirnate narave so zabeležili tudi v Osnovni šoli Beltinci. Kot so pojasnili, so inšpektorji pri njih zabeležili naslednje nepravilnosti:
1. Ker ni bilo sledljivosti na začimbah in testeninah, je bilo naloženo, da izvajamo sledljivost živil v vseh fazah.
2. Delavka v kuhinji, ki je nadomeščala bolniško, ni imela podpisane izjave o izpolnjevanju zdravstvenih oseb, kar so takoj uredili.
3. Na temperaturnem listu ni bila vpisana sprotna temperatura, zato nam je bilo naloženo, da spremljamo temperature v procesu shranjevanja hlajenih in zamrznjenih živil.
4. Prav tako je bilo naloženo, da v skladišču uredijo talne površine in saniramo stenske površine v skladišču kuhinje in kleti. Vse so sanirali do datuma, ki je bil naložen in o tem obvestili tudi pristojni inšpektorat.

Ob tem so zapisali, da ne gre za hujše nepravilnosti, ki bi ogrožače zdravo prehranjevanje otrok in zaposlenih.

Izdelkov v embalažah brez ustreznih označb ne sprejemajo

Papirnate nepravilnosti so inšpektorji odkrili tudi v puconski osnovni šoli. Njihov edini greh, zaradi katerega so se znašli na seznamu opozorjenih ustanov je sprejetje sadja in zelenjave od dobaviteljev, brez označb na zabojih. Kot so pojasnili, so ob tem nemudoma pozvali dobavitelje k ustreznemu označevanju, v nasprotnem primeru blaga ne bodo prevzeli.

Težave zaradi dotrajanosti

Edina pomurska ustanova, ki je v okviru teh pregledov lansko leto bila kaznovana tudi z izrekom globe, je OŠ Franceta Prešerna Črenšovci. Inšpektorji so med pregledom ugotovili, da so na notranjih stenah pečice bili zažgani ostanki hrane, na stropu kuhinje se je luščila barva, na policah so bili prašni delcim ravno tako pa naj bi bili umazani prekucni kotel, pomivalno korito, vodovodna pipa in odcejevalno korito. Kot so pojasnili v OŠ Črenšovci, je večina nepravilnosti izvirala iz dotrajanosti stavbe in opreme. Vse nepravilnosti so seveda bile odpravljene s preselitvijo v nove prostore, ki so seveda opremljeni z najsodobnejšo opremo.

V Radencih in Svetem Juriju ne odgovarjajo

Nepravilnosti so inšpektorji odkrili tudi v osnovni šoli v Svetem Juriju na Goričkem, a informacij, za kakšne nepravilnosti natančno je šlo, nimamo, saj nam na vprašanja še niso odgovorili.

V javnih ustanovah bolje kot nekaterih gostilnah

Rezultati pregledov nakazujejo, da je stanje v kuhinjah javnih ustanov boljše, kot v nekaterih gostilnah. Lani so namreč inšpektorji nekaterim celo odredili začasno zaprtje. Inšpektorji so takrat po pregledih začeli skupaj 167 prekrškovnih postopkov, največ pa na območju Ljubljane. Na območju Murske Sobote so pregledali 89 gostinskih subjektov, 31 jih je dobilo ustno opozorilo, 13 so vročili odločbo o odpravi nepravilnosti, pri petih so začeli prekrškovni postopek ter dvema izdali začasno prepoved dejavnosti.

S spleta

Komentarji (3)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
priblizevalec (nepreverjen)

Za slaščico bo po novem baklav in šerbe.

vuts (nepreverjen)

Zakoj pa sveti jurij ne odgovori?

ata smrk (nepreverjen)

Takše idiotske kak se idemo v naši repibliki pa rejsan neven či najdeš ge v svejti.
Živilo je neustrezno označeno, kajlica vkrej stoji, neje poštrijano tak kak bi zdaj
tou kaj bistveno vplivalo na prehrano.Tan pa ge si delavci pa delavke z domi nosijo gesti pa ga gejo v praji ali kakši drugi nesnagi tou pa nikaj.Delodajalec ne zagotovi niti osnovnih pogojev ge bi se delavec lejko lipo dolik sel. Samo ka to vala te šteri so zdaj inšpektori nemajo pojma so sterilni po domače povejdano miti se sami pred seboj sprdnoti ne vupajo ka se nedo zastrupili mogoče od plinov.
EJ kama idemo.

Starejše novice