Predstavitev čezmejnega turističnega produkta »Doživite čezmejne grajske skrivnosti« projekta LIVING CASTLES v dvorcu Rakičan.

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan sodeluje v projektu LIVING CASTLES, Mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine kot projektni partner. 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška.

Z izvajanjem projekta so zaičeli s 1. oktobrom 2018 in traja do 30. septembra letos.

V mreži sedem gradov in dvorcev

V projektu sodeluje osem partnerjev: Međimursko veleučilište v Čakovcu kot vodilni partner in projektni partnerji Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog Zagorja in Proteus d.o.o.

V mrežo »živih« gradov pa so vključeni naslednji gradovi in dvorci: Dvorec Rakičan, Ptujski grad, Celjski grad, Stari grad Varaždin, Stari grad Čakovec, Dvor Veliki Tabor in Dvorec Oršić v Gornji Stubici.

V treh dneh po vseh gradovih in dvorcih

V projektu so oblikovali skupno blagovno znamko zveze gradov in dvorcev in čezmejni turistični produkt Doživite čezmejne grajske skrivnosti ter turistično ponudbo, oblikovano za tri ciljne skupine: družine, kulturni turisti in skupine. 

Turistični produkt v obliki e-brošure je dosegljiv na spletni strani projekta ter na spletnih straneh posameznih partnerjev. Produkt je oblikovan tako, da turista v treh dneh popelje po vseh gradovih in dvorcih mreže LIVING CASTLES, prav tako pa mu ponudi zanimiva doživetja v gradovih in dvorcih ter njihovi okolici. 

V produkt je vključena tudi nova ponudba, razvita v sklopu projekta. Le ta vsebuje nove IKT vsebine, zanimive delavnice in dogodke. Turist pa lahko gradove in dvorce obišče tudi po svoji poti, pri čem si lahko pomaga z ilustriranim zemljevidom LIVING CASTLES.

Poseben poudarek na čezmejni doživljajski družinski ponudbi

Poseben poudarek so v okviru projekta namenili čezmejni doživljajski družinski ponudbi, ki je še posebej pomembna za vse gradove in dvorce vključene v mrežo »živih« gradov. 

Za otroke z družinami so pripravili prav poseben izziv: ko bodo obiskali vseh sedem gradov in zbrali vse dele otroške sestavljanke, bodo v dar prejeli brezplačno plišasto igračko, dobrega grajskega duhca, v spomin na grajske pustolovščine. 

Starejše novice