FOTO: Alenka Glavač Geršanov
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota je konzorcijski partner v projektu »Promocija, animacija in učna pomoč - ATENA« za celotno pomursko regijo.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo odrasli zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči udeležencem izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni. 

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. Prednost imajo odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let. Vendar so lahko pomoči deležne vse starostne skupine, če izpolnjujejo pogoje. Kandidati morajo biti vpisani v enega izmed formalnih izobraževalnih programov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: e-ravnatelj.si

Trajanje projekta: 2018 – 2022
Kdo se lahko vključi? Kdor je vpisan v program izobraževanja odraslih.
Cena: BREZPLAČNO
Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev z učnimi strategijami in tehnikami učenja. V učni skupini je največ osem udeležencev. Izvaja se za  udeležence, ki so vpisani v formalne izobraževalne programe (poklicno-, strokovno-, tehniško izobraževanje, maturitetni ali poklicni tečaj, gimnazija) ali želijo opravljati mojstrski, delovodski oz. poslovodski izpit. 

Organizirana brezplačna učna pomoč že poteka na naslednjih šolah v Pomurju:

  • Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota
  • Ekonomski šoli Murska Sobota
  • Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer
  • Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih
FOTO: Alenka Glavač Geršanov

Vabimo vse, ki nimajo dokončane srednje izobrazbe in so vpisani v katerega izmed formalnih programov, da se oglasijo na šolah pri organizatorjih izobraževanja odraslih in skupaj poiščejo možnosti vključitve v programe brezplačne učne pomoči. 

Za več informacij o projektu in brezplačni učni pomoči:
•    spletna stran:
https://atena-v.si/
https://atena-v.si/ucna-pomoc/programi-pomurska/
•    pokličite na telefonsko številko: 02 534 89 35 ali
•    pišite na: [email protected] 

Starejše novice