Že večkrat sem slišal od politikov, nekaterih novinarjev in navadnih ljudi izraze: transparentno naročilo, trasparenten proračun, transparenten načrt... . Menim, da se ta izraz, uporablja nepravilno, zato sem pogledal v slovar tujk in v leksikon cankarjeve založbe.
Kakšne so razlage:
ØFrance Verbinc Slovar tujk, osma izdaja, Cankarjeva založba v Ljubljani 1987, str.724; tansparenten  - tna - o ki se tiče transparenta; presojen, preseven, prozoren ( ~ i papir)
ØLeksikon Cankarjeve založbe, đopolnjena tretja izdaja,Delo tiskarna 1998, str.1094; transparenten, prosojen, preseven,
 
 

Komentarji (10)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
slavko1958

 
Že večkrat sem slišal od politikov, nekaterih novinarjev in navadnih ljudi izraze: transparentno naročilo, trasparenten proračun, transparenten načrt... . Menim, da se ta izraz, uporablja nepravilno, zato sem pogledal v slovar tujk in v leksikon cankarjeve založbe.
Kakšne so razlage:
ØFrance Verbinc Slovar tujk, osma izdaja, Cankarjeva založba v Ljubljani 1987, str.724; tansparenten  - tna - o ki se tiče transparenta; presojen, preseven, prozoren ( ~ i papir)
ØLeksikon Cankarjeve založbe, đopolnjena tretja izdaja,Delo tiskarna 1998, str.1094; transparenten, prosojen, preseven,
 
 

BBC

Obstaja ogromno besed, prevzetih iz drugih jezikov, ki jih določena skupina ljudi v določenem času pogosto uporablja, čeprav obstajajo izvirne slovenske sopomenke. Včasih se po določenem času nekatere besede umaknejo in prepustijo mesto slovenskim. Kar se tiče besede transparenten, jo po mojem mnenju uporabljajo v pravilnem pomenu, smislu. Je pa res, da bi lahko uporabljali tudi kakšno slovensko sopomenko, npr. pregleden. Transparentno poslovanje npr. pomeni pregledno poslovanje in lahko pomeni več stvari - npr. da poslovanje ne "smrdi", da je skladno z določili zakona, lahko pomeni, da je so npr. pogodbe dostopne javnosti, ki se lahko sama prepriča v podrobnosti posla itd. V tem primeru bi lahko torej uporabljali tudi besedo pregleden. Gre za laično razmišljanje, ker nisem strokovnjak na tem področju.

I-OWN-YOUR-MOM

LOL ... itak, ka se dobro nüca. Bole transparentno za tebe pa de, ka začaš nücati kaj novejšoga, kak stare zaprašene bukve. Probaj aktualni SSKJ: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
     transparênten  in transparénten -tna -o prid. (Ä“; áº¹Ì„) knjiž. 1. prosojen, prozoren: papir je transparenten; transparentna tkanina ♦ papir. transparentni risalni papir močen, zelo prosojen papir za risanje načrtov; teh. transparentni lak // skozi katerega je vidna barva podlage: transparentna površina / transparentni puder 2. razviden, jasen: zveza med pojavoma ni transparentna / besedilo je sorazmerno transparentno jasno, razumljivo â™ª

AnaLiza

@slavko1958
Eni mislijo, da bodo bolj pametni zgledali, če bodo uporabljali besede, ki jih kdo ne bo razumel. :)
 

Windu

Zaj več nej moderno pitate, če ti oča steklar. Zaj se pita, če ti oča konstrukter transparentnih predmetof :P

Vipko
tinka78

AnaLiza verjetno je tudi slavko eden takih. Politiki in novinarji običajno besedo transparenten uporabljajo v povezavi z besedo posel. Če je nek posel transparenten, to pomeni, da ničesar v zvezi s tem poslom ni skrito očem, ampak je vse vidno.
Stvari, ki so skrite (pri poslovanju so to kakšne mahinacije), so za nečim netransparentnim.
 
Upam, da je zdaj slavku postalo jasno kaj ima transparentnost tu zraven.

I-OWN-YOUR-MOM

AnaLiza,
slovenščina ma še itak izjemno premalo besed, s kerimi bi se lejko izražali hitreje in natančneje. Takši, keri van je presežek že besedica "transparenten", bi jih lekar še menje nucali. O, joj ...

ApksForFree (nepreverjen)

As for the word transparent, in my opinion it is used in the correct sense, sense. However, it is true that we could also use some Slovene synonym, e.g. transparent. Transparent business e.g. means transparent business and can mean several things - e.g. that the business does not "stink", that it complies with the provisions of the law, may mean that e.g. contracts accessible to the public who can see for themselves the details of the transaction, etc. In this case, therefore, the word transparent could also be used. It’s a layman’s mindset because I’m not an expert in the field.
best APks download
Apk Download

Nirmal Singh (nepreverjen)

AnaLiza is probably Slavko one of them. Politicians and journalists usually use the word transparent in conjunction with the word business.Its Only Ideal To Pick FMWhatsApp Over The Traditional Client Due To Its Extra Features.

Whatsapp Plus (nepreverjen)

It's no wonder that in recent whatsapp plus became a huge part of our lives. It's conveyears nient quick and easy to use.