Na televiziji IDEA so gostili župana Mestne občine Murska Sobota Damjana Anželja, ki je predstavil nov režim parkiranja in druge aktualne projekte v Mestni občini.

S 1. junijem 2023 v Mestni občini Murska Sobota velja nov parkirni režim, v izvedbi je urejanje kanalizacijskega omrežja, obeta se pa tudi pestro poletno dogajanje.

Mestna občina Murska Sobota z novim parkirnim režimom

V prejšnjem mandatu je bil sprejet odlok, katerega posledica je sklep, kjer se je določil prometni režim in cone. Mestna občina Murska Sobota je bila ena izmed zadnjih občin, ki tega ni imela urejenega na pravilen način, na kar so opozarjale tudi institucije, je v pogovoru za televizijo IDEA dejal župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj.

»Zato smo tudi na mestnem svetu sprejeli ta sklep, s katerim urejamo tudi ta prometni režim in sedaj je mogoče nekaj nejevolje, ampak naj takoj povem, da bomo tudi spremljali ta prometni režim in tudi potem ukrepali glede na posamezne potrebe,« je pojasnil Anželj.

Parkiranje razdeljeno na tri cone

Velikokrat se zgodi, da v samem strogem centru primanjkuje parkirišč, kar privede do nezadovoljstva ljudi, da ne morejo opraviti nujnih nalog, recimo na upravni enoti, na sodišču, v centru mesta.

Cona 1 je v strogem mestnem središču, kjer je režim kratkega parkiranja, torej maksimalno dve uri. S tem bodo omogočili frekventnost, da se bodo parkirišča sčasoma spraznila in da bodo lahko parkirali tudi drugi. Prvih 30 minut parkiranja ostaja brezplačnega.

Za Cono 2 bo možno tudi kupiti mesečne ali letne dovolilnice za parkiranje. Na Coni 3, kjer niso asfaltirana parkirišča, bo nekoliko nižja tarifa in bo tudi možen nakup dovolilnic.

»Parkirni režim je od 7. do 15. ure, tako da dejansko tisti, ki prihajajo iz služb domov bodo imeli brezplačno popoldan parkiranje in velja za celotno območje mestne občine. 

In dejansko gre za to, da mi, vse občine, ki so nekako pristopile že k nekim spremembam so zelo napredovale, mislim na mestno občino Kranj, Novo mesto in tudi nekako spremembe so gonilo razvoja,« je dejal Anželj.

Sestali so se tudi s predstavniki podjetij v Severni obrtni industrijski coni

»Naj takoj povem, da ni namen 'kasiranja', ampak dejansko ureditve tega režima in da se gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem. Takrat, ko se je Severna obrtna industrijska cona gradila, je občina izgradila tam parkirišča, ki bi jih drugače morala zgraditi podjetja,« je dejal Anželj. 

S podjetji se še dogovarjajo o možnostih, da bi ta odkupili oziroma vzeli parkirišča v najem. Zavedajo se, da se je pojavilo nezadovoljstvo pri zaposlenih, ki bodo sedaj podvrženi novemu parkirnemu režimu.

»Smo pa tudi tam gledali, da je cena nižja, oziroma še pač iščemo neke možne rešitve, tako da jaz verjamem, da na koncu bomo našli skupni jezik, tako da na koncu bomo vsi zadovoljni,« je dodal Anželj.

Uredili Slomškovo in Gregorčičevo ulico

Slomškova in Gregorčičeva ulica sta bili zadnji dve ulici, ki sta bili iz zadnje finančne perspektive in celostnih teritorialnih naložb.

Kot pojasni Anželj, si želijo, da bo naše mesto lepo, da bo asfalt nov, ulice lepe, urejene, zelene s pločniki.

Urejanje kanalizacije ob krožišču pri Zvezdi

Trenutno je v teku izvedba priklopa novo grajenega kanalizacijskega kolektorja na novo grajeni dodatni kanalizacijski kolektor ob krožišču pri Zvezdi.

Župan pojasni, da je bila obnova Slovenske ulice zaključena v letu 2020. Na podlagi analize kanalizacijskega sistema so bile izvedene tehnične rešitve, za kar je bilo potrebno še dokončanje Gregorčičeve, Slomškove in ulice Staneta Rozmana, kjer se je prav tako urejala kanalizacija. 

»Ta sistem navezati na glavni kolektor, kar ob izvedbi Slovenske ulice ni bilo možno, saj se sredstva niso dala prenašati v naslednje leto, cevi na pamet pa tudi ni bilo mogoče položiti. 

Zdaj je to pač bilo nujno, da se ti kolektorji navežejo, povežejo na ta centralni sistem in potem tudi odvodnjavanje spelje do čistilne naprave. Tako, da gre za neko zaporedje, moramo pa razumeti, da včasih so tudi neki roki črpanja teh evropskih sredstev in tudi državnih, v katerem delu morajo biti dela zaključena.«

Izgradnja vodovoda Sistema B na Grajski ulici

Gre za regijski projekt, v sklopu katerega bo izgrajenih 14 kilometrov novega voda. Mestna občina Murska Sobota ima relativno zastareli kanalizacijski in vodovodni sistem, zato so vlaganja nujna. Dela se bodo nadaljevala po Lendavski in Industrijski ulici.

»To povzroča malo nejevolje pri voznikih, ulice so razkopane, ampak dejstvo je, da bodo potem tudi sanirane. Dobile bodo nov, lepši videz. Uredili se bodo tudi pločniki.

V določenih mestih pa razsvetljava in verjamem, da v kolikor seveda želimo imeti lepo mesto, tudi samo občino, da pač moramo tudi malo potrpeti,« je dodal Anželj.

Sprejem državnih prvakinj in pestro poletno dogajanje

Župan je v Dvorcu Rakičan v nedeljo, 28. maja, sprejel državne in pokalne prvakinje, ŽNK Mura Nona. 

»Dejstvo je, da nas nogometašice predstavljajo tako v slovenskem merilu, kakor tudi v Evropi in na to smo lahko ponosni, da imamo tak kolektiv in mi je res bilo v čast, da sem jih lahko sprejel,« je dejal.

Poletje je značilen čas za prireditve, ko imamo več časa in ko so dnevi daljši. Sočna vilica se ta petek vrača na Slovensko ulico, prihajajo Soboški dnevi in Soboško poletje.

Program bo natančneje predstavljen v naslednjem mesecu, župan pa vabi vse občane in občanke, da se v čim večjem številu udeležijo poletnih dogodkov, saj je prepričan, da bo vsak našel nekaj zase.

Starejše novice