V prostorih Pokajinske in študijske knjižnice Murska Sobota so včeraj predstavili monografijo Uroša Lipuščka z naslovom Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919.

Predstavitev knjige je služila kot uvod v sklop prireditev, ki se bodo letos odvile ob 100. obletnici priključitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu. Avtor monografije, ki so jo predstavili je Uroš Lipušček, sicer novinar, publicist in zgodovinar, obenem pa avtor mnogih del, predvsem povezanih z obdobjem prve svetovne vojne.

Pozdravni nagovor je pripadel prvemu predsedniku države Milanu Kučanu, zdaj pa predsedniku Iniciativnega odbora, ki je spomnil na čase izpred sto let in poudaril, da je Prekmurje lahko vzgled marsikomu.

"Res je, da so ta del Slovenije večinoma naseljevali Slovenci, res pa je, da je bila Slovenija tudi močno naseljena z Madžari, Nemci, Judi in Hrvati. Mislim, da je Slovenija to svojo multikulturnost ohranjala vse do danes in to v svetu, ki temu ni naklonjen, ki je poln nacionalizma in sovražnosti. Mislim, da je to lahko dokaz, kako je možno na tako majhnem področju ohranjati strpno, skupno in produktivno življenje".

Pogovor skozi katerega so predstavili monografijo, v kateri je med drugim predstavljena vloga ZDA pri določanju slovenskih in ob tem tudi prekmurskih mej, pa tudi potek same konference, je vodil Marjan Šiftar, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije.

Predstavitve knjige se je udeležilo ogromno ljudi, ki so povsem popolnili prostore knjižnice, v družbi Kučana pa sta bila tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan in soboški župan Aleksander Jevšek.

S spleta

Komentarji (67)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Zavedni (nepreverjen)

Zakaj brišete strokovne komentarje..
Ethnic affiliations and genetic origins
A study sampling 45 Palóc from Budapest and northern Hungary, found 60% R1a "slovanv, 13% R1b, 11% I, 9% E, 2% G, 2% J2.[79] A study estimating possible Inner Asian admixture among nearly 500

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikip

Nobeden od 100 vzorčenih sodobnih Madžarov ni nosil haploskupine in samo eden od 94-ih je sprejel uralski jezik elite.

AaaaZATAJILI SVOJO SLOVENSKO - KRI - SLOVENSKE PREDNIKE. JEZIK.

Kod morali cerkveni dostojanstvenik sprejet, da se ? ne vrti okrog ?..si boste morali glave ohladit.

Zavedni (nepreverjen)

Ali obstaja kak video ali zvočni posnetek..sam nisem vedel, pa bi šel.

Ali je bilo to bolj rezervirano za posamezno xyz....???
Kod vidim je bil v večini generalni štab preoblečene komunistične partije,
https://www.portalplus.si/mobile/2359/edvard-kardelj

ki je lažnim madžarom, ki so zatajili slovenstvo svojo kri, prednike
DALA STATUS MADŽARSKE SKUPNOSTI, BREZ STROKOVNIH DOKAZOV.
Za nagrado izdaj.. SLovenstva dobijo 16 miljonov evrov ..vsak cca 2500€ 4 ri delavske plače..občina dobi toliko za 5 obcanov za vso delovamje..

NAM DO PA PRAVLJICE PRODAJALI.

SAMI VSAK POSAMEZNIK JE DOLŽAN..

Papež: Politika ni samo za vladajoče, vključevati mora vse

"Ne smemo misliti, da je politika samo za voditelje. Vsi smo odgovorni za življenje v mestu, skupno dobro. Tudi država je dobra toliko, kolikor vsak prispeva svoj delež v službi miru," je povedal v nagovoru na Trgu sv. Petra, kot poročajo tuje tiskovne agencije.

https://reporter.si/clanek/svet/papez-politika-ni-samo-za-vladajoce-vkl…

In reply to by Zavedni (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

Madžari so umeten narod kod (ALLA JUGOSLOVANI..EVROPEJCI)..NARODOV.V Kroatskem bazenu.

Na povezavi.. Wikopedija Hungaria..pod
Etična pripadnost in genski izvor, si lahko sami ogledate..resnico o genskem izvoro madžarov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarians

In reply to by Zavedni (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

VSEM TISTIM KTTERE RESNICA BOLI OD NEIZDAJALCA SLOVENSTVA..

