Z otvoritvijo učilnice na prostem v Krogu se zaključuje projekt GO IN NATURE – Interreg, ki bo obiskovalcem omogočal še pristnejše doživetje narave in uživanje v zavarovanem območju NATURE 2000.

Po dopoldanskem programu, je včeraj 28.02.2020, sledil še popoldanski del, kjer je župan Aleksander Jevšek slovesno odprl učilnico na prostem. V okviru projekta je soboška občina s pomočjo evropskih sredstev iz programa Interreg uredila vstopno točko ob gramoznici v Krogu, učilnico na prostem, interpretacijsko doživljajsko točko ob Muri pri brodu ter poti do in ob Muri.

Cilj projekta je bil pripraviti zelene turistične programe v zavarovanih območjih narave za trajnostno in doživljajsko predstavljanje naravne dediščine z namenom povečanja števila nočitev v regiji, kakor tudi vzpostavitev čezmejne mreže ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju.

S projektom želijo obiskovalcem ponuditi enkratnost doživetja narave in naravne dediščine v regiji na inovativen in trajnostno usmerjen način ter naravi prijazno doživljanje sveta ob Muri.

V popoldanskih urah so v sklopu aktivnosti odprli učilnico na prostem, ki se nahaja za gramoznico v Krogu. Po uvodni predstavitvi so si udeleženci ogledali še interpretacijske točke na poti do broda in doživljajsko igrišče ob brodu. V spremljevalnem programu pa so nastopili učenci Osnovne šole II Murska Sobota, podružnice Krog. 

Mure ni spregledal niti Unesco

Izjemno naravno bogastvo reke Mure in njenega poplavnega sveta v prepletu s kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicionalno navezanostjo lokalnega prebivalstva na reko, pa je kot primerno območje za model trajnostnega razvoja leta 2018 prepoznal tudi Unesco.

Od takrat je Mura s svojim porečjem vpisana v biosferno območje in je prvo biosferno območje na svetu, ki zajema pet držav.

Starejše novice