Slovesna prireditev ob 26. občinskem prazniku občine Moravske Toplice je bila v prostorih Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci.

V prostorih Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci so včeraj obeležili 26. občinski praznik občine Moravske Toplice.

Ob tej priložnosti so otvorili prenovljeno Dvojezično osnovno šolo Prosenjakovci, ki je praznovala 40. obletnico delovanja.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil Ferenc Horváth, poslanec madžarske narodne skupnosti in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Prireditev je spremljal kulturni program, podelili so pa tudi priznanja občine Moravske Toplice.

Nagrajenci občine Moravske Toplice so:

 • Naziv častna občanka občine Moravske Toplice je dobila Jožica Celec iz Ratkovcev, za prispevek k ohranjanju medičarstva in kulturne dediščine ter za prepoznavnost kraja, občine Moravske Toplice in širše.
 • Veliko zahvalno listino je prejel Geza Grabar iz Tešanovcev za dolgoletno požrtvovalno delo na področju gasilstva, novinarstva in športa.
 • Nagrado občine Moravske Toplice je prejel Janez Škalič iz Sela, za zasaditev belih murv ter promocijo teh pri mladih ljudeh in za vzgojo gosenic sviloprejk.

Priznanja občine Moravske Toplice so prejeli:

 • Julijana Puhan, Motvarjevci, za razvoj turizma v vasi Motvarjevci in za obogatitev svojih ponudb – predvsem prekmurske in madžarske kulinarike - domačim in tujim gostom.
 • Vlado Vučkič, Selo, za raznoliko in uspešno delo v krajevni skupnosti in nogometu ter za pozitiven doprinos v družbi.
 • Nogometni klub Čarda, Martjanci, ob 50-letnici kluba za promocijo nogometnega športa, prijateljskih vezi z društvi in nogometni klubi ter za uspešno delo z mladimi selekcijami.

Priznanja župana so prejeli:

 • Ferenc Horváth, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, za podporo pomembnim projektom v občini Moravske Toplice, posebno na dvojezičnem območju občine.
 • Pomurski akademik Mitja Slavinec, za podporo pomembnim projektom v občini Moravske Toplice in za dolgoletno sodelovanje (kot predsednik uprave PIF) pri podeljevanju štipendij občine Moravske Toplice.
 • Jožefa Herman, ravnateljica Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, za dolgoletno uspešno vodenje šole in dobro sodelovanje z občino Moravske Toplice.
 • Jožef Horvat, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, za podporo pomembnim projektom v občini Moravske Toplice. 

Priznanje župana občine Moravske Toplice so prejeli tudi letošnji zlati maturanti:

 • Ajda Kuhar iz Tešanovcev za izjemen učni uspeh in pridobljen naziv zlata maturantka na splošni maturi.
 • Mišel Novak iz Fokovcev za izjemen učni uspeh in pridobljen naziv zlati maturant na splošni maturi.
 • Larisa Puhan iz Bogojine za izjemen učni uspeh in pridobljen naziv zlata maturantka na poklicni maturi. 

Priznanje župana je ob 25. letnici delovanja prejelo tudi javno komunalno podjetje Čista narava. Priznanje je bilo podjetju podeljeno na njihovi slavnostni prireditvi dne 2. septembra 2022.
 
Izbrani so bili najlepši kraji v občini:

 • Najlepši med manjšimi kraji so Ratkovci.
 • Najlepši med srednjimi kraji so Mlajtinci.
 • Najlepša med večjimi kraji je Bogojina.

Starejše novice