Dna - genske raziskave so pokazala da med 82 vzorca lendavčanov.noben ni imel uralofinsko skupino.dna N.
In to dokazuje o neautohtonost madžarov.

Madžarsski in svetovni genomiki madžarov v prekmurju ne zaznajo.

Sami lažni madžari so se raskrili ..po 70 desetih letih..madz.smo ugrofinski madžari.
In ko sem jim dokazal njihovo laž i ciganjijo ..so zabluzili v..novo laž in..??

MADŽARSKA ZGODOVINA
1. stran
Izvor Madžarov
O izvoru Madžarov ni verodostojnih podatkov,
A POSTAJA KAJ BOLJ PODLO IN ZAVRŽENO..
SMO MADŽARI A NEVEMO KAKEFA IZVORA...
IZVOR ZNAN ..ZATAJENI SLOVENSKI PREDNIKI..IN TI LJUDJE ..PRED ZAVEDNE SLOVENCE..VAM V PREMISLEK.

EU SODIŠČE..JUDIKATI..ČE JE RESNICA ZA NEKOGA BOLEČA NE POMENI SOVRAŽNEGA GOVOR..itd itd...

Madžarski jezik je sestavljen iz
30% nepojasnjenih korenov - besed večinoma staroslovenskih in germanskih prednikov.

20< % slovenskih besed karpatskih prednikov - slo panonije.
Cca 15 % besed germanskega izvora.
Cca 20% besed v madžarskem. slovstvu, bi naj izviralo iz URALOFINSKIH PREDNIKOV.
...in to je madžarski jezik
Sep y lep, ne nem ..itd primerjaj korene besed pa prideš do pravega izvora.
V budimpešti živi 60% dna R1A slovenov cev in nič zaznati uralofincev.
Zahodna madžarska, vzhodna Austrija , Prekmurje-Pomurje naseljeno s cca 60% slovenov cev R1A. Ljubljana y40% slovencev R1A.
Autohtone madžare so zaznali na vzhodo od Tise _ ukrajinska meja..
Kulturo , katero lažni madžari zlorabljajo za svojo, je kultura slovenskih prednikov..panonije, ukrajine slovaške..rusije..vezenine..kopija..
Kako lahko nekdo z vsemi takimi lažmi..

Ali nam genetske raziskave kažejo, da so Madžari potomci Slovanov, ki so prevzeli madžarski jezik iz nomadskega vladajočega razreda?

Zakaj so Madžari bolj povezani s Slovani kot pa z drugimi ljudmi, ki govorijo v Uralju?

https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.google.si%2Furl%3Fsa%3Dt%26so…

Vse navedbe so potkrpljene na bazi mednarodih raziskovalcev..ki madžarske splo h ne prištevajo med državo z ugrofinskim ljudstvom.

Firvart.Ferenc pa ..Madžari smo ogrožena ranljiva madžarska skupnost in na vsej laži cca 16 miljonov evrov vsak cca 2500 evrov za luksoze..4 ri delavske plače - ali - občina dobi toliko za 5 občanov za vso delovanja.
In to od 2 miljon slovenskih državljanov !! ??
Xyz politiki to vzameju in dajo taki xyz...??
SVOJ ZAVEDNI NAROD PA..

AJJA PROSLAVO TA 100 LET. INTITULE NA PRSI..XYZ POSAMEZNIKI..KI NISO PRITI DISKRIMINACIJI NIČ NAREDILI.(.PREDNIKI UMIRALI ZA ..NAŠE BOLJŠE)~ KE DELAJO JO~ IN SI UPAJO PRIT ORED NAROD IN LAPAT ..POŽRTIJA ZA DELAVSKI RAČUN.

In reply to by Zavedni (nepreverjen)

Juan (nepreverjen)

Kaj pa je ta Kucan sploh naredil dobrega za Prekmurje?
Ta "iniciativni" odbor je skupaj z celotno 100letnico en velik posmeh ubogemu Prekmurskemu narodu.

Landini

Če ne bi bilo Štajercev, se Prekmurci tudi ne bi brigali zase.

In reply to by Juan (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

Madžarizacija v nekdanji Ogrski
V Novem Sadu je izšla lansko leto doku-
mentirana razprava privatnega docenta beo-
grajske univerze dr. Dimitrija Kriloviča »Po-
madarivanje u bivšoj Ugarskoj«.
V tej knjigi razpravlja pisec predvsem o
predvojni madjarski prosvetni politiki. Zato
je ta publikacija važen in temeljit doprinos
k zgodovini jugoslovanskega šolstva.
V svoji študiji upošteva pisec sicer samo
Vojvodino, a iz razprave se da sklepati tudi
o predvojnem šolskem položaju v našem
Prekmurju. Prav bi bilo, da bi tudi mi Sloven-
ci imeli obdelano to stran zgodovine našega
šolstva bodisi v bivši Avstro­Ogrski, kakor
tudi v sedanji Avstriji in Italiji.
Prav tako kot Nemci v Avstriji, so bili
tudi Madjari na Ogrskem v razmerju z osta-
limi narodnostmi v manjšini. Zato pa so na
vse mogoče načine poskušali pomadžariti na-
rodne »manjšine«. V koliko se jim je to po-
srečilo, vsaj na papirju in v statistiki, kažejo
sledeče številke. Leta 1787. so našteli na
2,322.000 Madžarov, 5,681.000 pripadnikov ne-
madžarskih narodov. Isto razmerje, 30% pro-
ti 70%, se je ugotovilo še leta 1809., ko so
našteli okrog 3 milijone Madžarov in 7 mili-
jonov Nemadžarov. — Pri štetju 1869. pa so
Madžari upoštevali le vero, ne pa narodnosti
in materinskega jezika. Leta 1900. so se čutili
dovolj močne, da pridejo zopet tudi z narod-
nostjo na dan. Rezultat ljudskega štetja je
izkazal 8,92 milijona Madžarov (t. j . 51,4%)
in le 8,100.000 (t. j . 48,6%) Nemadžarov. Le-
ta 1910. se je razmerje še bolj izboljšalo v
prid Madžarov z 9,944.628 (54,5%) pripadniki
vladajočega naroda in 8,319.905 (45,5%) pri-
padniki »manjšin«.
Madžari pa se niso zadovoljevali le s po-
tvarjanjem ljudskega štetja, temveč so sku-
šali tudi v resnici pomadžariti nemadžarske

Zavedni (nepreverjen)

