Soboški mestni svetniki so prižgali zeleno luč za podražitve v vrtcu ter pri komunalni in padavinski odpadni vodi.

Soboški mestni svetniki so imeli na današnji seji na mizi tudi točke o možnih podražitvah v vrtcu ter pri komunalni in padavinski odpadni vodi.

Pod četrto točko dnevnega reda so obravnavali sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode izvaja in zaračunava javno podjetje Komunala Murska Sobota.

Svetniki so sklep potrdili s 15 glasovi za in petimi glasovi proti.

Koliko višje bodo cene?

V Mestni občini Murska Sobota bodo po novem veljale naslednje cene:

  • omrežnina za kanalizacijski priključek za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin v višini 1,8204 evra na mesec in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno 12,40 odstotka,
  • storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin v višini 0,2248 evra na kubični meter in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno za 15,76 odstotka,
  • omrežnina za kanalizacijski priključek za odvajanje padavinske vode s streh v višini 1,1472 evra na mesec in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno za 49,71 odstotka,
  • storitev odvajanja padavinske vode s streh v višini 0,2434 evra na kubični meter in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno za 18,96 odstotka,
  • storitev povezava z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 2,3817 evra na kubični meter in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno za 49,05-odstotka.

S sprejetjem sklepa se ohranja 100-odstotna subvencija omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki je bila določena v skladu s sklepom o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode Mestni občini Murska Sobota

Iz proračuna občine bo v letu 2024 za to namenjenih 68.861,58 evra.

Tudi o čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Svetniki so razpravljali tudi o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota ter subvencije cene uporabe javne infrastrukture - omrežnine za čiščenje padavinske vode s streh.

Ne območju Mestne občine Murska Sobota se obvezna občinska gospodarska javna služba čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol.

Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, je na seji pojasnil, da so se potrudili, da bodo občani čim manj prizadeti, zato so tudi ustanovili komisijo, ki je preverila način, kako Petrol obračunava pristojbino.

Svetniki so sklep sprejeli s 17 glasovi za in štirimi proti.

Kakšne bodo nove cene?

V Mestni občini Murska Sobota bodo po novem veljale naslednje cene:

  • omrežnina za kanalizacijski priključek za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin v višini 3,7462 evra na mesec in se zniža v primerjavi z obstoječo ceno za 1,64 odstotka,
  • storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin v višini 1,1857 evra na kubični meter in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno za 6,09 odstotka,
  • omrežnina za kanalizacijski priključek za čiščenje padavinske vode s streh v višini 2,3816 evra na mesec in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno za 12,33 odstotka,
  • storitev čiščenja padavinske vode s streh v višini 1,2739 evra na kubični meter in se poviša v primerjavi z obstoječo ceno za 33,14 odstotka.

S sprejetjem sklepa se ohranja 100-odstotna subvencija omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh. 

Mestna občina Murska Sobota bo iz proračuna v letu 2024 namenila 129.355,25 evra.

Dražji bo tudi vrtec

Na seji so svetniki odločali tudi o sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota.

Med razloge za podražitev so na seji navedli stroške dela, predvsem povišanje plač in regresa ter nižje število vpisanih otrok.

Svetniki so predlog sklepa sprejeli s 15 glasovi za in petimi proti.

Cena dnevnega programa za otroka v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih od prvega do šestega leta starosti bo po novem znašala 601,42 evra na otroka mesečno.

Mestna občina Murska Sobota dodatno subvencionira ceno dnevnega programa v Vrtcu Murska Sobota za otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v Mestni občini Murska Sobota. 

Dodatna subvencija bo znašala deset odstotkov plačila, določenega z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Za dnevne odsotnosti otrok se staršem od odplačila odšteje sorazmerni del vrednosti živil; ta mesečno znašajo 42,34 evra.

Vir: gradivo za 13. sejo mestnega sveta

Svetniki so na seji potrdili tudi nov statut javnega zavoda Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan in potrdili zapisnik četrte dopisne seje mestnega sveta.

Komentarji (17)

janez janez (ni preverjeno)

San znal, ka de nas te Expano jako dosta koštal!!!

Uyyy (ni preverjeno)

Kostajo sejnine, nagrade, “poslovna” kosila, pijaca, kavice, kere so skos na razpolago. Sluzbeni avtomobili, uparaba sluzbenih vozil privat, vse to trbej tankati, pucati itd. Izleti, “izobrazevanja”, sejmi, hoteli tan itd itd itd. Vse ka si ti san placas na poti v sluzbo, v sluzbi, na poti domov, to se njin krije iz obcinskoga proracuna. Sefi pa se te vozijo ljubice v sluzbenih vozilaj, keri kostajo 40k+, pa tudi kaksen izlet na Japonsko z ljubico spadne 😏🤭

In reply to by janez janez (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

Lepo napisano in veliko je resničnega, le imena še manjkajo!?

In reply to by Uyyy (ni preverjeno)

Tako je (ni preverjeno)

Jevšekovi greji
Sramota
Te Expano si naj v rit porine

captain (ni preverjeno)

Za nagrado si je pa še želel izvolite za EU poslanca !

In reply to by Tako je (ni preverjeno)

realnooo (ni preverjeno)

MUAHAHA, SELJAKI PLACAJTE:)
BRAVO MOMS!!!

Munt (ni preverjeno)

Sramota MoMS kako lupi občane MS. A druge varijante ni,ker priznanja,ki jih Jevšek porikta ne prinašajo denarja.

Kaka (ni preverjeno)

To smo izvolili! Ka se zdaj bunite! Ne vejo sistemskih resitev, najlazje je podraziti,...

realnooo (ni preverjeno)

NERAZMIN TE SVETNIKE KA LASTNE OBCANE JE**** V GLAVO...

vzgojitelceZLATRJI (ni preverjeno)

Bravo 1200 place pa 280e vrteca. Svaka čast. Ge je kda sto dal cetrtino plače samo za vrtec. Za tau bi mogo gvant pa plenice biti all inclusive majko van zeleno. A kda po dejte prijden je do vuj zamazane, vcasi posrani vcasi poscani pa sigdar zejden kak ci bi v afriki vrtec bil. Sunce van japansko školnike

Piksln (ni preverjeno)

Še najboukše ka mo ge za tvojo deco ka si ti napravo plačuvo.

In reply to by vzgojitelceZLATRJI (ni preverjeno)

Tako je (ni preverjeno)

Ge je pa od madžistra miljon?

sandi 1 (ni preverjeno)

SAMO ENO ME ZANIMA, če 3-4 mesece ali več ne bo DEŽJA, pa te bo MOMS glih tak, zaračunavala za ODPADNO PADAVINSKO VODO ?????

Ajdan (ni preverjeno)

Kakšne plače pa regres za vzgojitelje, minimalen regres, ka de sral, vsi znamo ka za vzgojitelje dobi denar iz državnega proračuna. Ta gospa ki serje dol vzgojitelje, ka misliš ka katera več dobi kak ti, večina pomočnic je na minimalci, pa tudi same morajo vrtec plačevat kak ti, pa baje še parkirišče pred vrtcem, ki je po novem tudi plačljivo. Če hodi lačen pa žejen domov, je zato, ka noče jesti raznovrstne hrane, pije pa doma itak samo sok. Tudi sama sem jezna na vse kar Anželj draži, zato pa je tudi manj vpisa. Naj položnice plačajo vsi, tudi tisti ki so na socialni, pa nede trbelo dvigovati cene.

to ni pravično (ni preverjeno)

Za dva ----tri mesece bodo verjetno pa podražitve sigurno .Ni pošteno .Je pa sramotno da klumašje samo klumajo in dvigujejo roke .Ne zavedajo je pa da so jih izvolili ljudje .Končno pa oni lahko pistanejo na dvig cen ker imajo dobre plače in sejnine njim se podražitvi ne poznajo .Dokler bodo na položajih SD bo tako .Ta podtaknjec Anželj pa dela po naročilu ovih iz ozadja d.r Pendreka ki je misli da bi odšel v Brusel .SD zapomnite si da bo tudi vam pretel mandat in tistim ki klumajo za podražitve

Motorist (ni preverjeno)

Nej mi je jasno, na podlagi koj se to dela.... Namesto ka bi delali v prid mladin druzinan, delajo tocno to, ka marsisto rajsi nede dece mel. Enostavna racunica kaze, ka je vre predrago in prevelki strosek. Nej je zmetno spraviti deco na svejt, gnes den je zmetno vse nujditi diteti ka nuca. Kak v pijzde je lejko v austriji senki vrtec???? Mij ga pa drazimo.... Te pa vsako leto statisticni urad izda podatke o upadi rojstev in nazadovanje natalitete. Ste blesavi? Tocno zavolo toga nega dece, ker nemremo preziveti. Vsaki evro ka ga 2 zasluzita, ga potrosita. Nika si nemres prisparati. Auto na lizing, stanovanje v najem, vrtec, elektrika, trgovina... Na konci kesca ostane 20e. Ka bi vas vse doj spokozlo! Paraziti eni gnili.

Karlovac (ni preverjeno)

Oba Anželja serem se vama v usta,z velkim uzitkom.Ovoga pijanca v vrtci ,pa ne vidis zupan ka ga trbej pelati na streznitev mrš….

Starejše novice