Predstavniki Socialnih demokratov so v pisarni v Murski Soboti predstavili kandidata za prihajajoče županske volitve Mestne občine Murska Sobota.

Kandidat za novega župana Mestne občine Murska Sobota je tako postal tudi Damjan Anželj, član Socialnih demokratov, ki je kot pove dosedanji župan Mestne občine Murska Sobota, več kot odličen kandidat in naslednik. 

»Zavzemal sem se zato, da bo v nadaljevanju naslednjega mandata občino vodil človek, ki bo predvsem povezovalen, človek, ki bo imel visoko stopnjo socialne in čustvene inteligence, ki bo iz domačih krajev in vključen v domače okolje, ki ima občutek za sočloveka in razvoj. In Damjan to vsekakor ima, ni neka rezerva, bil je pravzaprav v krogu top kandidatov,« pove o novem kandidatu za župana Aleksander Jevšek. 

Kdo je Damjan Anželj?

Mnogim pa je ime Damjan Anželj še precej neznano, zato je to priložnost kandidat iz vrst Socialnih demokratov, izkoristil tudi za svojo predstavitev. 

»Da najprej povem nekaj o sebi. Moje ime je Damjan Anželj, star sem 45 let, poročen, oče dveh najstnikov, z družino pa že skoraj 20 let prebivam v naselju Kupšinci.

Po izobrazbi sem magister javne uprave in dejansko že vso poklicno kariero delujem v javni upravi. 23 let sem bil zaposlen na Upravni enoti Murska Sobota, kot vodja referata za matične zadeve, lansko leto pa sem sprejel nov izziv in se zaposlil v upravi Mestne občine Murska Sobota, kjer sem opravljal delovno mesto višjega svetovalca na področju zdravstva in socialnih zadev.«

O kandidaturi

Kot pove Anželj, se je za kandidaturo na županskih volitvah odločil po pogovoru z dosedanjim županom Mestne občine Murska Sobota Aleksandrom Jevškom. 

»Ugotovila sva, da imava podobne poglede na nadaljnji razvoj Mestne občine Murska Sobota. Več kot očitno se je naša občina pod dosedanjim županom zelo lepo razvila, mesto, ulice in primestna naselja pa so dobila lepšo podobo. Tudi sam si želim, da bi se tako Murska Sobota kot tudi primestna naselja razvijala nekako po tem vzoru.

In prepričam sem, da sem v teh 24 letih delovanja v javni upravi dobil dovolj znanja in izkušenj, da bom Mestno občino Murska Sobota lahko primerno vodil naprej,« pojasni Anželj. 

Želi si novih delovnih mest, razvoja in boljših pogojev bivanja

Kot poudari kandidat za župana Mestne občine Murska Sobota, si bo, v kolikor bo izvoljen za župana, prizadeval za okrepitev položaja Mestne občine Murska Sobota v smislu upravnega, gospodarskega, regijskega središča in tudi sedeža bodoče pokrajine.

»S povezovanjem raznolikih razvojnih potencialov ljudi in idej si bom prizadeval za ustvarjanje oziroma zagotavljanje novih delovnih mest in tudi boljše kvalitete bivanja v naši občini. Zavzemati se želim za vse občane, še posebej za mlade družine, prav tako za nove stanovanjske kapacitete, da bi mladi v čim večji meri ostali v naši občini in se morda tudi priselili k nam od drugod.

Nikakor pa ne smemo pozabiti niti na ranljive skupine, na starejše. Torej v smislu zagotavljanja sredstev v proračunu za domsko varstvo, za storitve pomoči na domu, za sofinanciranje zavodov in organizacij, socialnih transferjev. Potem tudi zagotavljanje sredstev za šolstvo in otroško varstvo. Nekaj pa vidim tudi še neizkoriščenega potenciala v turizmu.

Ob koncu svoje predstavitve lahko le obljubim, da če mi bo zaupano vodenje Murske Sobote, bo politika, ki jo bom zasledoval temeljila vsekakor na strpnosti, spoštovanju, dialogu in medsebojnemu razumevanju« poudari Anželj. 

Starejše novice