narode. Danes pa vpijejo v svoji revizioni-
stični propagandi, da se pred vojno na Ma-
džarskem ni godila manjšinam nikaka kri-
vica. V neki vlogi madžarske vlade na Dru-
štvo narodov pišejo sledeče: »Do izpremembe
suverenitete je imela srbska'narodna manj-
šina pravico, da ustanavlja osnovne in višje
šole kolikor jih je hotela, da določa učni na-
črt v lastnem delokrogu in da zaposli učitelje
v sorazmerju svojih potreb in proračunske
možnosti celo brez predhodnega odobrenja
madžarske politične oblasti. Take so bile pra-
vice, ki jih je napadani in obtoževani ma-
džarski režim priznaval do konca svetovne
vojne srbski manjšini, četudi ni takrat niti
eden mednarodni dogovor nalagal kake ob-
veze za liberalno šolsko politiko zasnovano
na spoštovanju, toleranci in človečanskem
pravu.«
Še leta 1914. pa je Artur Benis napisal
v reviji »Magvar Poedagogia«, da so se vse
ogrske vlade zavedale, da šola nima samo
cilja širjenja kulture, temveč tudi širjenje
madžarskega duha in jezika med manjšinami.
Isto je priznalo službeno glasilo ministrstva
prosvete »Neptanitok Lapja«, ki je pisalo, da
je cilj Aponijevega šolskega zakona »poleg
temeljitega učenja madžarskega jezika tudi
pomadžarjenje na miren način«.
Ta svoj cilj so utemeljevali na enak na-
čin, kot utemeljujejo danes svojo raznarodo-
valno šolsko politiko oni, ki vsiljujejo delu
našega naroda svojo dvatisočletno kulturo.
»Pester Loyd« je napisal: »Srbi in Romuni ne
bi utrpeli nobene škode, če bi se iz svoje
nižje kulture pretopili v višji kulturni organi-
zem,^ da bi torej zamenjali svojo kulturo za
madžarsko.« — Pravi vzrok pa je izdal po-
slanec Bela Griinwald(!) v članku objavljenem
v istem listu, namreč, da se Madžari morajo
posluževati asimilacije, če hočejo živeti. Ma-
džarizacija je najvišja naloga šole. Osnovna
šola jo mora izvrševati, kakor jo že izvršuje
srednja, ki je kot velik stroj: na eni strani
vstopa na stotine slovaške dece — na drugi
strani izležejo otroci kot popolni Madžari.
Le tako je bilo mogoče, da je poleg »či-
stokrvnega« Madžara Griinwalda nosila ne-
madžarska imena tudi večina uradnikov, če-
tudi je bilo leta 1900. med uradništvom le
7,64% nemadžarov. Leta 1902. je ugotovilo
že omenjeno glasilo prosvetnega ministrstva
»Neptanitok Lapja«, da je med državnim uči-
teljstvom 61,8% takih, ki nosijo tuje priimke
in nato pristavlja: »Vsi ti učitelji bi mogli
dobiti mesta v Berlinu, Pragi, v Bukarešti,
kakor tudi v Beogradu ali Moskvi, ne da bi
s svojim imenom disharmonirali v novi oko-
lici. Ta stvar je tako žalostna, da ni potrebno
o njej obširneje razpravljati.« — Seveda je
bilo ustanovljeno posebno društvo za madža-
rizacijo imen. Kot izgleda, pa društvo ni do-
seglo povsem svojega namena. Še nedavno
smo čitali v dnevnem časopisju, da je debre-
cinska velikožupanska zbornica sprejela
sklep, da se madžarizacija imen izvede do
konca. Zadevna resolucija pravi med drugim:
»V zadnjih dveh letih je bilo pomadžarjeno
170.000 imen, ali to ne zadostuje, kajti nema-
džarskih imen je še 2,200.000. Inozemstvo si-
cer obsoja to početje, ali nam ne preostaja
drugega, ako hočemo z vsem poudarkom de-
lovati za vrnitev odtrganih delov domovine.«
V budimpeštanski zbornici pa je posla-
nec Maday vložil predlog, da se madžarizacija
imen uzakoni.
Prave trdnjave srbstva v Vojvodini so
bile pravoslavne verske šole. Tega so se
Madžari v polni meri zavedali, zato je njihov
boj veljal predvsem tem šolam, hoteč jih na-
domestiti z občinskimi oziroma državnimi, ki
so služile pomadžarjevanju.
V zatiranju verskega šolstva se je ma-
džarska vlada opirala na § 15. zakona iz le-
ta 1868., ki pravi, da oblast po treh opominih
lahko izpremeni versko šolo v občinsko. Ver-
ska šola je namreč morala po §§ 11., 12. in 13.
istega zakona izpolniti sledeče pogoje:
1. Šolska zgradba mora ustrezati v hi-
gienskem oziru.
2. Moška deca mora biti ločena od
ženske.
3. Maksimalno število učencev je 80 na
razred.
4. Učitelj mora biti strokovno usposob-
ljen za vršenje službe in se ne sme brez do-
voljena višjih oblasti baviti z drugimi posli.

Zavedni in nelabilni ostali zavedni svoji slovenski zemlji in prednikom.

Labilni, se opredeljavali izmišljenemu madžarskemu ljudstvu- narodu.

In reply to by Zavedni (nepreverjen)

Mun (nepreverjen)

Mali prijde v Prekmurje da nam solij pamet, ka rejsan nega nikoga ka bi o toj stvari povedo zgodovinska dejstva pa nej svoje komonistično prepričanje.

Zavedni (nepreverjen)

Naš milanček je DELOHOLIK.- ~ ZA ~?

Kako je boter iz Murgel obsodil osamosvojitvene težnje (video)

~ PLEBISCIT SLOV DRŽAVLJANOV ~

http://utrip-ljubljane.si/kako-je-boter-iz-murgel-obsodil-osamosvojitve…

Kučanova oražorska afere...

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politikis.si%2F%3Fp%3D1…

Mariborska orožarska afera Kučan
in da so za to vedeli: Milan Kučan (predsednik Republike Slovenije), Igor Bavčar (minister za notranje zadeve Republike Slovenije), ki so imeli sestanke s Čengićom.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mariborska_oro%C5%BEarska_afera

In reply to by Mun (nepreverjen)

Vajz (nepreverjen)

Te mali je za tebe (pa fse nas) velikan....

