Puhova poslovna cona bi naj pospešila gospodarski razvoj Ljutomera

Na Občini si zato prizadevajo dokončno urediti Puhovo poslovno cono, kjer naj bi bila »prihodnost ljutomerske obrti in podjetništva«. Občina namerava tukaj urediti infrastrukturo in ustvariti možnosti za odpiranje novih podjetij ter dodatne možnosti za zaposlovanje. V prejšnjih letih so že pridobili slabih 49 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin, v letošnjem letu pa je predvidenih še dodatnih 19.000 kvadratnih metrov, ki bodo na voljo za odkup.

Nova podoba Ljutomera

Sredstva za komunalno ureditev teh parcel so že zagotovljena v občinskem proračunu, vendar pa izgradnja Puhove poslovne cone s tem še ne bo končana. Le-ta bi se naj razširila v ulico Rada Pušenjaka »in zaokrožila industrijsko-obrtni kompleks, ki bo dajal Ljutomeru prenovljeno in sodobno podobo«, pravi podžupan Jože Klemenčič, ki je odgovoren za področje gospodarstva, gospodarskih javnih služb ter okolja in prostorskega planiranja v Občini Ljutomer.

Izgradnja poslovnih con povsod po Pomurju

Z izgradnjo Puhove poslovne cone Občina Ljutomer sodeluje v projektu »Gospodarsko središče OKO«, katerega cilj je izgradnja mrežnih poslovnih con na področju Pomurja. V projektu sodelujejo še Občina Gornja Radgona, Mestna občina Murska Sobota in RRA Mura d.o.o..

Investicije bodo sofinancirane

Podjetja, ki se bodo odločila za nakup zemljišča in investicijo v Puhovi poslovni coni, bodo imela možnost, da kandidirajo na javnem razpisu za sofinanciranje investicij. Občina Ljutomer vsako leto razpiše investicijske kredite in kredite za samozaposlovanje. V letu 2008 je bilo dodeljenih pet mikro kreditov za obrtnike, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva pa je bilo namenjenih okoli 20.000 evrov. Sredstva, ki niso bila porabljena, so prenesli v letošnje leto in jih bodo še oplemenitili.

Pospešiti razvoj pomurske regije

Podžupan je mnenja, »da bo izgradnja poslovnih con pomembno vplivala na ustvarjanje novih delovnih mest, na dvig konkurenčnosti in razvoj podjetništva z boljšimi pogoji za zagon novih podjetij«. Zaveda se, »da je ključnega pomena, da se ustavi izseljevanje podjetnikov in beg možganov iz pomurske regije«.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice