Slika je simbolična.
Občina Gornja Radgona prodaja dvosobno stanovanje površine 49 kvadratnih metrov.

Občina Gornja Radgona je objavila javno zbiranje naročil za prodajo premoženja v lasti občine.

Predmet prodaje je dvosobno stanovanje na naslovu Negova 10 površine 49 kvadratnih metrov.

Stanovanje je v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta. Stavba je grajena leta 1870, leta 1972 pa so bila obnovljena okna in vrata. Za stanovanje je pridobljena energetska izkaznica.

Kakšna je izhodiščna cena?

Izhodiščno vrednost nepremičnine predstavlja povišana ocenjena vrednost nepremičnin, določena s poročilom o ocenjeni vrednosti lastninske pravice na nepremičnini z dne 26. aprila 2023, in znaša 31.500 evrov.

Kupec je dolžan poravnati znesek vplačil v rezervni sklad, ki ni zajet v izhodiščni vrednosti nepremičnine, ki znaša 2439,62 evra, stroške cenitve v višini 305 evra, kupec pa nosi tudi plačilo davka na promet nepremičnin, stroškov priprave notarskega akta kupoprodajne pogodbe, notarske overitve in vpisa pogodbe v zemljiško knjigo.

Kakšni so pogoji prodaje?

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika pa je najvišja ponujena cena.

Nepremičnina bo podana ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da izpolnjuje vse razpisne pogoje, bo ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom županje izbran za najugodnejšega ponudnika.

Po plačilu celotne kupnine bo občina Gornja Radgona kupcu nepremičnino izročila v last in posest, izročila pa mu bo tudi zemljiškoknjižno dovolilo z intabulacijsko klavzulo za vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi.

Kako lahko sodelujete?

Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku javnega zbiranja ponudb, mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini deset odstotkov izhodiščne vrednosti nepremičnine.

Varščina za nepremičnino iz tega javnega zbiranja ponudb znaša 3200 evrov, ponudbi za nakup nepremičnine pa je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini.

Postopek zbiranja najugodnejšega ponudnika vodi komisija imenovana s sklepom županja, prispele ponudbe pa bodo odpirali 5. julija 2023, ob 12. uri, v konferenčni sobi občine Gornja Radgona.

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Kuli (nepreverjen)

Iščete stanovanje? Če ste cigan ali šiptar imate vselitveno prednost. Vi in vaših 15 usranih frocof.

Nikitta (nepreverjen)

Jim je že zmanjkalo denarja?

Starejše novice