In reply to by Mun (nepreverjen)

proizvodnja (nepreverjen)

Zanimiva tema o naši zgodovini. Nimam nič proti prisotnim a se sprašujem zakaj pa niso povabili tudi škofa Petra (do knjižnice nima daleč)? Po prebranem bi rekel, da je za priključitev Prekmurja k SHS največ zaslug imela duhovščina če je to enim všeč ali ne.

Landini

Ne vem zakaj bi se Petra kamorkoli vabilo. Vsak, ki je hotel, je tudi prišel.

In reply to by proizvodnja (nepreverjen)

butalec (nepreverjen)

Novak je bil, pa ga najbrž ni nihče posebej vabil; glij tak bi štrunfek lejko prišo!

In reply to by Landini

Landini

Pa fajn bi bilo, če bi knjìžnica kupila kakšen stol več.

Landini

Ali pa naj si pri gasilcih sposodijo.

In reply to by Landini

Co2 (nepreverjen)

šatafakap!

Marko - markec (nepreverjen)

KAKŠNE ZASLUGE PA TE IMA KUČAN ZA PREKMURJE ŠE MANJ PA KOMUNISTI ?????
Pa dajte si že enkrat prebrati zgodovino, za priključitev Prekmurja k SHS je največ zaslug imela zavedna duhovščina, če je to enim (Kučani) všeč ali ne. Kučan nikoli čisto nič ni naredil za Prekmurje. Zakaj se zdaj po vsej sili zraven rivle mi ni jasno, kdo ga je sploh imenoval za šefa proslave ob 100 letnici priključitve Prekmurja k Sloveniji ????
Ali si to ne moremo Prekmurci sami organizirati in praznovati kaj bodo samo za vraga sem hodili samo jest in pit.
ZBUDITE SE ZAVEDNI PREKMURCI.

butalec (nepreverjen)

Marko-markec, ti se že enkrat zbudi!!

Lol lol (nepreverjen)

MRDAJ SI TI TO SVOJO MULTIKULTI KLOŠARIJO PA SI TE MUSLIMANE PELAJ DOMOV !

Čarni bedak (nepreverjen)

Potem bosta tvoja mama in žena žalostni...

In reply to by Lol lol (nepreverjen)

SamoSmith (nepreverjen)

Resno mi je žal za Prekmurje. Po eni strani štem ka je povezava z vlakon 3-4 ure v eno smer, kak nas Madžari kupujejo, po drugi pa kak se Kučan hvali in njegova ekipa kasira na račun tukajšnje revščine - ŠIFTAR, Jevšek, Židan in vsi keri so večino življenja niti nej bili v Prekmurju.

Ti res vseposvsed zavohajo denar in to izkortijo. Naj nam uredijo vlak v 2 urah v Ljubljano. Naj zrihtajo eno velko naložbo kak je Magna v Prekmurji. Tretji pas na avtocesti kera je puna Bugarov.

Tirati jih nazaj v Ljubljano.

lauraas (nepreverjen)

Multikulturnost med belci je možna, celo cveti, z črnci in muslimani pa ni mogoča!!!

Čarni bedak (nepreverjen)

Sanjas ti črnce in muslimane....kateri te je tako razočaral?Kaksni sladoledar?

In reply to by lauraas (nepreverjen)

Janez Komunist (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

ŽIVEL Milan Kučan še na mnoga leta.Človek,ki je zaslužen,da je Slovenija samostojna država,ker bi,če bi ne bilo Kučana Slovenijo preplavile črne sile,katere še vedno rovarijo iz ozadja,ampak dobro je to,da je dovolj pametnih Slovencev kateri ne bodo nikoli dovolili,da se črna drhal povzpne pri nas in bi nam vladala.
SMRT FAŠIZMU - SVOBODA NARODU

Mura je večna (nepreverjen)

Pogine naj pes
smrdljivi komunajzerski

In reply to by Janez Komunist (nepreverjen)

zvodnik milan (nepreverjen)

SMRT KOMUNIZMU
SVOBODA SLOVENCEM

In reply to by Mura je večna (nepreverjen)

pepič (nepreverjen)

In ti z njim si pa rejsan iz greznice vo prišo ka tak zaudarjaš?

In reply to by Mura je večna (nepreverjen)

Vajz (nepreverjen)

Ge si tij zaj Janošo najšo?

