V vrtcu Lavra življenje poteka v starostno kombiniranih oddelkih (heterogenih skupinah) od 1. do 6. leta, ki otrokom omogočajo, da živijo tako starejši kot mlajši otroci skupaj, tudi bratci in sestrice v isti skupini.

Verjamemo, da se starši ob vstopu otroka v vrtec srečajo z dvomom ali ste otroku ponudili najboljšo izbiro, zato povzemamo zgodbo starša, ki je otroka vpisal v kombinirani oddelek.

Moj otrok je bil pri treh letih vključen v eno od heterogenih skupin in verjeli ali ne, stiskalo me je od skrbi, dvomov in nezaupanja. Punca je bila ob vstopu zelo prestrašena, zaprta, odmaknjena, ni govorila, skratka, počutila sem se, kot da sem jo vrgla volkovom.

A počasi sem spoznala, da sem se motila. Starejši otroci so začeli skrbeti zanjo, ji posvečati pozornost, jo vključevati v igro, jo spodbujati … in nekega dne se je odprla, opogumila in zablestela. Čeprav je priljubljenost domena starejših otrok v skupini, je ona bila vsekakor izjema, ki potrjuje pravilo. 

V naši družbi je res najbolj pogosto, da se otroci v skupinah ločujejo po starosti, ni pa povsod tako. Veliko pedagogov vidi prednosti v starostno mešanih skupinah, zaradi pozitivnega vpliva na socialni, čustveni in duhovni razvoj. 

Kateri so pozitivni vidiki takšnega oblikovanja skupin in vplivov na otroka:

 • starejši otroci se naučijo strpnosti do mlajših in tudi deloma skrbijo zanje,
 • starejši otroci se ob mlajših lahko privoščijo več otroškosti,
 • mlajši imajo starejše za vzor, se od njih učijo, kar posledično pomeni, da hitreje pridobivajo različne izkušnje,
 • najstarejši otroci v skupini prevzamejo mesto vodje,
 • starejši otroci se učijo pomagati mlajšim,
 • otrokom olajša in spodbuja socialni razvoj,
 • otroci v okolju z večjo starostno razliko lahko spodbuja sodelovalno klimo,
 • v starostno heterogenih skupinah je prisotno manj agresivnosti kot v homogenih skupinah,
 • v starostno heterogenih skupinah je manj osamljenih in odklonjenih otrok kot v homogenih skupinah,
 • mlajši otroci so v heterogenih skupinah manj odvisni od vzgojiteljeve pomoči in pozornosti,
 • starejši otroci izkazujejo več prosocialnega vedenja do mlajših otrok kot do otrok iste starosti,
 • mlajši otroci so bolj socialno aktivni, ko so skupaj s starejšimi,
 • socialne aktivnosti se v teh skupinah odvijajo na višji ravni kot v homogenih skupinah,
 • te skupine mlajšim otrokom omogočajo lažje vključevanje v raznolika okolja,
 • otroci v starostno heterogenih skupinah dosegajo višje ravni simbolne igre kot njihovi vrstniki v homogenih skupinah,
 • druženje otrok različne starosti pozitivno vpliva na razvoj govora,
 • v heterogenih skupinah otroci lahko izbirajo prijatelje tudi glede na interese in ne zgolj na podlagi starosti.

Raziskave so pokazale tudi terapevtski učinek starostno heterogenih skupin otrok. Otroci na nižji stopnji razvoja ali otroci s težavami pri socializaciji lahko v starostno heterogeni skupini lažje vzpostavijo prijateljske vezi, se zgledujejo po starejših otrocih, poleg tega pa jim prisotnost mlajših otrok omogoča manj socialne stigmatizacije, manj stresno in manj tekmovalno okolje.

V takšnem okolju imajo večjo možnost urjenja svojih socialnih spretnosti in pridobivanja pozitivnih socialnih izkušenj ter si tako oblikujejo pozitivno samopodobo.

Heterogena skupina ali homogena skupina? Se še vedno sprašujete?

V homogenih skupinah je celoten program narejen za povprečnega otroka te starosti. V bistvu takšen povprečen otrok sploh ne obstaja. Danes je v praksi kurikulum prilagojen vsakemu otroku. To pomeni, da poleg tega, da vzgojitelji načrtujejo program glede na starostni razvoj otrok v skupini, spoštujejo tudi individualne potrebe vsakega otroka, stopnjo razvoja, interese, sposobnosti …

Lahko bi rekli, da kombinirane skupine predstavljajo resnični svet, kjer sobivajo otroci različnih starosti; kot na primer v krogu družine, tudi bratci in sestrice skupaj. Res pa je, da je načrtovanje dela in spodbujanje otrok različnih starosti in zato zelo različnih interesov za vzgojitelje veliko bolj zahtevno, saj zahteva veliko večjo zavzetost, načrtovanje in opazovanje ter predanost, vendar lahko le tako na najboljši način spodbujamo otroke v njihovem razvoju.

Povzeto po: https://zastarse.si/

Starše vabimo, da vpišete otroke v vrtec Lavra v Murski Soboti ali na Tišini do 10. aprila 2023, v primeru prostih mestih pa vse leto. Vljudno vabljeni!

Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca ali v obeh enotah vrtca.  Več informacij dobite na telefonu: 02 530 04 01 ali 031 646 100 in na spletni strani www.vrtec-lavra.si.

Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in možnost ogleda vrtca po predhodnem dogovoru!

Starejše novice