In reply to by Mura je večna (nepreverjen)

Štiblec (nepreverjen)

BUDALO Samo eno dobro zadevo mi napiši ki jo je Kičan za Prekmurje napravo. Eno državo mi napiši v Evropi kjer se lahko kumunist član totalitarne KPJ tako prosto sprehaja po državi in med narodom širi sovraštvo in razdor? Ima pa neupravičeno visoko penzijo, svojega šoferja, državni avto, tajnico, pisarno itd. Naštej mi samo en primer ka je kumunist Kičan iz svojih sredstev doniral vsaj 1 € komu potrebnem v Prekmurju ki ni kumunist. AMPAK NE BO VEČNO, KOT PRI VSEH BO TUDI NARAVA POSKRBELA ZA NJEGA.

In reply to by Janez Komunist (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

Štiblec..mi lahko posreduješ kak kontakt..

In reply to by Štiblec (nepreverjen)

Štiblec (nepreverjen)

Zavedni ..... posreduj ti meni kontakt.

In reply to by Zavedni (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

Moj je ze itak tisoče znan..
[email protected]

In reply to by Štiblec (nepreverjen)

E-na lastovka (nepreverjen)

Najlažje se je kititi s tujim perjem, trositi visoko zveneče besede (nepoznavalcem resnice), se delati pomembnega, zaslužnega. Vedno se kdo najde, ki nekomu verjame. Morda je pa imel škof Štumpf pravšnji razlog za neudeležbo.

proizvodnja (nepreverjen)

Spoštujem tvoje mnenje a smisel demokracije je, da so na oblasti enkrat eni, enkrat drugi (levi, desni). Da se otresejo v opoziciji koristolovcev, ki se prisesajo nanje samo zaradi korist. Mnenja sem, da nam to v Sloveniji manjka.
Glede udeležbe na predstavitvi knjige, pa mislim, da je Kučana, Židana, Jevška, Šiftarja itd... verjetno avtor knjige ali nekdo drug povabil.

ajzenponar (nepreverjen)

pa ja menda ne bo škof ŠTUMPF hodil na prireditve kjer se zbira taka golazen
Tam vendar smrdi , kajti komunajzerji nimajo zastonj nadimka smrdljivi komunajzerji

Vajz (nepreverjen)

je bilou ger gouvora o Janši? Ges san nej zasledo....

In reply to by ajzenponar (nepreverjen)

Janez Komunist (nepreverjen)

Barabe,ki sovražite Milana Kučana niste vredne,da hodite po zemlji slovenski.Gnoji ste vsi,ker je g.Kučan najbolj zaslužen za to kar imamo.

Mura je večna (nepreverjen)

Pogine naj pes
smrdljivi komunajzerski

In reply to by Janez Komunist (nepreverjen)

Štiblec (nepreverjen)

BUDALO Samo eno dobro zadevo mi napiši ki jo je Kičan za Prekmurje napravo. Eno državo mi napiši v Evropi kjer se lahko kumunist član totalitarne KPJ tako prosto sprehaja po državi in med narodom širi sovraštvo in razdor? Ima pa neupravičeno visoko penzijo, svojega šoferja, državni avto, tajnico, pisarno itd. Naštej mi samo en primer ka je kumunist Kičan iz svojih sredstev doniral vsaj 1 € komu potrebnem v Prekmurju ki ni kumunist. AMPAK NE BO VEČNO, KOT PRI VSEH BO TUDI NARAVA POSKRBELA ZA NJEGA.

In reply to by Janez Komunist (nepreverjen)

Tujec 2 - pijancek (nepreverjen)

jaz bi ga prodal v Srbijo
sem slišal, da ga je pljunil en srbski vojak iz južne srbije

In reply to by Štiblec (nepreverjen)

pepič (nepreverjen)

sem slišal daje tebe plunil rom iz dolge vasi?

In reply to by Tujec 2 - pijancek (nepreverjen)

Janez komunist (nepreverjen)

sem sliša da tebe je pljunil en pavijan iz živalskega vrta

In reply to by pepič (nepreverjen)

pepič (nepreverjen)

Kdo je pa tebe kaj vprašal? Lezi in k nogi!

In reply to by Janez komunist (nepreverjen)

Mura je večna (nepreverjen)

Pepič ,,hitro pojdi na tovornjakarski parkir plac in prevzami tvojo mamico
Ti prokleti tovornjakarji so jo zopet izrabili in odvrgli tja za kontejner za smeti
Nocoj boste pač lačni , kajti vaša mamica neče donesti penezev

In reply to by pepič (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

Jugi agresorom..je predal orožje..in napadali slovenski narod..potem oa za oredsednika države.

Taki nima kaj iskat pri obletnici

In reply to by Tujec 2 - pijancek (nepreverjen)

čarni vrag (nepreverjen)

Za komunizem je značilno, da je totalitarna ideologija, ki drugače misleče zatira in jim ne da dihati. Za priključitev Prekmurja nimajo nobenih zaslug, pa vseeno se rinejo v prve vrste. Ukinili so nam še zadnji direkten vlak, pol Prekmurja mora delati v Avstriji, oni pa se tolčejo po prsih in propagirajo multikulturizem. Vidli smo te vaš multikulturizem leta 2015 v Gornji Radgoni, ko je bila cesta do mosta prek Mure nastlana z vsemi mogočimi odpadki, oblekami itd. Prihod takšnih multikulturnikov zavračamo, pelajte si jih v Murgle.

ferdopijše (nepreverjen)

nej mi zaj pamet soliti z nekšin amerikancon ka je zaslužen za priključitev Prekmurja-
po 100 lejtaj so ga zaj najšli?!
kučan, spomenik na trgu zmage mu napraviti.

lauraas (nepreverjen)

Saj pa Kučan se zavzema za islamizacijo Evrope!

čarni vrag (nepreverjen)

Kučan je že leta 2001 dal visoko državno odlikovanju Šorošu. Kak je znano je Šoroš prek svojih NGO organizator in financer invazije migrantov v Evropo. Tak nam zdaj preti, da spadnemo pod muslimane. Te bi bilo bogše ostati pod Madžari. Kelko mi je znano Orban ne fantazira o multikulti državi.

čarni vrag (nepreverjen)

Res je, da so ta del Slovenije večinoma naseljevali Slovenci, res pa je, da je bila Slovenija tudi močno naseljena z Madžari, Nemci, Judi in Hrvati. Mislim, da je Slovenija to svojo multikulturnost ohranjala vse do danes in to v svetu, ki temu ni naklonjen, ki je poln nacionalizma in sovražnosti.

To je bilo rejsan. Edini, ki so nastopili proti multikulturnosti so bili Kučanovi komunisti, ki so pregnali Nemce iz Kramarovec in Fikšinec. Marsikoga pa poslali na oni svet.

Vajz (nepreverjen)

ne mejšaj komunistof pa komunajzerof.

In reply to by čarni vrag (nepreverjen)

čarni vrag (nepreverjen)

Pozabo san še, da so multikulturni komunisti leta 1954 porušili judovsko sinagogo na Lendavski ulici. Mogoče pa leta 1954 v Murski Soboti nej so vladali komunisti, ampak Marsovci. Ali pa Amerikanci. Prekmurci so navdušeni če jih kdo ma za norca, zato pa je tudi tak kak je. Zadnji po razvitosti v Sloveniji. Po zabitosti pa prvi.

Zavedni (nepreverjen)

ISIS..SI JE PO NJIH VZGLED VZEL..

Zakaj je izginilo 2/3 slovenskega arhiva...so se skrivali krvavi kumonistični dosjeji.

Kumunizem v 20 stoletju umoril 100 miljonov ljudi....

In kako so lahko kumunistični morilci umazali social demokracijo.
Največji svetovni morilci si nadenejo. SD.

Črna knjiga komunizma
Črna knjiga komunizma: zločini, teror, zatiranje (originalni naslov v fr. Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression) je knjiga, ki jo je napisalo več evropskih znanstvenikov, uredil pa jo je francoski zgodovinar Stéphane Courtois[1].

Črna knjiga komunizma: zločini, teror, zatiranje
Avtor
Stéphane Courtois (ur.)
Nicolas Werth
Jean-Louis Panné
Andrzej Paczkowski
Karel Bartosek
Jean-Louis Margolin
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sl.m.wikip

KUMUNISTI.. pobili 20 tisoč Slovencev, civilistov in vojnih ujetnikov in tudi takšnih, ki so se borili proti okupatorju, vendar so komunistični revoluciji obrnili hrbet, pa tudi preko 100 tisoč oseb drugih jugoslovanskih narodnosti.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://vfokusu.com

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook

Odgovori Prijavi komentar Like Dislike 2

Zavedni (nepreverjen) 1 teden 2 dneva nazaj
Zakaj je biti desničer greh, ČE JE LEVICA~ KUMONIZEM SPOKLAL ~100~ MILJONOV LJUDI!???

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook

Odgovori Prijavi komentar Like Disli

In reply to by čarni vrag (nepreverjen)

Vajz (nepreverjen)

Ka tij zaj tü komunizem coj motaš? ka ma komunizem opraviti z psihopatami kalibra Janša, šteri so se pač dokopali do oblastij pa delali pizdarije? Cerkef je pa rejsan pomorijla (pa še morij) stotine miljouniof lüjdi, cilou cejle narode, pa boš zaj pravo, ka je krščanstvo zločinsko? Cerkef tak nema nič s krščanstvon, kak nemajo sküpno s komunizmon ti "komunistični " diktatori. ma pa Krščanstvo ogromno sküpnoga z komunizmon. Kak prvoga tak drüjgoga v svejti praktično nega.....

In reply to by Zavedni (nepreverjen)

Zavedni (nepreverjen)

Tud cerkev ima v zgodovinib zamazane rokej...po moje ena alla stranka.
Za siromake nekšna uteha..za mafijske zločinca pa skrivališče..
Papež jim je je lepo povedal..ne se hodit v cerkev sprenavedat...

Kumounizem totilitetarizem ..nič drugače kod nacizem in fašizem...še huje.
Komunizem žre svoje otroke..in sedaj taki social demokrati.

Janša je za dobro naroda bil od lasnih..slo komunistov poskan v zapor.

Kučan so za svoje dobro pošiljali svobodno mišleče v zapore..goli otok..

Patizane ki so se borilib in se z njimi niso strinjali v brezna..
Tud janša ima napake, a jih v 50_ manj od kučana...
A ti kaj pove, da so uničili 2/3 slovenskega arhiva - kaj bi moralo tam bit!??

In reply to by Vajz (nepreverjen)

11111111111111… (nepreverjen)

Čarni vrag-ti si mogouče nej Prekmurec (Prekmurci so navdušeni če jih kdo ima za norca) so ali smo. Če pa si pa pijši kak trbej, pa ne čitaj preveč novin tou škodi sfoji lastni pameti-mej svoj ges.

strpnež (nepreverjen)

Glih on nam bo pa solil pamet nikoli ni naredil nič pametnega še sedaj bi bili v komunizmu ...................

Janez komunist (nepreverjen)

sem slišal da ga je pljunil en četnik iz srbije
ali ga bodo zato v srbiji pokopali

Viktoro (nepreverjen)

Prebral sem nekje, da mu je poslednja želja biti pokopan zraven heroja J. B. Tita na Dedinju u Kući Cvijeća. Ve kdo
kaj več o tem?

Janez komunist (nepreverjen)

V ljublani že vlak štrihajo na rdeče
kajti njega bo peljal na zadnji vožnji rdeči vlak na dedinje
ampak ne bo čist zraven Tita, ampak tam kjer so pokopani njegovi hlapci

Viktoro (nepreverjen)

Hvala ti za koristno informacijo!

Lot (nepreverjen)
goostt (nepreverjen)

Kučan: "Prekmurje je multikulturnost ohranilo v svetu, ki temu ni naklonjen"
Kučanov Milan spet "šlefeče" !!

DF (nepreverjen)

Preberite si te komentarje in vam bo bolj jasno zakaj ostali Slovenci mislijo o Prekmurcih tako kot mislijo.

Mura je večna (nepreverjen)

kaj me briga,kaj si slovenci mislijo o prekmurju

važno pa je, da mislijo pošteni Slovenci ,da so smrdljivi komunajzerji
gnoj od gnoja, in da so smrdljivi komunajzerji pobili
veliko otrok žensk in starčkov, ampak to še ni vse ,
sedaj pa smrdljivi komunajzerji kradejo penzije upokojencem

grablaš soboški (nepreverjen)

Što je te prdec iz Murgel proti Jovanki.Velika nula.Samo ka kučan ma prek štiri tisoč evrov socialne podpore,Jovanka pa je dobila vrečo krompira.Da de se končno vtegno ,de vse inači!

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice